Op 18 november 2022 deed de rechtbank Midden-Nederland uitspraak in de Mallorca-zaak. Een zaak waarin een groep van 9 jongens uit Hilversum terecht stond voor openlijke geweldpleging, en sommigen ook voor (poging tot) doodslag in de nacht van 13 op 14 juli 2021. Carlo Heuvelman kwam die nacht om het leven.

In de nacht van 13 op 14 juli 2021 vonden er op Mallorca meerdere geweldincidenten plaats waarbij de groep jongens uit Hilversum betrokken was.

In totaal werden zes leden van de groep veroordeeld voor openlijke geweldpleging bij café De Zaak, waarvan twee ook voor poging doodslag. Zeven leden zijn veroordeeld voor openlijke geweldpleging bij het café De Bierexpres, waarvan twee ook voor poging doodslag. Eén lid van de groep werd door de rechtbank veroordeeld tot doodslag op Carlo bij het café De Bierexpres.

Groepsaansprakelijkheid

Volgens de rechtbank is er dus bij beide incidenten sprake van openlijke geweldpleging door meerdere leden van de groep. Dit betekent volgens de rechtbank dat er ook sprake is van groepsaansprakelijkheid voor de schade die de slachtoffers van het groepsgeweld hebben opgelopen, zoals bedoeld in artikel 6:166 van het Burgerlijk Wetboek.

In 6:166 BW staat dat ieder lid van de groep in dit geval hoofdelijk aansprakelijk is voor de geleden schade ten gevolge van het handelen van de groep. Dit geldt volgens de rechtbank voor het gepleegde geweld in vereniging, dus de openlijke geweldpleging, maar ook voor de poging tot doodslag.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Hoofdelijke aansprakelijkheid betekent kortweg dat ieder verantwoordelijk persoon aansprakelijk kan worden gehouden voor de totale schade. Ieder slachtoffer van het groepsgeweld op Mallorca kan dus een persoon naar keuze aansprakelijk stellen voor zijn gehele schade. In de praktijk betekent dit vaak dat de persoon die het meeste verhaal biedt wordt aangesproken.

De rechtbank legt uit dat in deze zaak iedere betrokkene van de openlijke geweldpleging hoofdelijk aansprakelijk is omdat er steeds sprake is geweest van deelname aan gewelddadige gedragingen in groepsverband. Tussen deze gedragingen bestaat een duidelijke samenhang.

De rechtbank gaat verder door te concluderen dat groepsgeweld tegen één of meerdere personen de kans met zich brengt dat aan die persoon of personen letsel wordt toegebracht, wat de leden van de groep voor lief hebben genomen. “Door gewelddadige deelname aan de groep zijn de verdachte en zijn mededaders naar burgerlijk recht hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die door het strafbare feit is toegebracht,” aldus de rechtbank.

Daarnaast benadrukt de rechtbank dat het niet van belang is of het lichamelijk letsel dat de oorzaak is van de schade is, ook daadwerkelijk ten aanzien van die verdachte bewezen is verklaard. Het is voor aansprakelijkheid op basis van artikel 6:166 BW (groepsaansprakelijkheid) namelijk niet vereist dat het individu in die groep die schade zelf heeft veroorzaakt om civielrechtelijk hoofdelijk aansprakelijk gehouden te worden.

Ferme letselschade advocaten

Bent u slachtoffer geworden van uitgaansgeweld en heeft u hierdoor letselschade opgelopen? Het is raadzaam om dan in een zo vroeg mogelijk stadium een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen.

De ervaren advocaten en letselschadebehandelaars van Ferme Letselschade Advocaten in Utrecht helpen u graag met uw juridische proces en met het verhalen van uw schade, zodat u zich kunt focussen op uw herstel. Neem direct en vrijblijvend contact met ons op, wij helpen u graag.