Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van uw werknemers. Zelfs na een RI&E en goede werkvoorschriften kan er echter nog wel eens iets misgaan, bijvoorbeeld wanneer uw werknemer voor zijn werk de weg op moet.

Raakt een werknemer verzeild in een ongeval tijdens werkgerelateerde ritten, of op een andere manier buiten de werkvloer om, dan kan de werkgever aansprakelijk worden gehouden voor de schade, omdat die had moeten zorgen voor een verzekering tegen de schade die de werknemer heeft opgelopen door het verkeersongeval. Dat is bepaald in jurisprudentie. Verzekeraars hebben daarom de goedwerkgeverschap-verzekering ontwikkeld. In dit blog wordt ingegaan op de ins en outs van deze verzekering.

Wat is de grondslag voor de verzekering?

In de rechtspraak is het vaak voorgekomen dat een werkgever de schade van een werknemer diende te vergoeden omdat hij in strijd zou hebben gehandeld met de plicht zich als een goed werkgever te gedragen. Goed werkgeverschap dus: art. 7:611 BW. Dit artikel vormt voor slachtoffers van werkgerelateerde ongevallen vaak een alternatieve aansprakelijkheidsgrondslag, wanneer zij niet kunnen aantonen dat de werkgever zijn zorgplicht (art. 7:658 BW) heeft geschonden.

Bij deze gevallen gaat het niet zozeer om ongevallen op de werkvloer, maar juist om situaties waar de werkgever minder of geen invloed had. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer met de bedrijfswagen naar een klant toe moet, of er een bedrijfsuitje plaatsvindt, maar een van de werknemers daar schade oploopt.

Lees ook ons artikel: ‘Werkgever aansprakelijk? Ook buiten de werkvloer kan dat.

Wat wordt vaak verzekerd met zo’n verzekering?

De goedwerkgeverschap-verzekering wordt afgesloten in combinatie met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De eerstgenoemde verzekering dekt schade die wordt veroorzaakt in situaties die veelal buiten de reikwijdte van de laatstgenoemde vallen.

Door de verzekering wordt gedekt de letselschade of overlijdensschade die een werknemer lijdt, tot aan de som die u afspreekt met de verzekeraar. Let op: deze schade bedraagt vaak aanzienlijk meer dan alleen verlies aan arbeidsvermogen. Denk ook aan extra hulp vanwege verminderde zelfredzaamheid, medische kosten en smartengeld.

Ook woon-werkverkeer wordt vaak bij de verzekering inbegrepen. Wel moet daarbij worden opgemerkt dat sommige verzekeraars speciale clausules hebben wanneer het aankomt op whiplash-ongevallen.

Soms vallen ook de kosten die u maakt voor juridische bijstand en proceskosten onder de dekking.

Wat wordt niet meeverzekerd?

Net als bij vrijwel iedere andere verzekering wordt schade die is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid, uitgesloten van de verzekering. Ook wanneer een ongeval is ontstaan door gebruik van verdovende middelen is vrijwel altijd uitgesloten.

Daarnaast kan het bij sommige verzekeraars zo zijn dat letselschade die is veroorzaakt door asbest of andere werkgerelateerde gevaarlijke stoffen niet wordt verzekerd.

Ferme Letselschade Advocaten

De advocaten van Ferme Letselschade Advocaten zien vaak dat een arbeidsongeval, ofwel op de werkvloer, ofwel op de weg of in een andere situatie, uitmondt in een discussie over aansprakelijkheid.

Uiteindelijk is het niet alleen voor het slachtoffer dat wij bijstaan, maar ook voor de werkgever prettig wanneer een conflict vermeden kan worden. Een goedwerkgeverschap-verzekering is daarom zo gek nog niet. Dit kan resulteren in dat de werknemer sneller zijn schade vergoed krijgt, en sneller kan herstellen.

Heeft u naar aanleiding van de bovenstaande informatie vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Arbeidsongeval gehad? Bel ons gerust voor een vrijblijvend en gratis intakegesprek om te zien wat wij voor u kunnen betekenen.