Wanneer u het slachtoffer bent geworden van een ongeval, lijdt u vaak niet alleen lichamelijk letsel. U kunt ook psychisch veel last ondervinden van wat u is overkomen. Artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek geeft de mogelijkheid om in geval van letselschade ook een immateriële schadevergoeding te vorderen. Deze immateriële schadevergoeding wordt ook wel smartengeld genoemd.

Lees ook: Smartengeld na letselschade: waar hebt u recht op?

Smartengeld berekenen

Artikel 6:106 BW spreekt van een ‘naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding’. Dit betekent dat er voor ieder slachtoffer individueel gekeken wordt naar de omstandigheden van het geval. De afweging van al deze omstandigheden tezamen vormt uiteindelijk ook de berekening van de hoogte van het smartengeld waar iemand recht op heeft. Verschillende factoren spelen dus een belangrijke rol.

Natuurlijk wordt er gekeken naar de ernst van een ongeval. Deze factor omvat niet alleen hoe heftig de gebeurtenis zelf was, maar vooral ook hoeveel letsel iemand er door oploopt, of in de toekomst mogelijk op zal lopen. Daarbij wordt meegewogen het aantal medische behandelingen, de duur van het herstel en vooral in hoeverre er blijvende beperkingen zijn voor het slachtoffer. Blijvende beperkingen kunnen zich uiten in iemands mate van zelfredzaamheid, maar ook in een bepaald percentage invaliditeit of onvruchtbaarheid. Dit is een factor die in belangrijke mate meeweegt in de beoordeling van de smartengeldhoogte.

Ook wordt gekeken naar iemands leeftijd. Zo kan de rechter bijvoorbeeld oordelen dat er extra rekening wordt gehouden met iemands jeugdige leeftijd wanneer er sprake is van een levenslange handicap. Ook kan de rechter oordelen dat door iemands zeer hoge leeftijd de periode van immaterieel ongemak relatief beperkt zal zijn.

Ook is iemands beroep, of de kansen op de arbeidsmarkt een factor waarmee rekening gehouden kan worden bij de beoordeling van de hoogte van de vergoeding. Zo kan noodzakelijke omscholing vanwege gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid een extra zwaarwegende factor zijn.

Vergelijking met andere zaken

Bij vrijwel alle beslissingen over smartengeld wordt gekeken naar vergelijkbare zaken. Natuurlijk is niet één zaak hetzelfde, maar toch kunnen vergelijkbare omstandigheden zoals leeftijd, invaliditeit en aard van het ongeval een rol spelen bij de beoordeling van wat een redelijke smartengeldvergoeding is.

Wat doet een letselschadeadvocaat?

Een letselschadeadvocaat zorgt ervoor dat u een gepaste smartengeldvergoeding krijgt. Dit gebeurt aan het einde van het letselschadetraject, nadat duidelijk is geworden wat uw medische eindtoestand en uw toekomstperspectief is. Uw situatie wordt dan beoordeeld door alle omstandigheden af te wegen. Daarbij wordt een vergelijking gemaakt met eerder gedane uitspraken over (deels) vergelijkbare gevallen. Op die manier kan uw letselschade advocaat u een goed beeld geven van wat een realistische vergoeding voor u is.

De specialisten van Ferme Letselschade Advocaten in Utrecht hebben jarenlange ervaring met slachtoffers die recht hebben op een immateriële schadevergoeding. Zij staan paraat om u te helpen met het aansprakelijk stellen, het opmaken van de geleden materiële én immateriële schade en uiteraard om te zorgen dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft.

Heeft u naar aanleiding van de bovenstaande informatie nog vragen, of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.