Psychische schade is ook letselschade. PTSS is daarvan een veelvoorkomend voorbeeld. Slachtoffers van geweldsmisdrijven, misbruik, traumatiserende beroepssituaties of andere confronterende gebeurtenissen kunnen jarenlang last hebben van de herinnering die in hun hoofd blijft spelen.

Sommige van deze slachtoffers blijken veel baat te hebben bij een EMDR-behandeling. Wat is het, hoe werkt het en voor wie werkt het? In deze blog staan we er bij stil.

EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Oogbeweging, vermindering van gevoeligheid en verwerking. EMDR-therapie is een therapeutische methode om mensen voor hun PTSS-klachten te behandelen.

Kort omschreven laat de behandelaar de patiënt terugdenken aan de traumatische gebeurtenis, maar tegelijkertijd laat de behandelaar de cliënt ook concentreren op bewegingen die zich vlak voor de ogen afspelen. Dit kan de heen-en-weergaande vinger van de therapeut zijn, of een daarvoor gemaakt instrument.

Werkwijze van een EMDR-behandeling

De behandeling vindt plaats in sets van bewegingen. Na iedere set volgt een rustperiode waarin de therapeut de gedachten die de cliënt op dat moment heeft, bespreekt. De EMDR-sets brengen vaak een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er iets aan de belevenis tijdens of na zo’n set.

Na elke set wordt de cliënt gevraagd om te focussen op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt. Door dit proces te herhalen, verliezen de herinneringen langzaam de emotionele lading. Ook kan het zijn dat slachtoffers op een andere manier gaan kijken naar de gebeurtenis of naar de herinnering daaraan.

Emoties onder controle houden

Deze behandeling gaat vaak gepaard met advies over hoe men zijn of haar emoties onder controle kan houden. Het uiteindelijke resultaat zal zijn dat de traumatische ervaring niet meer, althans minder, voor stress- of emotieopwekkende herinneringen zorgt.

Waartegen werkt het proces?

Een EMDR-behandling kan helpen bij posttraumatische stress.

Bij posttraumatische stress komen vaak niet alleen nare herinneringen en hevige emoties kijken. Ook depressie, spanningsklachten, eetstoornissen, en psychosomatische klachten (psychische beladenheid die zich uit in lichamelijke klachten) kunnen succesvol met de therapie worden behandeld.

EMDR niet zonder nadelen

Een EMDR-traject klinkt mogelijk erg eenvoudig. Toch kan het een zeer intensief proces vormen voor het slachtoffer. Niet alleen is het onprettig en belastend om bestaande herinneringen weer naar boven te halen, ook kan het voorkomen dat nieuwe gevoelens of beelden teruggebracht worden naar de voorgrond. Dit kan het proces eerst zwaarder maken, voordat het uiteindelijk effectief is. Dit kan dan ook gepaard gaan met (over)vermoeidheid.

EMDR draagt bij aan sneller herstel

EMDR-behandelingen zijn vaak effectief en helpen mensen op een snelle manier om nare herinneringen te verwerken. Wanneer psychische schade niet de enige vorm van schade is, kan de behandeling het volledige herstelproces versnellen. Ook in een letselschadezaak heeft het slachtoffer daar dus veel baat bij.

Wilt u nog meer weten over EMDR? Bezoek dan de website van Vereniging EMDR Nederland.

Psychisch letsel komt ook voor vergoeding in aanmerking

Net als lichamelijk letsel is ook psychisch letsel een vorm van schade die voor vergoeding in aanmerking komt. Ook de EMDR-behandeling die wordt ingezet, kan worden verhaald op de partij die aansprakelijk is voor de schade.

De gevolgen van psychisch letsel laten zich soms lastig vertalen naar concrete vormen van schade. Dit kan problemen geven met zowel de aansprakelijkstelling, als met de schadeafwikkeling. Bent u slachtoffer geworden van een traumatische gebeurtenis? Laat u dan altijd bijstaan door een gespecialiseerde letselschadeadvocaat.

Ferme Letselschade Advocaten

Onze ervaren advocaten staan u graag bij als u het slachtoffer bent geworden van een traumatische gebeurtenis. Wij hebben ruime ervaring met cliënten die te kampen hebben met psychische klachten. Wij handelen niet alleen de aansprakelijkstelling voor u af, maar nemen gedurende uw hele letselschadetraject de juridische procedure op ons. Zo kunt u focussen op optimaal herstel.

Bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust en vrijblijvend contact met ons op.