De financiële gevolgen van een ongeval kunnen voor studenten vaak hoog oplopen. Hoewel zij nog niet altijd een (vaste) baan hebben, heeft een ongeval ingrijpende consequenties voor hun studie. Als zij er een tijdje eruit liggen vanwege het ongeval, kan de studievertraging ook op langere termijn zorgen voor problemen in hun studie en loopbaan.

De Letselschade Raad geeft de volgende definitie van studievertraging bij letselschade:

studievertraging is ‘de schade die optreedt doordat een benadeelde later op de arbeidsmarkt actief zal zijn als gevolg van een door een ongeval onderbroken opleiding, voor welke studievertraging een derde aansprakelijk is te houden.’

Welke klachten of beperkingen kunnen studenten ervaren na een ongeval?

 • Opname in een ziekenhuis of revalidatiecentrum, waardoor studeren tijdelijk niet mogelijk is.
 • Verlies van concentratievermogen.
 • Moeheid, waardoor een volledige schooldag niet meer vol te houden is.
 • Fysieke beperkingen, die wonen en studeren op een campus niet meer mogelijk maken.
 • Gevoeligheid voor licht en geluid, waardoor het volgen van een college in een volle zaal niet meer gaat.
 • Stress, angst of PTSS na het ongeval, wat het studeren belemmert.

Schadeposten na studievertraging

De schade door studievertraging kan uiteenvallen in verschillende componenten.

 • Kosten voor alternatief vervoer, omdat fietsen of met het OV reizen niet meer gaat.
 • Een jaar extra collegegeld door studievertraging.
 • Een hogere studieschuld omdat er extra of langer geleend moet worden door de studievertraging.
 • Kosten van aangepast studiemateriaal of extra benodigde studieboeken.
 • Misgelopen inkomsten. Wanneer iemand door studievertraging later begint met werken, heeft hij of zij ook pas later inkomsten. Indien een student zonder het ongeval deze studievertraging niet had gehad, is de veroorzaker van het ongeval verplicht dit te vergoeden.

Hoever kan het gaan?

Het is belangrijk dat het slachtoffer zich inzet om de schade te beperken. De schade moet ongevalsgevolg blijven en niet het gevolg zijn andere omstandigheden. Het ongeval kan dus geen excuus zijn om bewust wat rustiger te studeren. Het is van belang dat studenten zich inspannen om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan.

Richtlijnen voor de hoogte van de schadeclaim

De hoogte van de uiteindelijk schadeclaim kan behoorlijk uiteenlopen. De Letselschade Raad heeft daarom richtlijnen opgesteld voor het claimen van een schadevergoeding voor een jaar studievertraging.

In 2020 gelden de volgende richtlijnen voor een schadevergoeding voor een jaar studievertraging:

 • Hbo- of wo-student: 21.400 euro
 • Leerling havo/vwo of mbo: 17.625 euro
 • Leerling vmbo of lbo: 14.475 euro

Daarnaast hebben leerlingen en studenten recht op smartengeld. Een rechter kijkt naar factoren als de emotionele en lichamelijke schade die de student door het ongeval heeft opgelopen. Ook hierbij wordt de vaak jonge leeftijd en de ambities van het slachtoffer meegewogen.

Samengevat

Kortom, ook studerende jongeren zonder vast inkomen kunnen schadevergoeding ontvangen na een ongeval.

Een letselschade advocaat van Ferme Letselschade Advocaten staat u bij in het proces om de schade door studievertraging volledig vergoed te krijgen.

Neem gerust contact op met de advocaten van Ferme Letselschade voor een vrijblijvend gesprek of advies.