Op 19 februari 2017 viel een vrouw tijdens het klimmen vanaf 12 meter naar beneden. Zij liep hierbij botbreuken op in haar benen en voeten en moest meerdere maanden revalideren. De vrouw stelt Klimmuur Haarlem aansprakelijk voor de door haar geleden schade ten gevolge van het ongeval.

Letsel na cursus in klimhal

De vrouw volgde de zogeheten Basiscursus Sportklimmen bij Klimmuur Haarlem (hierna: de klimmuur). Deze cursus bestaat uit vier lessen, waarbij de laatste les bestaat uit het afnemen van een klimexamen. Na afloop van de derde lesavond mochten de cursisten in tweetallen nog enige tijd vrij klimmen in de hal ter voorbereiding van dit examen. De ene cursist klimt, terwijl de andere cursist beneden staat en de rol van zekeraar op zich neemt.

Tijdens het klimmen verliest één van de klimmers op een gegeven moment grip. Haar zekeraar probeert het touw strak te houden, maar door onbekende reden lukt dit niet en het touw glijdt door haar handen. De klimster valt dierdoor vanaf 12 meter naar beneden en komt op de grond terecht. Ze wordt met botbreuken met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis.

De Kelderluikcriteria

De klimster stelt Klimmuur Haarlem aansprakelijk voor de door haar geleden schade. Ze baseert deze aansprakelijkheid op een schending van de zorgvuldigheidsnorm door de klimmuur. Die zou tekortgeschoten zijn in de zorg die tegenover de klimster kan worden gevergd, en daarom is er onrechtmatig gehandeld.

De rechtbank maakt bij de beoordeling of de klimmuur aansprakelijk is voor de schade van de klimster gebruik van de zogeheten Kelderluikcriteria. Dit betekent dat ten eerste de vraag wordt gesteld of er van de klimmuur had mogen verwacht dat zij veiligheidsmaatregelen treffen om de verwezenlijking van gevaar, een cursist die valt tijdens het klimmen, te voorkomen.

Bij de beantwoording van die vraag moet ook rekening worden gehouden met hoe waarschijnlijk het is dat een klimmer niet oplet en onvoorzichtig is. Ook moet worden nagegaan wat de kans is dat dit uiteindelijk resulteert in een ongeval, en wat de gevolgen van zo’n ongeval dan kunnen zijn. Tot slot speelt de mate van bezwaarlijkheid van de te nemen voorzorgsmaatregelen door de klimmuur een rol.

Beoordeling van de rechtbank

Dat een activiteit op grote hoogte plaatsvindt, hoeft niet te betekenen dat deze gevaarlijk is, stelt de rechtbank. “In hoeverre er gevaar bestaat, hangt af van de vraag of het juiste materiaal op een juiste manier wordt gebruikt en of er voldoende veiligheidsmaatregelen worden getroffen.” Daarbij benadrukt de rechtbank dat het aantrekkelijke van klimmen juist is dat het riskant en spannend is.

De partijen zijn het erover eens dat de materialen die de klimster gebruikte, niet gebrekkig waren. Wat betreft de getroffen veiligheidsmaatregelen licht de klimmuur toe dat de regels en protocollen die worden gebruikt zijn gebaseerd op aanbevelingen van de branchevereniging. De lessen van de cursus werden vormgegeven aan de hand van die protocollen.

De rechtbank gaat ook in op een aantal zaken die de klimster aan de orde stelt die erop zouden wijzen dat De Klimmuur onvoldoende veiligheidsmaatregelen heeft getroffen en dus aansprakelijk is op basis van een onrechtmatige daad. Dit gaat over de begeleiding van de klimmers, de grootte en samenstelling van de groep, het gewichtsverschil van de zekeraar en de klimster, de afwezigheid van een back-up zekeraar, de risico’s van het klimmen langs een overhang en tot slot in hoeverre er toezicht werd gehouden op de klimmers.

De rechtbank weegt al bovenstaande omstandigheden en komt tot de conclusie dat de klimmuur geen gevaar zettende situatie in het leven heeft geroepen. “Het was een ongeluk dat door het treffen van voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen niet was te voorkomen. Deze ongelukken kunnen gebeuren, maar de kans op een dergelijk ongeluk was in onvoldoende mate voorzienbaar voor Klimmuur Haarlem.” De rechtbank oordeelt dan ook dat de klimmuur niet aansprakelijk is voor de schade van de klimster.

Ferme Letselschade Advocaten

Hebt u letselschade opgelopen door toedoen en is een ander hier wellicht voor aansprakelijk? Het is raadzaam om dan in een zo vroeg mogelijk stadium een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen. De ervaren advocaten en letselschadebehandelaars van Ferme Letselschade Advocaten in Utrecht helpen u graag met uw juridische proces en met het verhalen van uw schade, zodat u zich kunt focussen op uw herstel. Neem direct en vrijblijvend contact met ons op.