Epilepsie is een hersenaandoening waarbij aanvallen voorkomen. Als iemand een epileptische aanval krijgt achter het stuur, kan dat een (ernstig) verkeersongeval tot gevolg hebben.

Wat is epilepsie?   

Tijdens een epilepsie-aanval kan iemand bij bewustzijn zijn, maar het bewustzijn kan ook verminderd of weg zijn. Een aanval is te herkennen aan motorische symptomen als bijvoorbeeld;

 • herhaalde schokkende bewegingen,
 • verstijven of slap worden van de spieren,
 • kauwen of smakken met de lippen, steeds dingen oppakken,
 • wrijven of trekken aan de kleding,
 • veel geluid maken.

Ook niet-motorische symptomen kunnen een rol spelen als bijvoorbeeld;

 • een opstijgend gevoel vanuit de maag,
 • een déjà vu gevoel,
 • iets ongebruikelijks ruiken of proeven,
 • een intens gevoel van angst of vreugde,
 • iets vreemds voelen of zien,
 • het hebben van een doof of juist tintelend gevoel,

Autorijden met epilepsie

Als iemand met epilepsie een rijbewijs moet behalen of verlengen, dan bekijkt het CBR of autorijden op een veilige manier mogelijk is. Een neuroloog geeft het CBR informatie over de gezondheid en de rijgeschiktheid van iemand met epilepsie. Op basis daarvan bepaalt het CBR of diegene veilig de weg op kan.

Het CBR kan bepalen:

 • dat iemand rijgeschikt is,
 • dat iemand rijgeschikt is voor een bepaalde tijd (er geldt dan een termijn),
 • dat iemand rijgeschikt is onder voorwaarden (dan moeten er maatregelen getroffen worden om te mogen rijden met epilepsie)
 • of dat iemand niet rijgeschikt is.

Als iemand met epilepsie al een rijbewijs heeft en er is sprake van een epileptische aanval, dan moet diegene 6 maanden aanvalsvrij zijn voordat met de auto mag worden gereden. Als sprake is van twee of meer epileptische aanvallen, dan moet iemand 12 maanden aanvalsvrij zijn voordat diegene weer de weg op mag. Na 6 of 12 maanden bepaalt het CBR, op basis van het advies van de neuroloog, of iemand weer de weg op kan en zo ja, voor welke termijn en onder welke voorwaarden. 

Schade vergoeden

Als het CBR toestemming heeft gegeven om te rijden met epilepsie, dan nemen veel autoverzekeraars dit advies over. De autoverzekeraars zullen dan de schade vergoeden die ontstaat als iemand door een epileptische aanval een verkeersongeval veroorzaakt.

Mocht het CBR echter geen toestemming hebben gegeven om te rijden, dan zullen de autoverzekeraars proberen om de schade te verhalen op de bestuurder met epilepsie.

Strafrechtelijke afdoening

Als iemand wegens een epileptische aanval achter het stuur een verkeersongeval veroorzaakt, dan kan diegene daar soms strafrechtelijk verantwoordelijk voor worden gehouden. Dat blijkt onder andere uit een uitspraak van 15 augustus 2019. In die zaak speelden de volgende feiten een rol. Een vrouw kreeg tijdens het autorijden een epileptische aanval en heeft toen twee voetgangers en een fietser aangereden. De twee voetgangers zijn dezelfde dag nog aan hun verwondingen overleden.

De vrouw werd door het Hof Den Haag strafrechtelijk verantwoordelijk gehouden voor de epileptische aanval achter het stuur en daarmee voor het veroorzaken van het ongeval. Het Hof heeft daarbij in aanmerking genomen dat de vrouw wist dat ze voorafgaand aan het ongeval epileptische aanvallen heeft gehad. Ook heeft zij al eerder auto-ongelukken veroorzaakt waarbij de epilepsie waarschijnlijk een rol heeft gespeeld. Daarnaast was ze lange tijd niet meer op controle gegaan voor haar epilepsie.

Het Hof komt uiteindelijk tot het besluit dat de vrouw de komende 6 jaar niet bevoegd is om te rijden en daarnaast moet zij schadevergoeding betalen aan de slachtoffers (c.q. nabestaanden) van het verkeersongeval.

Ferme Letselschade Advocaten

Bent u het slachtoffer geworden van een verkeersongeval, bijvoorbeeld omdat de veroorzaker van het ongeluk een epileptische aanval heeft gehad achter het stuur, en heeft u nog steeds last van klachten? Dan is het raadzaam om een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen die u kan informeren en bijstaan bij het claimen van de schadevergoeding waar u recht op heeft.

De gespecialiseerde advocaten van Ferme Letselschade Advocaten hebben jarenlange ervaring en staan landelijk slachtoffers bij. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.