Op 22 juni 2019 is er in Hillegom een motorrijder aangereden door een automobilist, die vanuit een oprit de weg op reed. In de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag (bron uitspraak) staat een tweetal vragen centraal: is er sprake van een verkeersovertreding van de automobilist, en zo ja, in hoeverre is er sprake van eigen schuld van de motorrijder?

Eigen schuld motorrijder of automobilist?

Het ongeval ontstond door een botsing tussen een auto en een motor. De automobilist wilde vanuit een uitrit naar links de rijbaan op; de motorrijder kwam van links aanrijden. De motorrijder botste op dat moment tegen de linkerzijde van de auto. De persoon op de motor liep hierdoor vijf gebroken ribben, een klaplong en een hersenschudding op. De motorrijder had destijds geen geldig motorrijbewijs. Hiervoor, en voor het vertonen van gevaarlijk rijgedrag, is hij strafrechtelijk veroordeeld.

De rechtbank heeft in de bestreden beschikking geoordeeld dat er sprake was van een eigen schuld van 70% bij de motorrijder. De rechtbank kende aan de motorrijder wel een billijkheidscorrectie van 10% toe, waardoor deze uiteindelijk 60% van de schade zelf zou moeten dragen. Achmea, de wettelijke aansprakelijkheidsverzekeraar van de auto, zou dan 40% van de schade moeten dragen. De motorrijder is in hoger beroep gegaan.

Verkeersovertreding automobilist

De verplichting uit artikel 54 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) omvat het gebod tot voorrang verlenen aan het overige verkeer als je een bijzondere manoeuvre, zoals uit een uitrit de weg oprijden, uitoefent. Ook is het op basis van dit artikel verboden om tijdens zo’n manoeuvre het overige verkeer te hinderen. Het hof neemt als uitgangspunt dat degene die een uitrit verlaat zonder te voldoen aan de verplichting van artikel 54 RVV, een ernstige verkeersovertreding begaat.

Tussen het moment dat de bestuurder van de auto naar links keek en het moment dat hij drie auto’s van rechts liet passeren, moeten er enkele seconden zijn verstreken. Het hof oordeelt dat de automobilist in geen enkel geval mocht afzien om nogmaals naar links te kijken voordat hij de rijbaan op wilde rijden. Er bestaat een causaal verband tussen de overtreding van artikel 54 RVV door de automobilist en het ongeval. De automobilist heeft daarom onrechtmatig jegens de motorrijder gehandeld.

Eigen schuld motorrijder

Uit artikel 6:101 BW volgt dat wanneer de schade mede het gevolg is van het gedrag van de motorrijder, de vergoedingsplicht verminderd wordt door de schade van de automobilist te verdelen, in evenredigheid met de mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden aan de schade hebben bijgedragen.

De billijkheidscorrectie kan ervoor zorgen dat er een andere verdeling plaatsvindt of dat de vergoedingsplicht in zijn geheel vervalt, indien de billijkheid dat eist vanwege de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten of wegens andere omstandigheden.

Het gaat er volgens het hof dus om of er (objectieve) gevaarzettende gedragingen door de motorrijder hebben plaatsgevonden, die hebben bijgedragen aan het ontstaan van de letselschade. De rato van eigen schuld ziet dan uiteindelijk op de mate van wederzijdse schuld aan de schade. In dit geval is dus ook van belang in welke mate de automobilist heeft bijgedragen aan de schade.

Oordeel van het hof

Het hof concludeert dat de motorrijder door het te hard rijden, door het gevaarlijk inhalen in de bocht van de weg kort voor de plaats van het ongeval en door het slingerend rijden, niet meer in staat was om zijn motor op tijd tot stilstand te brengen. Het hof overweegt verder dat de combinatie van gedragingen (het te hard rijden op een geleende motor zonder motorrijbewijs) een opzettelijk risico is geweest voor het ontstaan van het ongeval. De schade kan dus deels aan de motorrijder worden toegerekend.

Het hof is wel van oordeel dat hij er geen rekening mee hoefde te houden dat de automobilist hem niet voor zou laten gaan. Nu het hof niet kan vaststellen hoe groot de aandelen van de motorrijder en de automobilist zijn geweest, komt het hof tot oordeel dat zij voor een gelijk aandeel hebben bijgedragen aan het ongeval. Er bestaat volgens het hof geen aanleiding om een billijkheidscorrectie toe te passen.

Ferme Letselschade Advocaten

Heeft u ten gevolge van een (verkeers)ongeval schade geleden? Het is dan raadzaam om een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen die u kan informeren en bijstaan bij het claimen van de schadevergoeding waar u recht op heeft.

De gespecialiseerde advocaten van Ferme Letselschade Advocaten hebben jarenlange ervaring en staan landelijk slachtoffers bij. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neemt dan gerust contact met ons op.