Zoals u in de eerdere blog over langlopende letselschadezaken kunt lezen, is één van de redenen dat een letselschadezaak lange tijd kan duren dat er geen medische eindsituatie wordt bereikt. Maar wat is die medische eindsituatie en waarom is hij belangrijk?

Medische eindsituatie wanneer alle gevolgen duidelijk zijn

Een letselschadezaak kan pas worden afgerond als er sprake is van een ‘medische eindsituatie’. Er is sprake van een medische eindsituatie als helemaal duidelijk is wat alle gevolgen voor het slachtoffer zijn van het ongeval waardoor de letselschade is ontstaan. Deze gevolgen moeten heel breed worden gezien: het gaat om fysieke gevolgen (bijvoorbeeld dat het slachtoffer minder goed ziet na het ongeval of blijvende nekklachten heeft), maar ook om de psychische gevolgen (het slachtoffer kan PTSS aan het ongeval hebben overgehouden).

Medische eindtoestand is niet gelijk aan herstel

Er is ten eerste sprake van een medische eindsituatie als het slachtoffer van het ongeval volledig is hersteld van alle letsels. Ten tweede kan er sprake zijn van een medische eindsituatie als de kans heel klein is dat de patiënt verder zal herstellen: de klachten zullen niet verder afnemen – het slachtoffer is uitbehandeld.

Ondanks dat ‘medische eindsituatie’ klinkt alsof het slachtoffer in elke situatie volledig hersteld is, kan het dus ook zijn dat het slachtoffer nog steeds last heeft van het opgelopen letsel. Een arts of een medisch adviseur stelt de schade vast.

Letselschade: langdurig traject

Niet alle gevolgen van het ongeval worden meteen duidelijk: een gebroken been is zichtbaar, maar het is nog niet duidelijk hoe het slachtoffer hiervan zal herstellen. Er kunnen zich complicaties voordoen, waardoor het letsel ernstiger wordt. Omdat niet alle gevolgen direct na het ongeluk zichtbaar zijn, duurt het vaak lang voordat er kan worden gezegd dat duidelijk is wat alle gevolgen van het ongeluk zijn (de medische eindsituatie). In sommige gevallen duurt dit zelfs jaren.

Belangenbehartiger van belang

Voor het slachtoffer is dit vaak vervelend: de behandelingen voor de letselschade moeten worden betaald, terwijl de verzekeraar nog niet in elk geval heeft toegezegd te zullen uitbetalen. Het slachtoffer moet met deze onduidelijkheid omgaan in een periode waarin hij of zij het toch al (emotioneel) zwaar heeft. Een belangenbehartiger kan het slachtoffer in die periode bijstaan, door alle gevolgen in kaart te brengen en met de verzekeraar in gesprek te gaan over een voorschot. Op die manier wordt zoveel mogelijk voorkomen dat u als slachtoffer financiële moeilijkheden krijgt.

Medische eindsituatie voorkomt onvoorziene kosten

Ondanks dat het wachten op de medische eindsituatie vervelend is voor het slachtoffer, is het aan te raden om de letselschadezaak pas af te ronden als de medische eindsituatie is bereikt. Als het slachtoffer de zaak afwikkelt voordat de medische eindsituatie is bereikt, kan het zijn dat er uiteindelijk onvoorziene kosten opkomen die niet onder de schadevergoeding vallen. In dat geval betaalt de (verzekeraar van de) wederpartij de kosten dus niet. Dit is alleen anders in de gevallen dat u in de vaststellingsovereenkomst een voorbehoud heeft opgenomen.

Ferme Letselschade Advocaten

De ervaren letselschadespecialisten van Ferme Letselschade Advocaten hebben kunnen slachtoffers van letselschade bijstaan in het verhalen van hun schade. Wij zijn ervaren in complexe letselschadezaken en werken voor cliënten door heel Nederland.

Bent benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust en geheel vrijblijvend contact met ons op.