Zon, muziek, dansen en een drankje erbij. Wie denkt aan zomer in Nederland, denkt al snel aan festivals. Het festivalseizoen in Nederland geeft iedereen de mogelijkheid om een heerlijke dag te beleven.

Hoewel je daar op dat moment waarschijnlijk niet aan denkt, gaat het ook wel eens mis. Er zijn veel mensen bij elkaar op een onoverzichtelijk terrein.

Wat als het misgaat en u op een festival letselschade oploopt? Wie is in dat geval aansprakelijk en betaalt de schade?

De zorgplicht van de organisator

Het antwoord hierop is niet eenvoudig en hangt af van uw specifieke situatie. Als algemene regel geldt dat de organisatie van het festival aan de veiligheidseisen moet voldoen. De organisator is verantwoordelijk voor een veilig verloop van het festival. Deze zorgplicht komt uit artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek. Zo is het belangrijk dat er voldoende nooduitgangen zijn, geldt een maximaal aantal bezoekers en moet een EHBO-post aanwezig zijn.

Onrechtmatige daad

Om te beoordelen of de organisator in een bepaald geval aan deze eisen voldoet, zijn vier factoren relevant. Deze worden ook wel de Kelderluik-criteria genoemd. Aan de hand hiervan beoordeelt de rechter of er sprake is van een onrechtmatige daad.

  1. Hoe waarschijnlijk is het dat een festivalbezoeker onoplettend of onvoorzichtig is?
  2. Hoe groot is de kans dat daaruit schade ontstaat?
  3. Hoe ernstig kunnen de gevolgen van een ongeval zijn?
  4. Hoe gemakkelijk is het voor de organisator om voorzorgsmaatregelen te nemen?

Voorbeeld

Stel; u bent op een groot festival. Tijdens het dansen struikelt u over een losliggende geluidskabel. U valt op de grond en loopt hierbij een gecompliceerde botbreuk op.

De kans dat u op een druk festival niet op de grond kijkt, is erg groot. Hierbij moet de organisator ook rekening houden met het feit dat de bezoeker wat gedronken kan hebben en hierdoor onoplettender kan zijn.

De kans dat u door het vallen over een kabel letselschade oploopt, is groot.

De gevolgen kunnen ernstig zijn. Het herstel van deze gecompliceerde botbreuk kan lang duren.

Het was voor de organisator mogelijk om voorzorgsmaatregelen te nemen door deze kabels goed af te plakken of op een veiligere plek te plaatsen. Dit was voor de organisator vrij gemakkelijk geweest.

In dit geval zal de rechter waarschijnlijk oordelen dat er sprake is van gevaarzetting door de organisator.

Eigen schuld

De rechter bekijkt in zulke gevallen ook of er sprake is van eigen schuld. Als u zich roekeloos heeft gedragen, door bijvoorbeeld te rennen over het terrein, kan hij dit meenemen in de beoordeling.

Disclaimer van het festival

Vaak stellen festivals in hun algemene voorwaarden dat zij niet aansprakelijk zijn bij ongevallen. Toch kunnen organisatoren aansprakelijkheid niet zomaar uitsluiten. Indien de organisator niet voldoet aan zijn zorgplicht, is hij toch aansprakelijk. Dit geldt ook als het om een gratis festival gaat.

Juridische bijstand

Heeft u letselschade opgelopen op een festival? Dan is het verstandig om rechtsbijstand in te schakelen.

Het aansprakelijk stellen van een organisator is niet eenvoudig. Neem daarom bij twijfel altijd contact op met een gespecialiseerde letselschade advocaat om uw situatie te bespreken.

Bovendien kost het inschakelen van een letselschadeadvocaat u vaak niets. Zodra de aansprakelijkheid is aanvaard, worden ook de kosten voor uw juridische bijstand namelijk door de tegenpartij vergoed.

Ferme Letselschade Advocaten in Utrecht helpt u graag bij het verhalen van uw schade, zodat u uw leven weer op de rit kunt krijgen.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van de bovenstaande informatie vragen, of bent u benieuwd wat een letselschade advocaat van Ferme Letselschade Advocaten voor u kan betekenen?

Neem dan gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.