Een ongeluk zit in een klein hoekje. Wanneer u deelneemt aan het verkeer, zijn er tal van scenario’s denkbaar waarin er iets fout kan gaan. Maar niet altijd wordt een ongeluk veroorzaakt door iemand anders. Wat als u door gladheid valt met de fiets, of als u struikelt over een uitstekende rand van een verzakte stoeptegel? Ook deze situaties kunnen leiden tot ongelukken met alle gevolgen van dien.

Maar wat als u in zo’n situatie letselschade oploopt? In dergelijke situaties kan men proberen de gemeente aansprakelijk te stellen voor de geleden schade. Of deze aansprakelijkstelling slaagt, hangt af van de omstandigheden van het geval.

Gemeente als wegbeheerder

Er zijn veel situaties denkbaar waarin u ten vel komt door een losliggende putdeksel of een uitstekende stoeptegel. Bijvoorbeeld als u uw hond uitlaat, naar de supermarkt gaat of gewoon een ommetje maakt.

Wanneer er sprake is van een gebrekkige of slecht onderhouden stoep, dan is de wegbeheerder van deze stoep verantwoordelijk. Dat is vaak de gemeente. Het is dus hun taak om ervoor te zorgen dat de stoep goed begaanbaar is, zonder risico’s te vormen.

Ook kan het gebeuren dat u valt bij gladheid, omdat de weg niet (of niet goed genoeg) gepekeld is. Wanneer de gemeente wegbeheerder is, betekent dit ook dat deze de wegen zal pekelen als het vriest en de wegen glad zijn. Wanneer dit niet goed genoeg gebeurt, kan er sprake zijn van aansprakelijkheid. Echter, dit is zeker niet vanzelfsprekend.

De twee bovenstaande situaties zullen hieronder voor de overzichtelijkheid afzonderlijk verder uitgelicht worden.

Aansprakelijkheid

Of de gemeente aansprakelijk is wanneer u valt door een gebrekkige of slecht onderhouden weg, is afhankelijk van de omstandigheden van de situatie.

Er zal moeten worden aangetoond dat er daadwerkelijk sprake is van gebrekkigheid van de weg, of van slecht onderhoud waardoor u schade opliep. Zo zal een standaard stoeprand die de rijbaan van de stoep scheidt niet gebrekkig zijn. Echter, een verzakte stoeptegel die in het midden van de stoep gevaarlijk omhoogsteekt, is dat mogelijk wel. Mogelijk; want ook daar zijn dan weer richtlijnen voor.

Zo wordt bijvoorbeeld aangehouden dat een opstaande rand ten minste 3 centimeter hoog moet zijn, wil er echt sprake zijn van een potentieel gevaar dat de gemeente had behoren te voorkomen. Dit is geen harde regel, maar het toont wel aan dat er een zekere drempelwaarde aan een situatie moet zitten. Anderzijds; als de gemeente bijvoorbeeld op de hoogte is van een bepaald gebrek of gevaarlijke situatie, of wanneer er al vaker een ongeluk door is veroorzaakt, dan vergroot dit weer de kans dat de gemeente aansprakelijk is.

Ook bij gladheid op de weg is er niet een eenduidig antwoord te geven op de vraag of de gemeente aansprakelijk is. Het komt dan neer op de vraag of de gemeente voldoende maatregelen heeft genomen om de gladheid te voorkomen. Wederom zijn meerdere factoren van belang: waar is wel gestrooid en waar niet? Sneeuwde het op dat moment? Had de gemeente goede reden om op die plek niet te strooien?

Eigen zorgvuldigheid

Verder moet ook gezegd worden dat er, vooral wanneer het glad kan zijn, een zekere mate van oplettendheid bij uzelf verwacht wordt. U dient zelf altijd op te letten en rekening te houden met de mogelijkheid dat het glad is of dat er oneffenheden in het wegdek kunnen zijn. Ook dient u zich aan de verkeersregels te houden. Indien u verkeersregels overtreedt, vergroot u mogelijk het risico op letsel, waardoor er geen (of slechts gedeeltelijk) sprake is van aansprakelijkheid.

Letselschadevergoeding claimen

Indien u te maken hebt gehad met een van de bovenstaande situaties en u de gemeente aansprakelijk wilt stellen, is het aan te raden om u te laten bijstaan door een gespecialiseerde letselschade advocaat. Zelf de schadevergoeding claimen is niet makkelijk. Zeker wanneer de gemeente aansprakelijkheid niet, of maar ten dele erkent, kan het een ingewikkeld juridisch geschil worden.

Een gespecialiseerde advocaat weet precies wat er moet gebeuren om ervoor te zorgen dat uw schade maximaal vergoed wordt.

Letselschade advocaat Utrecht

Een ongeval kan ingrijpende gevolgen hebben. Een ervaren letselschade advocaat van Ferme Letselschade helpen u graag om uw leven weer op de rit te krijgen. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.