In Nederland is het aantal verkeersongevallen de afgelopen vijf jaar flink toegenomen. De belangrijkste oorzaken zijn de toegenomen drukte, het gebruik van smartphones en de afname van gericht toezicht van de politie. Dit meldt de Volkskrant naar aanleiding van een onderzoek door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

De afleiding door smartphones lijkt een belangrijke oorzaak voor het ontstaan van ernstige ongelukken, zoals kop-staart botsingen. Een kopstaart-botsing kan vervelende gevolgen hebben voor de inzittenden van de betrokken auto’s. Soms blijft het enkel bij blikschade, maar vaak krijgen slachtoffers ook te maken met letselschade zoals niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een whiplash of rugklachten.

Wie is aansprakelijk bij een kop-staart botsing?

Aanrijder bij kop-staart botsing niet altijd aansprakelijk

Vaak wordt gedacht dat de aanrijder van een kop-staart botsing aansprakelijk is. Hij of zij moet namelijk voldoende afstand houden en dient tijdig te remmen. Toch is de aanrijder niet altijd aansprakelijk.

Er zijn verschillende situaties waarin de voorganger juist aansprakelijk kan worden gesteld. U kunt hierbij denken aan:

  • Abrupt remmen zonder duidelijke verkeersreden. Dit is verboden en daarom is bij het ontstaan van een botsing om deze reden de voorganger aansprakelijk. Wel ontstaat er vaak discussie of de achterligger wel genoeg afstand heeft gehouden.
  • Remmen voor overstekend dier. Een overstekend dier is volgens de wet geen duidelijke verkeersreden om te remmen. Als een achterligger op een auto botst omdat de voorganger plotseling remt voor overstekende dieren, dan is de voorganger dus aansprakelijk. Ook hier geldt dat de achterligger wel voldoende afstand moet hebben gehouden.
  • Afsnijden van achterligger. Hierdoor ontstaat een gevaarlijke situatie wat ertoe kan leiden dat een kop-staart botsing ontstaat. De voorganger die de achterligger afsnijdt is in dit geval aansprakelijk.

Schadeclaim indienen

Als u wordt aangereden in de file is meestal gewoon de achterligger aansprakelijk voor uw letselschade. Als hij of zij de aansprakelijkheid erkent, dan kunt u voor alle schadeposten een claim indienen. De schadeclaim dient u in bij de verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke partij.

Bent u bijrijder? Dan heeft u bijna altijd recht op een volledige schadevergoeding, ongeacht of de voorganger of achterligger aansprakelijk is. De schadeclaim kan worden ingediend bij de verzekeringsmaatschappij van de bestuurder met wie u meereed.

Lees ook: Letselschade als bijrijder: hoe zit het met de aansprakelijkheid?

Ingewikkelde discussies

In de praktijk blijkt vaak dat er ingewikkelde en soms langdurige discussies ontstaan bij het vaststellen van de aansprakelijkheid na een kop-staart botsing. Soms is er sprake van gedeelde aansprakelijkheid waardoor u bij de wederpartij slechts voor een deel van de schadeposten een schadeclaim kunt indienen.

Om zeker te weten dat het aansprakelijkheidsonderzoek op de juiste manier wordt uitgevoerd, is het verstandig om een letselschadeadvocaat in te schakelen. Een goede letselschadeadvocaat houdt ook rekening met (onzichtbare) toekomstschade. Vooral NAH gaat vaak gepaard met onzichtbare gevolgen.

Letselschadeadvocaat Utrecht

Bent u op zoek naar een ervaren letselschadeadvocaat? Ferme Letselschade Advocaten in Utrecht helpt u graag bij het vaststellen van de schade en het gehele letselschadeproces. Wij hebben veel ervaring met gecompliceerde zaken die ontstaan door verkeersongevallen, zoals kop-staart botsingen. Neem contact op voor een kennismaking.