Arbeidsongeschiktheid kan gevolgen hebben voor uw financiële situatie. Als u bijvoorbeeld freelancer, beoefenaar van een vrij beroep of ZZP’er bent kunt u zich tegen arbeidsongeschiktheid verzekeren met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Mocht u arbeidsongeschikt raken, dan keert de verzekering na de wachttijd uit. De hoogte van die uitkering is afhankelijk van het gekozen bedrag en de mate van arbeidsongeschiktheid.

Arbeidsongeschiktheidscriterium: de definitie

Of u arbeidsongeschikt wordt bevonden door de verzekeraar, hangt af van welk arbeidsongeschiktheidscriterium u heeft gekozen. Er zijn criteria van arbeidsongeschiktheid:

  • beroepsarbeidsongeschiktheid,
  • passende arbeid
  • en gangbare arbeid.

U kiest zelf voor welke van deze criteria u verzekerd wilt zijn.

Bij beroepsarbeidsongeschiktheid krijgt u de meeste dekking. De verzekeraar toetst alleen of u uw beroep nog kunt uitoefenen. Kunt u niet langer uw beroep uitoefenen, dan krijgt u uitgekeerd.

Voor passende arbeid wordt door de verzekeraar gekeken op basis van uw ervaring en opleiding of u ook andere beroepen of werkzaamheden kunt uitoefenen. U wordt dan minder snel arbeidsongeschikt bevonden dan bij de beroepsarbeidsongeschiktheid.

Het derde criterium is de gangbare arbeid. De verzekeraar kijkt of u in staat bent om enige vorm van arbeid te verrichten. Het zou dus ook kunnen betekenen dat als u nog als krantenbezorger aan de slag kan, u niet arbeidsongeschikt bent en geen uitkering krijgt.

Mate van arbeidsongeschiktheid

De verzekeraar zal kijken in welke mate u arbeidsongeschikt bent geraakt. U hoeft dus niet altijd 100% arbeidsongeschikt te raken. Als u bijvoorbeeld vanwege whiplashklachten geen vijf dagen meer kunt werken, maar twee, kunt u voor 60% arbeidsongeschikt worden verklaard.

Verzekerde bedrag

U kiest bij het afsluiten van de verzekering zelf een bedrag dat u op jaarbasis wilt hebben uitgekeerd. Kiest u een lager bedrag, dan is de premie die u betaalt ook lager. In het eerste jaar van uw arbeidsongeschiktheid, krijgt u uitgekeerd nadat uw (zelfgekozen) wachttijd is afgelopen. In het jaar na het eerste jaar arbeidsongeschiktheid, krijgt u ook uitbetaald – dit kan, afhankelijk van wat u met de verzekeraar heeft afgesproken, een ander percentage zijn dan in het eerste jaar. Vaak is het verzekerde bedrag bij de verzekeraars maximaal 90% van het bruto jaarloon.

Uitsluitingen

De verzekeraar kan ervoor kiezen u slechts ‘gedeeltelijk’ te accepteren: hij accepteert de verzekerde dan met een uitsluiting. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat deze u al eerder problemen heeft gehad met uw rug en de verzekerde dus niet wil uitkeren in de gevallen waarin u vanwege rugproblemen arbeidsongeschikt bent geraakt. Met andere woorden: de verzekeraar heeft u geaccepteerd met uitsluiting van arbeidsongeschiktheid as gevolg van rugklachten.

Uitkering

U moet niet vergeten dat over de bruto-uitkering onder de arbeidsongeschiktheidsverzekering loonheffing moet worden betaald. Bovendien krijgt u bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, slechts een deel van de verzekeraar krijgt uitgekeerd. Voor het overige deel moet u dus nog zelf werken.

Ook is het belangrijk dat als u een uitkeringsdrempel heeft afgesproken met uw verzekeraar (de verzekeraar betaalt alleen uit als de te betalen uitkering boven een bepaald bedrag uitkomt) u alleen het bedrag krijgt uitgekeerd dat die uitkeringsdrempel overstijgt. Daarnaast is handig om goed te kijken welke oorzaken voor arbeidsongeschiktheid de verzekeraar niet vergoedt. Als uw arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door een ongeval dat de verzekeraar heeft uitgesloten, hoeft de verzekeraar niet te vergoeden.

Voor het verkrijgen van de uitkering moet u ook kunnen aantonen dat u daadwerkelijk een verlies heeft geleden in uw inkomen. Een belangenbehartiger kan u helpen dit aan te tonen en inzichtelijk te maken.

Ferme Letselschade Advocaten

De ervaren letselschadespecialisten van Ferme Letselschade Advocaten hebben kunnen slachtoffers van letselschade bijstaan in het verhalen van hun schade. Wij zijn ervaren in complexe letselschadezaken en werken voor cliënten door heel Nederland.

Bent benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust en geheel vrijblijvend contact met ons op.