Wie denkt dat tractoren langzaam rijden en daardoor wel minder verkeersongelukken zullen veroorzaken, heeft het mis. Trekkers en tractoren zorgen juist relatief vaak voor verkeersongelukken. Vooral fietsers zijn vaak slachtoffer van deze grote weggebruikers.

Gelukkig is er een nieuwe Europese wet die het aantal ongelukken met landbouwvoertuigen moet gaan verminderen. In deze blog komt de nieuwe wet aan bod, en leggen we uit wie er aansprakelijk is bij een ongeval.

Wet registratie- en kentekenplicht landbouwvoertuigen

Per 1 januari 2021 is een nieuwe Europese wet ingevoerd die eigenaars van (land/bos)bouwvoertuigen verplicht hun voertuig van een kenteken te voorzien. De toegestane maximumsnelheid wordt daarbij vanaf die datum verruimd van 25 km/u naar 40 km/u.

Het idee hierachter is dat tractoren dan niet meer op B-wegen hoeven te rijden, maar ook op N-wegen mogen. Op die manier hebben de fietsers op B-wegen minder last van de tractoren en zullen er (hopelijk) minder ongelukken gebeuren.

Aangereden door een landbouwvoertuig: en nu?

  • Als bestuurder van een auto:

Als u als automobilist in aanrijding komt met een tractor of ander landbouwvoertuig en u lijdt hierdoor schade, dan kan deze schade mogelijk verhaald worden op de eigenaar van het voertuig. Vereist is hiervoor dat er sprake is van een verkeersovertreding van het landbouwvoertuig, of dat er sprake is van gevaarzettend rijgedrag.

  • Als fietser:

Vooral op smalle (plattelands)wegen komen fietsers in aanraking met tractoren. Omdat fietsers zwakke verkeersdeelnemers zijn, geldt er in de wegenverkeerswet een speciale regel. Op basis van art. 185 WVW moeten sterke verkeersdeelnemers, dus tractorbestuurders, in ieder geval 50% van de schade van de zwakke verkeersdeelnemers vergoeden. Ook als het de fietser was die zich niet volledig aan de verkeersregels hield.

  • Als voetganger:

Ook komt het voor dat voetgangers worden aangereden door tractoren. Gebeurt dit op de openbare weg, dan is er sprake van dezelfde regel die ook voor fietsers geldt. Ook een voetganger geldt als zwakke verkeersdeelnemer.

  • Als werknemer:

Op privéterreinen, werkplaatsen of boerderijen kan het ook voorkomen dat er sprake is van een aanrijding met een van de mensen die op de boerderij werken. In dat geval is er sprake van een arbeidsongeval.

Schade verhalen na ongeluk met landbouwvoertuig

Net als bij ieder ander verkeersongeluk is het mogelijk om de schadeveroorzakende partij aansprakelijk te stellen voor uw geleden schade. Dit zijn alle kosten die u door toedoen van de gedraging van de ander hebt moeten maken, alsmede psychische schade (smartengeld) en verlies van verdienvermogen.

Schakel voor het verhalen van uw schade altijd een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in. Die zorgt niet alleen voor de aansprakelijkstelling, maar ook voor de volledige afwikkeling van uw letselschadezaak.

Ferme Letselschade Advocaten

De ervaren advocaten van het Utrechtse advocatenkantoor Ferme Letselschade Advocaten behartigen door het hele land de belangen van slachtoffers.

Professionaliteit en persoonlijke benadering staan daarbij voorop. Heeft u letsel opgelopen door toedoen van een landbouwvoertuig, en wilt u zich liever focussen op uw herstel dan op de schadeafwikkeling? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.