ProRail en de NS hebben een uitgebreid onderzoek laten doen naar onbewaakte spoorwegovergangen in Nederland. Daaruit blijken onbeveiligde overwegen gevaarlijker te zijn dan aanvankelijk verwacht. Ongelukken met groot letsel kunnen het gevolg zijn. Het is tijd voor extra maatregelen en samenwerking tussen de betrokken instanties om meer ongevallen bij de trein te voorkomen.

Risico’s bij overwegen

Geregeld gebeuren er ongelukken met treinen en gebruikers van de overweg. Het aantal slachtoffers op spoorwegovergangen is erg hoog. Zo is in 2020 een 58-jarige machinist uit Drenthe om het leven gekomen toen hij in botsing kwam met een zwaarbeladen tractor. In 2016 raakten maar liefst 18 slachtoffers gewond bij een overwegongeluk in Winsum.

Uit het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) blijkt dat treinen vaak zwaarbeladen zijn, waardoor er een groter risico is voor de overweggebruiker en de treinreiziger. Daardoor doen treinen vaak langer over het passeren van de spoorwegovergang dan eerder werd gedacht.

Ook op bewaakte overgangen gebeuren regelmatig ongelukken, ondanks de gesloten spoorbomen, de felle lichten en het geluid. Gemiddeld komen elf mensen per jaar om bij een overwegongeluk. Betrokkenen kunnen bestaan uit de treinmachinist, de inzittenden in de trein of de bestuurder, fietser of voetganger die de overweg oversteekt.

Wie is verantwoordelijk en draait op voor de kosten van een ongeval?

Verschillende instanties zijn betrokken om de veiligheid van spoorwegen te garanderen. Volgens de OVV moeten er duidelijke afspraken worden gemaakt over wie er opdraait voor de kosten van een ongeval bij een overweg en moeten er directe maatregelen worden genomen om meer ongevallen te voorkomen. Volgens de OVV moet de overheid hierbij een actievere rol aannemen om meer slachtoffers te voorkomen.

Wanneer het slachtoffer een bestuurder van een auto was ten tijde van het ongeval, is de NS in principe aansprakelijk. De treinmachinist is in beginsel niet persoonlijk aansprakelijk als bestuurder van de trein. Wel is het vervoersbedrijf waar de machinist in dienst is aansprakelijk in de hoedanigheid van werkgever van de treinmachinist. Het vervoersbedrijf kunt u aansprakelijk stellen met een aangetekende brief binnen 3 jaar na het ongeval. Wanneer de aansprakelijkheid is erkend, kunt u uw letselschade claimen. De medische kosten en schade aan de trein kunnen enorm oplopen. Hiertoe is het nuttig om een gespecialiseerde letselschade advocaat in te schakelen.

Lees ook: Letselschade in het openbaar vervoer

Maatregelen voor een veilig treinverkeer

Het onderzoek van de OVV heeft toch aangezet tot directe maatregelen aan het spoor. Zo krijgen NS-treinen andere kleuren aan de voorkant, om ze opvallender te maken bij een overgang. Treinen gaan bij onbewaakte overgangen met 90 kilometer per uur rijden in plaats van 140 km per uur.

ProRail onderzoekt ongelukken bij overgangen niet structureel. Financiën spelen hierbij een grote rol; het sluiten van een overweg kost ongeveer een miljoen euro. Al eerder pleitte de OVV ervoor om onbewaakte overgangen te bewaken, of deze anders op te heffen. Zo hopen zij het hoge aantal ongelukken te doen stoppen. ProRail stelt dat het in de komende drie jaar alle onbewaakte overgangen zal weghalen of beveiligen.

Recent heeft ProRail een proef gedaan met een knalgeel geverfde spoorwegovergang in Baarn. Uit het onderzoek bleek dat mensen bewuster nadachten bij het oversteken van een geverfde overgang. ProRail is van plan om meer spoorwegovergangen te schilderen als tijdelijke oplossing totdat alle onbewaakte overgangen zijn verdwenen.

Ferme Letselschade Utrecht

Bent u betrokken geraakt bij een ongeval in een trein of op een (on)bewaakte overweg? Heeft u letselschade opgelopen als gevolg van het oversteken van het spoor? De ervaren advocaten van Ferme Letselschade staan u graag bij om uw letselschade te verhalen bij het vervoersbedrijf. Neem gratis contact op voor een intake via 030 – 202 70 04.