Onlangs moest pretpark Walibi voor de rechter verschijnen vanwege een verschrikkelijk ongeval dat in 2018 plaatsvond. Een meisje van 13 was in de kartbaan-attractie met haar haren vast komen te zitten in de motor van de kart, met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. Een helm droeg ze niet, want dat was destijds niet verplicht in deze soort attracties. Nu wordt het pretpark verweten dat zij schuld hebben aan het zwaar lichamelijke letsel dat het inmiddels 16-jarige meisje aan het ongeluk overhield.

“Hoe zit het met de civielrechtelijke aansprakelijkheid van pretparken voor letselschade in dergelijke situaties?”

Regels

Om de veiligheid van de bezoekers van een attractiepark te waarborgen, zijn er regels opgesteld omtrent allerlei aspecten van de attracties. Zo zijn er regels voor de fabrikanten van de attracties en de onderdelen daarvan, alsmede voor een primaire keuring en onderhoud van de attracties. Deze wettelijke regels voor de veiligheid van attractietoestellen staan in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. Of er aan alle vereisten is voldaan, wordt gekeurd door de inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Civielrechtelijke zorgplicht

Naast dat aan de hiervoor genoemde wettelijke regels voldaan moet worden, heeft een attractiepark ook een civielrechtelijke zorgplicht voor haar bezoekers. Het pretpark moet ervoor zorgen dat er geen onveilige situaties kunnen bestaan waar de bezoekers in terecht kunnen komen en waardoor zij schade op kunnen lopen.

Het is voorts van belang dat er voldoende waarschuwingsborden met veiligheidsvoorschriften staan waar nodig, en natuurlijk ook dat er door pretparkmedewerkers toezicht wordt gehouden op het naleven van alle veiligheidsvoorschriften waar de bezoekers zich aan moeten houden. Doen zij dit niet en treedt er daardoor schade op, dan is het pretpark nalatig geweest en kunnen ze aansprakelijk worden gesteld.

Eigen verantwoordelijkheid van bezoekers

U zult zich misschien afvragen hoe het zit met die gevallen waarin een bezoeker zelf ook onverantwoordelijk bezig is. Bijvoorbeeld door bijvoorbeeld een te klein kind toch onder een toegangspoortje door te laten lopen als de attractiemedewerker even niet oplet. Artikel 6:101 van ons Burgerlijk Wetboek geeft aan dat indien de schade mede wordt veroorzaakt door een omstandigheid die niet aan een ander te wijten is, de vergoedingsplicht van de schade naar evenredigheid van het aandeel in de schade wordt verdeeld.

In het bovengenoemde voorbeeld van de strafzaak tegen pretpark Walibi kan de vraag reizen of er tijdens dat proces ook schade verhaald kan worden. Zie voor het antwoord op die vraag in meer algemene zin ook: Schadevergoeding: via strafzaak of civielrechtelijke procedure?

Ferme Letselschade Advocaten

Onze gespecialiseerde letselschadeadvocaten hebben jarenlange ervaring met complexe letselzaken. Ook het bijstaan van (ouders van) kinderen met letsel is daarvan een belangrijk onderdeel.

Ons kantoor bevindt zich in Utrecht, maar we bezoeken klanten in heel Nederland; van Assen tot Breda en Arnhem tot Alkmaar. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op; we komen dan graag bij u langs.