Wanneer u een ongeval heeft gehad, wilt u het liefst zo snel mogelijk duidelijkheid hebben over de schade.

Helaas kunnen letselschade zaken soms lang duren. Bijvoorbeeld wanneer veel schadeposten ter discussie staan of de toekomstige schade nog berekend moet worden.

Zeker wanneer partijen er samen niet uitkomen kan het een tijd duren tot de uiteindelijke afronding. Dit kan voor het slachtoffer erg frustrerend zijn. Een deelgeschil kan dan uitkomst bieden.

De deelgeschilprocedure

Sinds 1 juli 2010 geldt de Wet Deelgeschillen. Wanneer de betrokkenen er samen niet uitkomen, kan een deel van de zaak worden voorgelegd aan de rechter. Dit doet uw advocaat in een verzoekschrift. Vervolgens nodigt de rechter u uit voor de zitting. In de deelgeschilprocedure beslist de rechter dan alvast over een bepaald punt. Dit gebeurt uiterlijk zes weken na de zitting.

Het gaat dan om een punt van discussie waarover partijen geen overeenstemming hebben. Zo kan het slachtoffer de rechter verzoeken om alvast een beslissing te nemen over de aansprakelijkheid, causaliteit of over een specifieke schadepost. Maar ook over een rapport van een medisch expert waarover discussie ontstaat, kan de rechter een uitspraak doen.

De beslissing die de rechter op dit punt neemt is bindend voor beide partijen. Daarbij duurt de deelgeschilprocedure maximaal drie maanden, waardoor deze procedures vlot verlopen.

Duidelijkheid over een discutabel punt geeft het slachtoffer rust en financiële zekerheid. Het is fijn als er een lastige knoop is doorgehakt. Daarbij helpt het de partijen om verder te onderhandelen over de overige schadeposten. Het onderhandelingsproces krijgt hierbij een boost.

Uw advocaat staat u bij in het proces en kijkt mee of en wanneer het verstandig is om een deelgeschil te starten. Dit hangt af van uw specifieke situatie en wensen.

Hoe ziet dat eruit?

Een voorbeeld van een geslaagde deelgeschilprocedure:

Een advocaat verzoekt de rechter om een beslissing over de aansprakelijkheid na een auto-ongeval. De betrokken partijen onderhandelen hier al geruime tijd over, maar een gezamenlijke uitkomst blijft uit. De rechter beslist vervolgens dat de aansprakelijkheid volledig bij de verzekeraar ligt. Dit is een opluchting voor het slachtoffer, deze weet nu dat hij zijn schade kan verhalen. Samen met zijn advocaat hervatten zij de onderhandelingen. De verzekeraar weet nu dat hij zal moeten uitkeren en stelt zich meewerkend op. Na verdere onderhandelingen komen zij samen tot een finale afronding.

Kosten

De kosten van deze deelgeschilprocedure komen in principe voor rekening van de wederpartij, wanneer deze de aansprakelijkheid erkent. Dit kan anders zijn als een deel eigen schuld bij het slachtoffer ligt.

Rechtsbijstand

Alleen een advocaat kan een deelgeschil voorleggen aan de rechter als het gaat om bedragen boven de 25.000 euro. Het is daarom verstandig om een gespecialiseerde letselschade advocaat in te schakelen wanneer u nog niet precies weet wat de omvang van de schade is.

Uw advocaat kan u bijstaan gedurende het gehele proces en inschatten of een deelgeschil van toegevoegde waarde is in uw situatie.

Ferme Letselschade Advocaten in Utrecht adviseert u graag bij een effectieve en snelle afwikkeling van uw schade.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van de bovenstaande informatie vragen, of bent u benieuwd wat een letselschade advocaat van Ferme Letselschade Advocaten voor u kan betekenen?

Neem dan gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.