Daar waar een verkeersongeval is, is niet zelden ook hersenletsel. Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) komt voor in verschillende vormen en gradaties. Omdat er een grote diversiteit is aan vormen van hersenletsel en hierdoor vaak onduidelijkheid ontstaat, staan we in deze blog stil bij het verschil tussen een hersenschudding en een hersenkneuzing.

Hersenkneuzing of hersenschudding: verschillende gradaties

Wanneer u een ongeluk meemaakt en daarbij een harde klap tegen uw hoofd krijgt, kunnen er verschillende soorten schade optreden. De fysieke schade kan bestaan uit het hebben van een hersenschudding of hersenkneuzing.

Beide vormen van schade kunnen ernstige gevolgen hebben. Vaak zijn de gevolgen van een hersenschudding milder dan de gevolgen van een hersenkneuzing.

Hersenschudding

Neuropsycholoog Erik Matser onderscheidt bij hersenschuddingen drie gradaties:

  • duizeligheids- en misselijkheidsklachten die niet langer dan een kwartier aanhouden,
  • kort bewustzijnsverlies waarbij de klachten langer dan een kwartier aanhouden en
  • een hersenschudding waarbij iemand tot een kwartier lang buiten westen is en de klachten lang aanhouden.

Bij hersenschuddingen, ongeacht de gradaties waarbinnen ze geplaatst worden, mag de impact van de klachten niet onderschat worden. De neurologische ernst van de hersenschudding vormt namelijk geen accurate indicatie voor de te verwachten klachten.

Uit onderzoek blijkt dat 72% van de mensen die een hersenschudding oplopen, na zes maanden nog steeds één of meer posttraumatische klachten ervaart en 44% nog beperkingen in het dagelijks functioneren ondervindt.

Houden de klachten van een hersenschudding voor lange tijd aan, dan wordt er gesproken van een postcommotioneel syndroom (PCS).

Hersenkneuzing

Hersenschuddingen worden in de medische wetenschap gezien als een vorm van mild traumatisch hersenletsel. Bent u langer dan een kwartier buiten bewustzijn, dan is er sprake van een hersenkneuzing. Dit valt binnen de categorie middelzwaar tot ernstig traumatisch hersenletsel.

Mensen die na deze periode van bewusteloosheid weer bijkomen, hebben last van verwardheid en geheugenverlies. Ze kunnen zich vaak niets herinneren van het ongeval. Ook is het mogelijk dat er uitvalsverschijnselen optreden. Bijvoorbeeld het gebrekkig functioneren van armen of benen.

Het verschil tussen een hersenschudding en een hersenkneuzing

Het belangrijkste onderscheid tussen een hersenkneuzing een hersenschudding is dat er bij de eerstgenoemde sprake is van zichtbare schade aan de hersenen.

Bij een hersenschudding is er alleen sprake van een schokgolf van trek- en strekkrachten die door je hersenen gaat. Die beschadigt de prefrontale schors en de slaapzijden van het brein. Het zijn de gebieden waar het werkgeheugen, de aandacht, planning en snelheid van denktempo zijn gelokaliseerd.

Hoewel deze gebieden door uiterlijke kenmerken (zie hieronder) als beschadigd of verstoord kunnen worden beschouwd, zal het brein op een scan niet beschadigd lijken. Bij een hersenkneuzing is er wel sprake van zichtbare schade op een CT- of MRI-scan.

Klachten en symptomen bij hersenkneuzing of -schudding

De uiterlijke kenmerken van een hersenschudding en de klachten die voortbestaan bij PCS zijn voornamelijk aanhoudende hoofdpijn, licht in het hoofd zijn, concentratie- en aandachtsproblemen, tijdelijke geheugenstoornis, slapeloosheid, depressie, verminderde informatieverwerking, overgevoeligheid voor licht en geluid en gedragsveranderingen.

Bij een hersenkneuzing kan iemand naast de bovenstaande klachten ook last hebben van langdurig geheugenverlies en verlamming van (delen van) het lichaam. Ook stemmingsstoornissen en gedragsverandering is niet zeldzaam.

Vervelende gevolgen hiervan kunnen zijn dat iemand zijn zelfredzaamheid verliest en in een sociaal isolement raakt. Hij of zij kan dan niet meer voor zichzelf zorgen en wordt hulpbehoevend.

Schadeposten verhalen

De bovenstaande lichamelijke en geestelijke klachten kunnen ook een hoop vermogensschade en psychisch leed met zich brengen. Deze schade kan worden verhaald indien iemand anders verantwoordelijk is en aansprakelijk wordt bevonden.

De schadeposten kunnen onder meer bestaan uit medische kosten, verlies van zelfredzaamheid, arbeidsongeschiktheid en smartengeld.

Letselschadeadvocaat inschakelen

Schakel voor het verhalen van deze letselschade altijd een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in. Zo voorkomt u dat u naast uw lichamelijke klachten ook nog stress ervaart door ingewikkelde juridische discussies.

Bij Ferme Letselschade Advocaten staan uw belangen voorop. Wij staan door het hele land slachtoffers met NAH bij. We helpen ze niet alleen bij de aansprakelijkstelling, maar wikkelen ook de hele zaak af. Zo kunnen de cliënten zich focussen op het herstel. Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op.

Wilt u meer lezen over hersenkneuzingen? Bekijk dan de website van de Hersenstichting.