In een eerder blog is al stilgestaan bij het Delta-V-onderzoek in verband met whiplashklachten. Als iemand na een achterop-aanrijding last heeft van nek- en rugklachten dan wordt dat een whiplash genoemd. Verzekeraars verlangen naar aanleiding van schadeclaims bij whiplashklachten een Delta-V-onderzoek.

Tijdens een dergelijk onderzoek wordt vastgesteld wat de impact van de achterop rijdende auto op de auto van het slachtoffer is. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de snelheid van de voertuigen. Te dien aanzien stond in een uitspraak van 28 augustus 2020 de vraag centraal of de geringe botsingssnelheid wel tot de gestelde whiplashklachten kon leiden.

Feiten

Op 10 september 2016 zit een man met een uitdeukbedrijf naast zijn vrouw als bestuurder in een Opel. De vrouw stopt voor een rotonde en de auto achter haar stopt ook. Een auto daarachter reageert te laat en rijdt tegen de middelste auto, die doorschiet en tegen de Opel aanrijdt. De man in de Opel heeft ernstige whiplashklachten en maakt een enorme teruggang in zijn bedrijfsomzet.

Klachten

Een neuroloog heeft op 15 april 2019 aangegeven dat de chronische pijnklachten in het hoofd en de nek van de man passen bij een zogenaamde whiplash associated disorder type 1/2. De chronische pijnklachten, de vermoeidheidsklachten en de klachten in verband met de concentratie zijn volgens de neuroloog passend bij een whiplash associated disorder type 1/2.

Het onderzoek

Deskundigen hebben een Delta-V-onderzoek uitgevoerd en op basis van de Event Data Recorder in de Opel werd vastgesteld dat de man tijdens de botsing is blootgesteld aan een snelheidsverandering van maximaal  8,8 km/uur en aan een versnelling van maximaal 2,8 g.

Uit de Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van mensen met Whiplash Associated Disorder I / II volgt echter dat er sterke aanwijzingen zijn dat een impactsnelheid tot circa 15 km/uur geen gevolgen heeft. Daar komt nog bij dat een biomechanisch ingenieur in het rapport Nekbelasting bij lage impactsnelheden heeft geconcludeerd dat een botsingssnelheid van 10 km/uur vergelijkbaar is met een keer hard niezen en dat een dergelijke botsing voor gezonde personen veilig te doorstaan is.

Rechtbank

In deze zaak moet de rechtbank vaststellen of de geringe botsingssnelheid de ernstige whiplashklachten van de man veroorzaakt kan hebben en of aldus een causaal verband bestaat tussen de aanrijding en de klachten. Daarbij heeft de rechtbank te maken met enigszins tegenstrijdige signalen. Enerzijds zijn de klachten van de man door de neuroloog erkend en in de behandelende sector uitvoerig gedocumenteerd. Anderzijds blijkt uit bovengenoemde richtlijn en rapportage dat wegens de lage impactsnelheid kan worden getwijfeld aan het causale verband tussen het ongeval en de klachten.

De rechtbank heeft daarom behoefte aan nadere voorlichting door deskundigen, met name over de vraag of de huidige gezondheidsklachten – gegeven het feit dat de man bij een indirecte kettingbotsing als bijrijder is blootgesteld aan een snelheidsverandering van ten hoogste 8,8 km/uur en een versnelling van maximaal 2,8 g – op zichzelf door dat ongeval veroorzaakt kunnen worden. Daarbij moet volgens de rechtbank rekening worden gehouden met de verschillende zitposities die de man gehad kan hebben ten tijde van het ongeval.

Whiplashzaken

Heeft u een whiplash opgelopen door een verkeersongeval? Dan is het raadzaam om een letselschadespecialist in te schakelen. Die kan u bijstaan tijdens uw proces en vangt de lastige juridische discussies voor u op.

Ferme Letselschade Advocaten

Onze ervaren letselschadeadvocaten staan door het hele land verkeersslachtoffers bij in het verhalen van hun letselschade. Met een doelgerichte aanpak en oog voor detail bieden wij de hulp die u nodig heeft. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.