Veel mensen hebben na het meemaken van een kop-staartbotsing of achterop-aanrijding last van nek- en rugklachten. Dit wordt ook wel een whiplash genoemd. Verzekeraars verlangen naar aanleiding van schadeclaims bij whiplashklachten een zogeheten Delta-V-onderzoek.

Wat is een Delta-V-onderzoek? En wat is de relevantie daarvan in uw letselschadezaak? In dit blog staan we erbij stil.

Delta-V-onderzoek: wat is het?

In feite is het een onderzoek naar de impact van de achteroprijdende auto op de auto van het slachtoffer. Dit natuurkundige onderzoek moet in kaart brengen met welke snelheid de schadeveroorzakende partij de auto van het slachtoffer heeft geraakt. Dit kan relevant zijn om te weten, omdat er een zekere relatie bestaat tussen de impact van de aanrijding en de ernst van de daardoor ontstane klachten.

Uit onderzoeken volgt dat er verschillende factoren spelen die relevant zijn voor de zwaarte van de impact. Zo is het een belangrijke factor of één van beide voertuigen aan het afremmen, of juist aan het optrekken was. Verder blijkt uit de onderzoeken dat er het vaakst whiplashklachten ontstaan bij een impactsnelheid van 13-17 km per uur.

Er bestaat echter een groot aantal factoren, zowel met betrekking tot de voertuigen als met betrekking tot de personen daarin, waardoor het niet goed mogelijk is om een harde grens te trekken die aangeeft bij welke snelheid wél, en bij welke snelheid géén sprake kan zijn van whiplashklachten.

Een Delta-V-verweer

Het kan voorkomen dat de verzekeraar van de aansprakelijke partij een Delta-V-onderzoek wil laten plaatsvinden omdat ze twijfelen over het causale verband tussen de aanrijding en de gestelde whiplashklachten. Iemand die tijdelijk arbeidsongeschikt is naar aanleiding van een betrekkelijk lichte achterop-aanrijding, kan zo’n verweer verwachten. De verzekeraar kan dan bijvoorbeeld van mening zijn dat de impact van de aanrijding zó laag is, dat het erg onwaarschijnlijk is dat het voor het slachtoffer in zulke heftige klachten heeft geresulteerd.

Houdt het Delta-V-verweer stand?

De hierboven gestelde situatie deed zich in de praktijk voor in een vergelijkbare whiplashzaak. De auto van het slachtoffer had slechts lichte krassen op de achterbumper, maar toch had het slachtoffer last van whiplashklachten.

De verzekeraar twijfelde aan het causaal verband vanwege de geringe impact van de aanrijding. Zowel de rechtbank als het gerechtshof waren van mening dat de uitkomst van het Delta-V-onderzoek wél een omstandigheid is die in aanmerking moet worden genomen bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van een causaal verband tussen het ongeval en de klachten, maar dat een lage impactsnelheid op zichzelf niét voldoende in de weg staat aan het aannemen van de causaliteit. Om dat te kunnen bepalen zijn nog meer omstandigheden nodig.

Whiplashzaken

Heeft u een whiplash opgelopen door een verkeersongeval? Dan is het raadzaam om een letselschadespecialist in te schakelen. Die kan u bijstaan tijdens uw proces en vangt de lastige juridische discussies voor u op.

Ferme Letselschade Advocaten Utrecht

Onze ervaren letselschadeadvocaten staan door het hele land verkeersslachtoffers bij in het verhalen van hun letselschade. Met een doelgerichte aanpak en oog voor detail bieden wij de hulp die u nodig heeft. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.