”Een achttienjarige kassamedewerker begroet de volgende klant. Opeens vliegt de deur van de winkel open en dringen er twee gemaskerde mannen met pistolen in de hand naar binnen. ‘Iedereen liggen’, roepen ze. De caissière wordt onder dwang van het pistool gedwongen de kassa te openen, wat ze met trillende handen doet.”

Binnen enkele minuten zijn de overvallers de winkel weer uit, maar voor de aanwezigen voelt het alsof het veel langer duurde. Ook in de maanden erna wordt de caissière telkens aan het voorval herinnerd, omdat zij als gevolg van de overval lijdt aan een posttraumatische stressstoornis.

Gewapende overval kan leiden tot posttraumatische stressstoornis

In de praktijk blijkt dat, na een gewapende overval, de slachtoffers steeds vaker lijden aan een posttraumatische stressstoornis. Als de verdachten van de overval zijn opgepakt, kunnen de slachtoffers zich in het strafrechtelijk proces ‘voegen’. Dit om de schade die zij als gevolg van de overval hebben geleden, op de dader te verhalen (art. 51f en 361 Sv).

De slachtoffers van de overval kunnen in het strafrechtelijk proces een civielrechtelijke schadevergoeding vorderen. Als de strafrechter uitspraak doet over de strafrechtelijke zaak, krijgt het slachtoffer ook een uitspraak over zijn schadevergoeding.

Het idee dat hieraan ten grondslag ligt, is dat de personen die schade hebben geleden door een strafbaar feit, zoveel mogelijk hun schade vergoed moeten krijgen.

Schadevergoeding voor slachtoffer van een overval

Slachtoffers van een overval kunnen door ‘voeging’ in de strafzaak een smartengeldvergoeding vragen, als zij last hebben van PTSS.

In een zaak waarbij een bedrijfsleider onder bedreiging met een vuurwapen een kluis moest openen, wees de rechter schadevergoeding toe omdat hij het aannemelijk vond dat de het slachtoffer zeer angstig moet zijn geweest. De rechter hechtte hierbij waarde aan het feit dat het slachtoffer een psycholoog bezocht voor onder andere angsten en herbelevingen. Het slachtoffer kreeg een smartengeldbedrag van € 1.500 toegewezen in de strafrechtelijke procedure.

Onderbouwing van schade is belangrijk in het proces

De strafrechter kan ook ervoor kiezen om bepaalde bedragen niet toe te wijzen, bijvoorbeeld omdat hij vindt dat het onvoldoende onderbouwd is. Hij kan dan zeggen dat de precieze vaststelling van de schade te ver buiten het strafproces ligt, en verklaart het slachtoffer voor die schade niet-ontvankelijk. Het slachtoffer kan dan voor het deel van de schadevergoeding dat hem niet is toegewezen, weer in een civiele procedure opkomen. Het slachtoffer moet dan in de civiele procedure ook weer goed kunnen onderbouwen waarom er bepaalde schade is geleden.

In de eerdergenoemde rechtszaak was al een bedrag van € 1.500, van de € 5.000 die werd gevorderd, toegewezen in de strafrechtelijke procedure. In de civielrechtelijke procedure werd ook de overige € 3.500 toegewezen, mede onder verwijzing naar een eerdere uitspraak waar ook € 5.000 aan smartengeld werd toegewezen in een zaak die qua feiten erg leek op deze zaak.

Bijstand door een letselschadeadvocaat

In gevallen waarbij een (gewapende) overval heeft plaatsgevonden en het slachtoffer daar een posttraumatisch stressstoornis aan heeft overgehouden, kan het slachtoffer zich voegen in de strafrechtelijke zaak. Hij kan op die manier zijn schadevergoeding vorderen. Wordt dit niet toegewezen, kan hij die schade ook nog in een civiele zaak proberen te verhalen.

Bent u slachtoffer en wilt u zich voegen in een proces? Het is verstandig om advies in te winnen van een gespecialiseerde advocaat. Ferme Letselschadeadvocaten kan u hiermee helpen.

Juridische hulp als slachtoffer van een overval

Het kan lastig zijn om de volledige schade als slachtoffer van bijvoorbeeld PTSS te verhalen op een dader. PTSS kan erg uiteenlopend zijn, waardoor er zowel medische en juridische expertise nodig is om uw schade te verhalen.

U kunt zich in het proces bij laten staan door een advocaat die ervaring heeft op dit gebied. Ferme Letselschade Advocaten helpt u hier graag bij. Door onze jarenlange ervaring hebben wij meer dan voldoende kennis en kunde om u op de juiste wijze bij te staan. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Bel ons: