Tijdens verhuizingen moet er vaak een hoop gesjouwd, verplaatst en getild worden. Wanneer u dit zelf doet, kan er best wel eens iets mis gaan: een piano belandt op uw voet, of u valt met een zwaar object van de trap af. Maar wat nu als u door toedoen van een ander tijdens een verhuizing letsel oploopt?

In deze blog bespreken we de ongelukkige samenloop van omstandigheden, gevaarzetting en de aansprakelijkheid bij een “vriendendienst”.

Gevaarzetting tijdens het verhuizen

Wanneer een van uw metgezellen tijdens de verhuizing een bepaalde onzorgvuldige handeling verricht (of juist een belangrijke handeling níét verricht), dan kunt u daardoor fysieke schade oplopen. Een gevaarlijke situatie is dan ook zo ‘gezet’.

In de rechtspraak worden speciale criteria gehanteerd om te beoordelen of een bepaald handelen of nalaten gevaarzettend is geweest. Daarmee wordt bedoeld: ‘het nodeloos in het leven roepen van groter gevaar voor een ander dan waarop een normaal mens bedacht moet zijn’.

De rechter maakt daarom bij een dergelijke situatie een afweging op basis van de volgende factoren:

  • de mate van waarschijnlijkheid dat een potentieel slachtoffer onoplettend is;
  • hoe groot daardoor de kans op een ongeval is;
  • hoe ernstige de schade kan zijn die daar mogelijk uit voortvloeit;
  • Hoe gemakkelijk de verantwoordelijke maatregelen had kunnen nemen om het ongeval te voorkomen.

Vriendendienst: wie is aansprakelijk?

Bij de afweging van de bovengenoemde factoren houdt de rechter ook rekening met de aard van de situatie. Komt een vriend of familielid helpen met verhuizen, dan zal de rechter dat aanvankelijk zien als een ‘vriendendienst’ in de privésfeer.

Onrechtmatig handelen ligt in zulke gevallen minder snel voor de hand. De vriendendienst wordt namelijk door niet-professionals verricht, waardoor het niet redelijk is dezelfde zorgvuldigheidsnormen te hanteren die voor professionele dienstverleners gelden. Dit houdt ook in dat een vriend of familielid minder snel aansprakelijk zal zijn voor het handelen tijdens een vriendendienst.

Komt een rechter tot het oordeel dat er sprake was van een ongeluk tijdens een vriendendienst waarvoor een ander niet aansprakelijk kan worden gesteld, dan wordt er gesproken van een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Letsel bij hulp van een professionele verhuizer?

Heeft u wel een professioneel verhuisbedrijf ingehuurd om u te helpen met verhuizen? Dan is het verstandig om hen zelf het werk te laten doen.

Helpt u een handje mee, en gaat er dan iets mis? Dan is de situatie anders dan hiervoor besproken.

Van een professionele verhuizer mag immers een hogere mate van zorgvuldigheid en professionaliteit verwacht worden. Zo zal de rechter bijvoorbeeld sneller kijken naar of de verhuizer het mogelijke gevaar kende of behoorde te kennen.

Aansprakelijkheid ligt dan sneller in de rede, waarmee u uw schade succesvol kunt verhalen.

Voorbeeld uit de rechtspraak: verhuizende zussen

Een vrouw helpt haar zus met het inrichten van diens nieuwe woning. Daarvoor moeten onder andere twee linnenkasten de trap op worden getild. De helpende vrouw verliest daarbij haar evenwicht en geeft uit reflex de kast een duw omhoog, om te voorkomen dat deze valt. Hierbij komt de pols van de zus echter bekneld te zitten, waardoor zij ernstig letsel aan haar arm oploopt.

Na behandeling wordt haar onderarm geamputeerd. Het slachtoffer stelt haar helpende zus aansprakelijk. De rechter oordeelt dat de uit reflex gegeven duw een dergelijk ongeval niet zo waarschijnlijk maakt dat zij zich daarvan naar de eisen van zorgvuldigheid had behoren te onthouden.

De rechter oordeelt daarom dat zij niet aansprakelijk is voor de schade van haar zus (Hoge Raad 12 mei 2000, VR 2001/77, Verhuizende zusters).

Letselschadeadvocaat Utrecht

Ferme Letselschade Advocaten staat in heel Nederland cliënten bij die door een ongeval letselschade hebben opgelopen. Bent u op zoek naar een letselschade advocaat en benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust en vrijblijvend contact met ons op.