Sporten is gezond en lekker, maar het brengt ook de nodige risico’s met zich mee. Een profvoetballer die door een verstapping niet verder kan spelen, een kickbokser die tijdens een ‘Clash of the Titans’-wedstrijd zijn enkelband blesseert, een Formule 1-coureur die uit de bocht vliegt: allemaal vervelende ongelukken die helaas erbij horen.

Toch komen er ook grove overtredingen in sport- en spelsituaties voor die niet door de beugel kunnen. Wat als u door andermans toedoen (zwaar) lichamelijk letsel oploopt tijdens het sporten?

Dat er van een overtreding sprake is, spreekt dan voor zich. Maar betekent dat dan ook dat u uw tegenstander automatisch aansprakelijk kunt stellen voor uw schade?

Verhoogd risico

Door mee te doen aan sport- en spelsituaties stelt u zich vrijwillig bloot aan de risico’s die bij het spelcomponent horen. Die risico’s verschillen per sport. Het risico dat u loopt om bij een sportuitoefening geblesseerd te raken, aanvaard u daarmee. Vooral bij contactsporten is er meer geoorloofd. Maar welke risico’s aanvaardt u wel, en welke niet?

Aansprakelijkheid

In de Nederlandse rechtspraak komen veel sport- en spelsituaties aan bod. De details van een situatie verschillen vaak veel, waardoor er vaak wordt geprobeerd de aansprakelijkheid vast te stellen via de rechter. De aansprakelijkstelling is gebaseerd op artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek: de onrechtmatige daad.

Waar het bij de toepassing van dit wetsartikel op sportsituaties op neer komt, is dat er sprake moet zijn van buitensporig gedrag dat normaal niet door het spel uitgelokt wordt. Oftewel; er geldt een verhoogde drempel voor aansprakelijkheid.

Pas wanneer een fysieke handeling niet meer verbonden is met (het doel van) het spel, kan men spreken van een onrechtmatige daad. Indien dit het geval is, kunt u de tegenpartij aansprakelijk stellen. Wanneer deze is erkend, kunt u uw schadevergoeding claimen.

Zelf iemand aansprakelijk stellen is echter niet eenvoudig. Het is daarom verstandig om u te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat.

Lees ook: Letselschade? Zo gaat het in zijn werk

Ter illustratie

Ter illustratie van het bovenstaande worden twee voorbeelden weergegeven. In beide voorbeelden is er sprake van een situatie op het voetbalveld, waarbij een scorende speler wordt getackeld.

Situatie 1: beenamputatie na tackle

In situatie 1 wordt tijdens de wedstrijd een aanvallende speler [A] getackeld door een verdediger [B] en een van zijn teamgenoten. Ze raken beiden niet de bal, maar [B] raakt wel de linkerenkel van speler [A], tijdens of vlak nadat deze de bal richting het doel schiet. De tackle resulteert in een linker enkel/onderbeenfractuur, waarna verschillende operaties plaatsvinden en het linker onderbeen van [A] uiteindelijk wordt geamputeerd. De rechtbank oordeelt in deze situatie dat er geen sprake is van onrechtmatige daad:

“Hoewel op grond van de videobeelden verdedigd kan worden de sliding laat is ingezet, kan niet worden geconstateerd dat deze zodanig kansloos was dat [A] deze niet meer behoefde te verwachten. [A] bevond zich in een zeer kansrijke positie toen hij de bal kreeg aangespeeld. Een voetballer in een dergelijke situatie weet en mag verwachten dat verdedigers het nodige in het werk zullen stellen een doelpunt te voorkomen en dat is hetgeen [B] met zijn handelen heeft getracht. Dat die handeling heeft geresulteerd in de verstrekkende consequenties die [A] heeft en zal blijven ervaren valt te betreuren maar maakt niet dat sprake is van een onrechtmatige daad.”

Situatie 2: blijvend beenletsel na tackle

In situatie 2 wordt er ook een aanvallende speler [C] getackeld, maar dit keer door de keeper [D] en terwijl de bal al in het doel was beland. Doordat de keeper met gestrekt been een veel te late en zinloze tackle inzette, brak speler [C] zijn been met meerdere operaties en blijvend beenletsel tot gevolg. De rechter oordeelt in deze situatie dat de keeper wel aansprakelijk is op grond van onrechtmatige daad:

“Met de verklaringen van hemzelf, getuige 1, getuige 2 en getuige 3, heeft [C] voldoende bewijs geleverd om te kunnen concluderen dat hij terecht aan [D] het verwijt maakt dat [D] in deze situatie onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld door bij zijn uitloopactie zodanig gevaarlijk, slecht gecoördineerd, verkeerd getimed en/of weinig doordacht te handelen dat [C] hierop redelijkerwijs niet bedacht had hoeven zijn…”

Concluderend

Uit de bovenstaande situaties blijkt dus dat het een kwestie van details is op basis waarvan een overtreding in sport- en spelsituaties wel, of geen onrechtmatige daad oplevert.

Voor de fanatiekeling betekent dit: behoedt u voor buitensporige overtredingen.

Voor het slachtoffer van een buitensporige overtreding: er zijn allicht mogelijkheden om uw schade te verhalen.

Letselschade advocaat Utrecht

Bent u slachtoffer geworden van een sportincident en heeft u daarbij ernstig letsel opgelopen? Dan is het raadzaam om een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen.

Ferme Letselschade Advocaten in Utrecht helpt u graag bij het gehele letselschadeproces, zodat u kunt focussen op uw herstel. Door onze jarenlange ervaring hebben wij meer dan voldoende kennis en kunde om u op de juiste wijze bij te staan.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of een gratis kennismakingsgesprek.