Met de caravan naar die mooie camping in Italië; de grenzen zijn net weer opengegaan dus het kan weer! Helaas lijkt de vakantie in het water te vallen, omdat u op die smalle bergweg een aanrijding heeft met een Italiaanse bestuurder. U houdt hier een gebroken been en een hoofdwond aan over. Hoe krijgt u uw schade vergoed en hoe wordt bij een ongeval met internationale aspecten bepaald welk recht geldt?

Bij het bepalen welk nationale rechtsstelsel op het ongeval en op de schade van toepassing is, wordt aangesloten bij de Rome II Verordening en bij het Haags Verkeersongevallen verdrag.

Rome II Verordening

Als het ongeluk heeft plaatsgevonden binnen de Europese Unie (behalve Denemarken), geldt de Rome II-Verordening (Rome II). In Rome II zijn regels opgenomen voor de vraag welk nationale recht (in dit geval dus het Italiaanse of het Nederlandse recht) van toepassing is op het verkeersongeval, omdat een verkeersongeval wordt gezien als een onrechtmatige daad. 

Bij letselschade is onder Rome II het recht van toepassing van het land waar het letsel is opgelopen. Dit is niet altijd het land waar het ongeval is gebeurd. In ons voorbeeld is het recht van Italië van toepassing, omdat het gebroken been en de hoofdwond direct bij het ongeval zijn ontstaan – de letselschade is dus ontstaan in Italië.

Er is echter een uitzondering mogelijk op deze regel. Laten we bovenstaand voorbeeld iets veranderen. Stel: u rijdt in Italië en wordt aangereden door een andere Nederlandse toerist. Volgens de regel zoals hierboven uitgelegd, zou nog steeds het Italiaanse recht van toepassing zijn, omdat de letselschade in Italië is ontstaan. Maar Rome II kent een uitzondering: als er een nauwere band bestaat met een ander land, dan is dat recht van toepassing. Nu beide betrokkenen uit Nederland komen, is er sprake van de uitzondering en is dus het Nederlands recht van toepassing.

Haags Verkeersongevallenverdrag

Het Haags Verkeersongevallenverdrag regelt net als Rome II welk recht van toepassing is op schade die is ontstaan bij ongevallen die op de openbare weg hebben plaatsgevonden. De hoofdregel van het Haags Verkeersongevallenverdrag is in tegenstelling tot Rome II dat het recht wordt toegepast van het land waar het ongeval heeft plaatsgevonden.

Ook het Verdrag heeft uitzonderingen, met name als er letselschade is ontstaan.

  • Is er een eenzijdig ongeval, dan is het toepasselijke recht het recht van het land waar het voertuig is geregistreerd. In bovenstaand voorbeeld is dat dus het Nederlandse recht.
  • Bovendien is het ook zo dat als het een meerzijdig ongeluk is en beide auto’s in Italië in Nederland geregistreerd zijn, het Nederlands recht van toepassing is.

Verordening of Verdrag?

De Rome II Verordening en het Haags Verkeersongevallenverdrag worden door elkaar gebruikt. Soms leiden zij tot verschillende uitkomsten. Bovendien krijgt u soms te maken met een rechtssysteem dat u niet kent.

Daarom is het ook bij internationale verkeersongevallen belangrijk om advies in te winnen.

Vergoeding van de schade

Een reisverzekering dekt vaak niet of nauwelijks de letselschade die door een verkeersongeval in het buitenland is ontstaan. Er moet dus een schaderegeling worden getroffen met de aansprakelijke partij in het buitenland.

Zorg er daarom voor dat u en de wederpartij het Europese Schadeformulier hebben ingevuld. U kunt dan de schade als u weer thuis bent verder regelen met de verzekeraar van de tegenpartij, die is in Europa wettelijk verplicht om ook een vertegenwoordiger in Nederland te hebben.

U vindt via het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars welke vertegenwoordiger u zoekt. Dien de claim zo snel mogelijk in, zodat u geen tijdslimiet overschrijdt.

Hoogte schadevergoeding

Als niet het Nederlandse rechtsstelsel, maar een ander rechtsstelsel op het ongeval van toepassing is, is het mogelijk dat u een ander bedrag aan schadevergoeding ontvangt dan dat u zou hebben ontvangen als het ongeluk in Nederland zou zijn gebeurd. De hoogte van de schade wordt namelijk wél berekend met de wetten die in het land gelden waar het ongeval is gebeurd.

Advies nodig?

Ferme Letselschade Advocaten in Utrecht adviseert u graag wanneer u of uw naasten letsel hebben opgelopen. Wij zijn bekend met vele complexe zaken die na een ongeval kunnen ontstaan, zoals niet-aangeboren hersenletsel. Wij staan u bij in het proces en helpen u de schade te verhalen.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek met een van onze ervaren advocaten.