Letselschadezaken waarin niet-aangeboren hersenletsel (NAH) een kernelement vormt, zijn meestal complex en langdurig. Een van de redenen daarvoor is dat er vaak uitgebreide discussies ontstaan over de daadwerkelijke aanwezigheid van hersenletsel na een ongeval. Niet alle vormen van NAH zijn namelijk makkelijk op scans aan te duiden.

Aan het gebrek aan erkenning en herkenning kan gelukkig een einde komen: sinds eind 2018 is de handreiking traumatisch hersenletsel en letselschadebehandeling in het leven geroepen.

Voor wie is de handreiking bedoeld?

De handreiking is bedoeld voor alle professionals die betrokken zijn bij de afhandeling van letselschadeprocessen van een slachtoffer. Denk daarbij aan letselschadeadvocaten en -behandelaars, verzekeraars, medisch adviseurs, arbeidsdeskundigen en andere deskundigen.

Het idee is dat wanneer al deze partijen op één lijn zitten voor wat betreft herkenning en erkenning van NAH, de afhandeling van een letselschadezaak sneller en efficiënter zou moeten verlopen.

Inhoud van de handreiking

De handreiking bevat handvatten voor het maken van duidelijkere afspraken over wanneer wel, en wanneer niet sprake kan zijn van licht of mild hersenletsel en hoe daarmee om te gaan. Er wordt een viertal ‘major criteria’ en een viertal ‘minor criteria’ benoemd die aangeven dat die betreffende symptomen passen bij hersenletsel.

Indien sprake is van twee major criteria of één major criteria en twee minor criteria is mogelijk sprake van traumatisch hersenletsel.

Naast deze checklist wordt een indicatie gegeven van hoe professionals om zouden moeten gaan wanneer aan de vereisten voor mogelijk hersenletsel wordt voldaan. Zo geeft het bijvoorbeeld aan wanneer en welke deskundigen moeten ingeschakeld.

Doel van de handreiking

De handreiking is in opdracht van De Letselschade Raad opgezet om handvatten te bieden voor herkenning en erkenning van hersenletsel. Kortweg kan dit opgedeeld worden in twee belangrijke doelen.

  • Ten eerste: snellere herkenning van hersenletsel, zodat snel en adequaat kan worden ingegrepen door de juiste deskundigen om goede begeleiding te geven.
  • Ten tweede heeft de handreiking tot doel om betere en duidelijkere afspraken te maken tussen alle betrokken professionele partijen.

Na de herkenning

Nadat mogelijk hersenletsel is herkend, zal dit moeten worden bevestigd door een arts of medisch adviseur. Wanneer vast komt te staan dat iemand inderdaad na een ongeval hersenletsel heeft opgelopen, zal de procedure met betrekking tot het verhalen van de schade van start gaan.

We kijken dan niet alleen naar alle huidige schadeposten, maar ook naar de toekomstige schade die het hersenletsel met zich mee kan brengen. Op basis daarvan zal bij de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij de schade worden verhaald.

Complex en intensief

Vaak zijn letselschadezaken met NAH complex en voor het slachtoffer ook nog eens erg intensief. De hierboven besproken handreiking een stap in de goede richting. Toch moet er voor een schadevergoedingen bij NAH nog vaak worden gestreden.

Daarom heeft het slachtoffer altijd baat bij begeleiding van een gespecialiseerde letselschadeadvocaat. Die zorgt niet alleen voor aansprakelijkstelling, maar ziet er ook op toe dat de benadeelde begeleiding krijgt van de juiste deskundigen, en dat alle schade wordt verhaald.

Ferme Letselschade Advocaten

De gespecialiseerde advocaten van Ferme Letselschade Advocaten in Utrecht staan landelijk al jarenlang slachtoffers bij die door toedoen van een ander NAH hebben opgelopen.

Heeft u letselschade opgelopen en bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust gratis contact met ons op, dan helpen wij u verder.