Een weekje skiën, snowboarden, langlaufen of wandelen kan ontspannend werken. Daarom zoeken veel Nederlanders in de winter het berglandschap op. Helaas kan het ook misgaan: onverhoopt kan een ski- of snowboardongeluk plaatsvinden, met letselschade tot gevolg.

Bij een ongeval op de piste rijst als snel de vraag wie fout zat en wie aansprakelijk is voor de opgelopen schade. Hieronder vindt u een aantal belangrijke aspecten waar u rekening mee moet houden.

Welk recht van toepassing?

Stel dat een Nederlander en een Duitser op een Zwitserse skipiste tot een botsing komen. In dergelijke gevallen is de eerste vraag vaak welk recht van toepassing is.

Omdat dit in zekere zin een ‘internationaal vraagstuk’ is, moet worden gekeken naar Europese wetgeving.

In artikel 4 van de Rome II Verordening is bepaald dat het recht van het land waar het ongeluk plaatsvindt van toepassing is.

Een uitzondering hierop is de situatie dat zowel de veroorzaker, als het slachtoffer beiden van dezelfde nationaliteit zijn. Dan is namelijk het recht van hun gedeelde nationaliteit van toepassing.

In bovenstaand voorbeeld betekent dit dus dat het Zwitserse recht van toepassing is. Mochten twee Nederlanders met elkaar in botsing komen, dan zou wél het Nederlandse recht van toepassing zijn.

De FIS-pisteregels

Omdat de pistes vaak overladen zijn met wintersporters die allen een ander niveau hebben, en iedereen toch heelhuids beneden moet komen, zijn er gedragsregels opgesteld.

De Fédération Internationale de Ski (FIS) heeft ‘verkeersregels’ opgesteld waar skiërs en snowboarders zich aan moeten houden om de veiligheid op de piste te waarborgen.

Deze 10 algemene gedragsregels luiden:

1. Rekening houden met anderen

Iedere skiër moet zich zo gedragen, dat hij een ander niet in gevaar brengt of schade berokkent.

2. Beheersen van snelheid en skistijl

Iedere skiër moet te allen tijde op tijd kunnen stoppen of uitwijken. Hij moet zijn snelheid en wijze van skiën aanpassen aan zijn skivaardigheid, de conditie van de piste, de sneeuw- en weersomstandigheden, alsook aan de drukte op de piste.

3. Keuze van het spoor

De van achteren komende skiër moet zijn skispoor zo kiezen, dat hij skiërs voor zich niet in gevaar brengt.

4. Inhalen

Inhalen mag van boven of van beneden en van rechts of van links, mits op zodanige afstand dat de ingehaalde op geen enkele wijze in zijn bewegingen wordt belemmerd.

5. Invoegen en weer verder skiën

Iedere skiër die zich (weer) op een piste wil begeven of na een stop verder wil skiën, moet zich ervan vergewissen dat hij dit zonder gevaar voor hemzelf of voor anderen boven of onder hem kan doen.

6. Smalle plaatsen

Iedere skiër moet vermijden om zich zonder noodzaak op smalle of onoverzichtelijke plaatsen op de piste op te houden. Een ten val gekomen skiër dient een dergelijke plek zo snel mogelijk weer vrij te maken.

7. Klimmen en lopen

Een skiër die klimt of te voet afdaalt, mag dit alleen aan de zijkant van de piste doen.

8. Letten op tekens

Iedere skiër dient de markeringen en de borden in acht te nemen.

9. Verlenen van hulp

Bij een ongeval is iedereen verplicht hulp te verlenen.

10. Legitimatieplicht

Iedereen, getuige of betrokkene, verantwoordelijk of niet, moet bij een ongeval zijn identiteit bekendmaken.

FIS-pisteregels en aansprakelijkheid

Wanneer u op de piste een ongeval hebt gehad met een andere Nederlandse wintersporter, is het Nederlandse recht van toepassing. U kunt dan de ander aansprakelijk stellen voor de door u geleden en nog te lijden (letsel)schade.

Let wel; bij wintersport is er sprake van een zogeheten ‘sport-en-spel-situatie’, waarin een verhoogd risico op blessures en ongelukken besloten ligt. Dit wil ook zeggen dat de drempel voor aansprakelijkheid hoger ligt, omdat u zich bewust dient te zijn van de risico’s die een dergelijke sport met zich meebrengt.

Meer weten over sport-en-spel-situaties? Lees ook: Sportletsel: tegenstander aansprakelijk?

Indien een Nederlandse rechter zal moeten oordelen over de aansprakelijkheid bij een ski-ongeval, zal deze ook kijken naar de FIS-regels en naar hoe hier in de concrete omstandigheden mee om is gegaan.

Het enkele feit dat een van de gedragsregels is overtreden, betekent echter niet zonder meer dat er sprake is van aansprakelijkheid door onzorgvuldig handelen, zo blijkt uit meerdere rechterlijke uitspraken.

Verder kijkt de rechter ook naar andere omstandigheden, zoals hoe het weer was, hoe druk het was en hoe erg een bepaalde handeling in de lijn der verwachtingen lag.

Letselschade Advocaat Utrecht

Wanneer u letselschade oploopt tijdens uw wintersportvakantie, kan het zomaar zijn dat er bij het verhalen van uw schade een juridisch getouwtrek ontstaat over de aansprakelijkheid.

Het is daarom verstandig om vanaf het begin af aan een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen. Deze helpt u naast de aansprakelijkstelling ook met het begroten en verhalen van alle door u geleden (en nog te lijden) schade.

De specialisten van Ferme Letselschade Advocaten helpen u graag met het verhalen van uw schade, zodat u uw leven weer op orde krijgt.

Heeft u vragen, of bent u op zoek naar een ervaren letselschade advocaat? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.