In februari 2019 wordt een landbouwer aangereden door een tractor op het erf van zijn eigen landbouwbedrijf. Zijn zoon zat achter het stuur, maar had zijn vader over het hoofd gezien.

Dit is slechts een van de vele voorbeelden van een bedrijfsongeval in de agrarische sector. Er vinden niet alleen ongelukken met machines plaats. Ongevallen met dieren, terechtkomen onder zware voorwerpen zoals hooibalen of bomen en het vallen van ladders of steigers komt geregeld voor. Tussen 1998 en 2009 hebben zich 23.030 ernstige arbeidsongevallen voorgedaan.

Actie

Werknemers en ondernemers uit de sector hebben er genoeg van. In samenwerking met het kennisinstituut Stigas zijn ze de campagne ‘Zero accidents in 2020’ begonnen. Het RIVM heeft in 2013 een ongevallenanalyse van de sector landbouw gepubliceerd. Daarin worden een aantal aandachtspunten op een rij gezet.

Op de eerste plaats is het van belang dat machines worden afgeschermd. Veel ongelukken worden veroorzaakt doordat fysieke afscherming onvoldoende of zelfs afwezig was. Hiermee samenhangend staat op nummer twee dat loshangende haren, kleding en het gebruik van poetslappen in acht moeten worden genomen. Deze zaken raken verstrikt in machines die niet zijn afgeschermd. Andere aandachtspunten zijn een opgeruimde werkplek, aandacht voor de competentie van medewerkers en het vastmaken van voorwerpen.

Aansprakelijkheid

Wanneer u slachtoffer bent van een ongeval binnen een bedrijf in de agrarische sector dat is veroorzaakt door een derde, is hij aansprakelijk voor de schade die u lijdt als gevolg van het ongeval. De derde is niet alleen aansprakelijk wanneer hij een wet overtreedt, maar ook wanneer hij niet voldoende zorg in acht neemt. Hij handelt dan niet volgens ongeschreven recht van wat in het maatschappelijk verkeer betaamd is (art. 6:162 BW). Als hij in strijd met dit principe handelt, is hij gehouden de schade van het slachtoffer te vergoeden.

In juni van vorig jaar beschikte het Hof Arnhem-Leeuwarden over een ongeval tijdens het reinigen van een mestsilo. Tijdens het reinigen zijn er drie mensen omgekomen en is een persoon zwaargewond geraakt. Het Hof oordeelde dat de verantwoordelijken voor het ongeluk onvoldoende maatregelen hadden getroffen om de werknemers te beschermen tegen het gevaar. Daarnaast waren er ook geen maatregelen getroffen om doeltreffend hulp te kunnen bieden indien het onverhoopt mis zou gaan. De verdachte is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar en een werkstraf van 240 uur.

Werkgever aansprakelijk

Indien u werknemer bent binnen een bedrijf in de agrarische sector is het ook goed mogelijk dat uw werkgever aansprakelijk is voor de schade die u lijdt als gevolg van een arbeidsongeval. Een werkgever is namelijk altijd aansprakelijk voor de schade die een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel. Allereerst geldt de hoofdregel niet wanneer de werkgever zijn zorgplicht voldoende is nagekomen. Daarnaast is de regel niet van toepassing wanneer de werknemer opzettelijk of bewust roekeloos heeft gehandeld.

Schakel een letselschadeadvocaat in

De regelgeving rondom de arbeidsomstandigheden (arbo-)wetgeving en de aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval in de agrarische sector is complex. Het is daarom altijd verstandig om u te laten bijstaan door een ervaren letselschadeadvocaat. Met de juiste advocaat kunt u als werknemer rekenen op de maximaal haalbare schadevergoeding. Bovendien is een letselschadeadvocaat vaak kosteloos voor het slachtoffer. Zodra de aansprakelijkheid door de verzekeraar van de werkgever is erkend, dienen de kosten van de advocaat namelijk te worden vergoed door de verzekeraar van de werkgever.

Ferme Letselschade Advocaten in Utrecht heeft jarenlange ervaring op het gebied van letselschadezaken door een arbeidsongeval. Wij helpen u graag bij het vaststellen van de schade en het gehele schadeproces.

Naast het beschikken over voldoende juridische kennis is het belangrijk om op het juiste moment op medisch of arbeidsdeskundig gebied de juiste mensen bij een zaak te betrekken. Wendy is hierin zeer gedreven en deskundig. Wendy is lid van de Vereniging van Letselschade advocaten (LSA) en lid van de Werkgroep Artsen en Advocaten (WAA).