Voor letselschadeslachtoffers is het niet alleen van belang dat de geleden schade wordt afgewikkeld, maar ook dat er afspraken worden gemaakt over de in de toekomst nog te lijden schade. De toekomstige kosten die bij de afwikkeling van een zaak op voorhand al worden uitbetaald, kunnen echter in de loop der jaren veranderen door veranderingen van de economie.

Rekenrente toepassen op schadevergoeding

Daarom moet er bij de berekening van toekomstige schades worden gecompenseerd voor inflatie en rente. Voor deze factoren worden altijd bepaalde percentages berekend.

Deze factoren werden de afgelopen jaren gezet op 6% rente en 3% inflatie. Al geruime tijd leiden deze achterhaalde percentages tot complexe discussies in letselschadezaken. De rechtspraak heeft daarom een nieuwe aanbeveling rekenrente gedaan.

Nieuwe aanbeveling

Er wordt een aanbeveling gedaan, maar er wordt geen harde regeling omtrent de rekenrente opgesteld. Dit biedt de rechter de mogelijkheid om toch nog af te wijken van de gebruikelijke percentages, als hij daar aanleiding toe ziet.

Voorheen konden rechters wisselend oordelen over de aangevoerde percentages. Met deze aanbeveling wordt beoogd dat rechters meer op één lijn zullen oordelen over de percentages van de rekenrente.

Drie periodes: 0 tot 5 jaar, 6 tot 20 jaar en meer dan 20 jaar

Op basis van de huidige omstandigheden en vernieuwde berekeningen over de ontwikkeling van de economie, wordt van de volgende percentages uitgegaan:

 

Periode

Rente

Inflatie

0-5 jaar

0%

1,5%

6-20 jaar

1,3%

2,0%

>20 jaar

2,0%

2,0%

 

Deze nieuwe percentages moeten er zoveel mogelijk voor gaan zorgen dat zowel het slachtoffer als de verzekeraar zo min mogelijk financieel voor- of nadeel heeft van de verwachte veranderingen in de economie.

Wilt u weten op basis van welke overwegingen deze percentages zijn samengesteld?

Klik dan op deze link om het officiële PDF-document met de volledige uitleg in te zien.

Complexe berekeningen

Zeker wanneer uit de feiten en omstandigheden blijkt dat een slachtoffer ook in de toekomst schade zal lijden door de permanente klachten, kan er sprake zijn van complexe berekeningen om de schadeposten goed in kaart te brengen. Het is raadzaam om hiervoor een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen.

Ferme Letselschade Advocaten te Utrecht

Ons letselschadekantoor helpt slachtoffers door het hele land om hun schade maximaal vergoed te krijgen. Bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.