Als werknemer in loondienst heeft u veel rechten en bescherming op basis van de wet. Maar als u een uitzendkracht bent, of een Payroll- of detacheringsovereenkomst hebt, zitten veel dingen echter net anders in elkaar.

Als u letselschade oploopt bij een bedrijfsongeval, dan kan dit zware lichamelijke en financiële gevolgen voor u hebben. Maar wie moet u precies aansprakelijk stellen om uw schade vergoed te krijgen?

Om meer duidelijkheid te creëren, wordt hieronder een aantal belangrijke zaken toegelicht.

Bedrijfsongeval

Wanneer u onder werktijd betrokken raakt bij een bedrijfsongeval, dan is vaak de werkgever aansprakelijk. Artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek regelt dat de werkgever een zorgplicht heeft tegenover alle werknemers om deze goed geïnformeerd en veilig te kunnen laten werken.

Deze zorgplicht wordt verder ingevuld met regels in de Arbeidsomstandighedenwet, ook wel de Arbowet genoemd. Bij een bedrijfsongeval wordt aan deze zorgplicht meestal niet voldaan.

Werkgever

Maar wie is in uw situatie de werkgever die u aansprakelijk kunt stellen?

U hebt een uitzendovereenkomst met uw uitzendbureau; het uitzendbureau is uw formele werkgever en het bedrijf waarvoor u feitelijk aan de slag gaat, is de inlener, de materiële werkgever. Op grond van artikel 7:658 lid 4 BW kan zowel het bedrijf als het uitzendbureau aansprakelijk gesteld worden indien.

Daarnaast is het zo dat de Arbowet ook de verantwoordelijkheid voor veiligheid en instructies bij de inlenende partij (het bedrijf) legt. Sterker nog; bij het inlenende bedrijf ligt de grootste verantwoordelijkheid.

Exoneratiebeding

Vaak komt het voor dat er in een overeenkomst tussen uitlener en inlener onderlinge afspraken worden gemaakt over eventuele aansprakelijkheid, of dat er sprake is van een beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid in de voorwaarden van de uitzendovereenkomst. Dit wordt een exoneratiebeding genoemd.

Toch is het niet zo zwart-wit dat een van beide partijen hiermee helemaal niet aansprakelijk gesteld kan worden. Juridisch gezien houdt een voorwaarde die aansprakelijkheid uitsluit zelden (geheel) stand.

Aansprakelijkstelling

Het is voor u van belang om uw schade vergoed te krijgen. Uw schade bedraagt namelijk niet alleen de medische kosten en immateriële schade, maar ook uw gemiste inkomsten. Doordat u niet door uw werkgever doorbetaald zult worden en de kosten voor medische behandeling en voor posten als extra huishoudelijke ondersteuning snel zullen oplopen, is uw inkomensschade extra vervelend.

Het is verstandig om een letselschadeadvocaat in te schakelen, die u kan helpen met het aansprakelijk stellen van uw werkgever en het begroten van de schade. Zeker wanneer het gaat om uitzendkrachten, kan dit een ingewikkeld juridisch proces zijn dat u beter uit handen kunt geven.

Lees ook: Letselschade opgelopen? De verschillen tussen een letselschade advocaat en een letselschadebureau.

Letselschadeproces

Wanneer u een bedrijfsongeval heeft gehad, kan dit ingrijpende gevolgen hebben op uw leven. Ook betekent dit dat u een mogelijk langdurig letselschadeproces in gaat. Dit proces houdt voor u een proces van optimaal herstel in. Het is raadzaam om u te laten bijstaan door een gespecialiseerde letselschadeadvocaat die u de juridische last uit handen kan nemen, zodat u uw leven weer op de rit kunt krijgen.

De ervaren advocaten van Ferme Letselschade advocaten helpen u graag bij uw letselschadeproces. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.