Een hersenschudding ontstaat door een val of klap tegen het hoofd en wordt beschouwd als een lichte vorm van niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

De gevolgen van een hersenschudding worden vaak onderschat. Een hersenschudding kan een grote impact hebben op het verdere leven en daarom is het belangrijk om een schadevergoeding te claimen als het letsel veroorzaakt is door een andere partij.

Een hersenschudding ontstaat vaak tijdens sport en spel, maar kan ook door een verkeersongeval veroorzaakt worden. Bijvoorbeeld door een aanrijding in de file.

Wat kunt u doen als u een hersenschudding heeft opgelopen na een aanrijding?

Letselschade door aanrijding

Als u wordt aangereden in het verkeer en u loopt hierdoor letselschade op, dan kunt u de veroorzaker van het ongeval aansprakelijk stellen. Hiervoor is het belangrijk dat u na het ongeval direct een schadeformulier invult, contactgegevens van getuigen verzamelt en zo snel mogelijk een arts bezoekt. U heeft deze bewijsmaterialen mogelijk later nodig om de aansprakelijkheid erkent te krijgen.

Het kan zijn dat u na de aanrijding niet direct klachten ondervindt. Vooral bij een hersenschudding kunnen klachten zich later openbaren. Een bezoek aan uw arts is daarom erg belangrijk, zodat er een medisch dossier kan worden aangemaakt.

Klachten hersenschudding na aanrijding

Een hersenschudding kan veel klachten met zich meebrengen. Klachten die slachtoffers na een aanrijding vaak ondervinden zijn:

  • Tijdelijke bewusteloosheid
  • Verwardheid
  • Vermoeidheid
  • Overgevoeligheid voor licht
  • Prikkelbaarheid
  • Hoofdpijn
  • Duizeligheid

Door deze klachten kunnen veel slachtoffers (tijdelijk) niet werken. De duur van de klachten varieert van enkele weken tot vele maanden. Sommige slachtoffers houden hun hele leven last houden van bepaalde symptomen, zoals concentratieproblemen.

Schadevergoeding vorderen

Als de veroorzaker van de aanrijding zijn of haar aansprakelijkheid erkent, dan kunt u een schadevergoeding vorderen bij de verzekeraar van de aansprakelijke partij.

Lees ook: Schadevergoeding claimen bij niet-aangeboren hersenletsel.

Door een hersenschudding krijgt u te maken met verschillende schadeposten, waaronder toekomstschade. Dit is de schade die u in de toekomst zal lijden als gevolg van het ongeval. Hierbij kunt u denken aan verlies aan arbeidsvermogen, verlies in carrièremogelijkheden en bezoeken aan de psycholoog. Ook deze schade dient de aansprakelijke partij te vergoeden.

De berekening van toekomstschade is echter zeer complex. Om de toekomstschade zo nauwkeurig mogelijk te begroten is een gespecialiseerde letselschadeadvocaat onmisbaar.

Letselschadeadvocaat Utrecht

Bij gecompliceerde zaken als letselschade door een hersenschudding is het altijd verstandig om een letselschadeadvocaat in te schakelen.

Bent u op zoek naar een ervaren letselschadeadvocaat? Ferme Letselschade Advocaten in Utrecht helpt u graag bij het vaststellen van schade en het gehele letselschadeproces. Neem contact op voor een kennismaking.