Sommige werknemers komen tijdens het werk in aanraking met gevaarlijke stoffen zoals asbest en oplosmiddelen zoals thinner, terpentine, alcohol, tolueen en wasbenzine. Kenmerkend voor de risico’s van deze stoffen op het werk is dat de letselschade vaak wel ernstig, maar niet altijd direct zichtbaar of merkbaar is.

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan pas na jaren leiden tot ernstige gezondheidsklachten. Dat overkwam ook Albert Schuurman, die 22 jaar geleden ziek werd en zijn strijd tegen werkgever Wienerberger BV begon wegens zijn beroepsziekte. Letselschadeadvocaat Hanneke van Ommen staat hem bij.

Beroepsziekte: mangaanintoxicatie / mangaanvergiftiging

Schuurman was jarenlang werkzaam bij de steenfabriek waar mangaan werd gebruikt voor de kleur van bakstenen. Na jarenlang dit metaal ingeademd te hebben, ontstonden er bij Schuurman klachten. Na intensieve periode van onderzoek werd het voor hem duidelijk dat hij aan een beroepsziekte lijdt. De mangaanintoxicatie heeft geleid tot hersenbeschadiging en longklachten.

De bijzondere stof mangaan maakt dit dossier anders dan de reguliere dossiers waarbij er blootstelling is geweest aan een giftige stof. In Nederland is er in het aansprakelijkheidsrecht nog nooit een andere zaak over deze stof gevoerd.

Bijstand door letselschadeadvocaat

Sinds 2009 staat onze advocaat Hanneke van Ommen hem bij. Wat de zaak volgens haar vooral lastig maakt, is dat het aan haar en Schuurman is om de mate van blootstelling aan de stof mangaan te beschrijven: op wat voor manier is Schuurman daaraan blootgesteld en hoe lang?

“We moeten als het ware de situatie van eind jaren ‘90 weer reconstrueren en dat is feitelijk niet mogelijk. Ook omdat we voor informatie die wij nodig hebben voor de bewijsvoering grotendeels afhankelijk zijn van de steenfabriek.”

Deskundigen onderzoeken oorzaak

Verschillende deskundigen hebben zich over de zaak gebogen om vast te stellen of de heer Schuurman is blootgesteld aan de giftige mangaandampen, en of de klachten die hij heeft hierdoor kunnen worden veroorzaakt. Volgens hen is het denkbaar dat deze blootstelling de oorzaak is van de gezondheidsklachten.

Oordeel van Rechtbank Gelderland

Rechtbank Gelderland oordeelde op basis van de deskundigenberichten dat er inderdaad sprake was van een causaal verband tussen de blootstelling van de mangaandampen en de klachten van de heer Schuurman. Ook kwam de rechtbank tot de slotsom dat steenfabriek Wienerberger niet heeft kunnen aantonen dat zij aan haar zorgplicht als werkgever jegens Schuurman heeft voldaan.

De conclusie hiervan is dat Wienerberger op grond van artikel 7:658 BW aansprakelijk is voor de door Schuurman geleden en nog te lijden schade als gevolg van de blootstelling aan mangaan(oxide) tijdens zijn werkzaamheden bij Wienerberger. Wienerberger dient de schade van Schuurman te vergoeden.

Werkgever stelt hoger beroep in

Het oordeel van de rechtbank is dan misschien een eerste overwinning, maar de werkgever van Schuurman laat het er niet bij zitten en stelt hoger beroep in. Dat wil zeggen dat het gerechtshof opnieuw de zaak inhoudelijk gaat beoordelen, wat betekent dat ook het hof de deskundigen gaat verhoren.

In februari 2021 volgt dan een concept-verslag van het deskundigenverhoor. Daar kunnen beide partijen dan weer op reageren.

Lange duur beroepsziektezaken

Letselschadezaken over beroepsziekten duren vaak erg lang, en zijn vooral voor het slachtoffer een zwaar proces. Niet alleen omdat het veel geld en tijd kost, maar ook omdat het mentaal zijn tol eist.

Beroepsziektezaken zijn vaak complexe processen waarbij veel deskundigen aan te pas moeten komen. Vaak wordt er gediscussieerd over of er ook nog andere mogelijke oorzaken zijn waardoor de klachten en/of ziekteverschijnselen door kunnen zijn ontstaan. Bewijstechnisch is het vaak dus erg lastig. Daar komt nog eens bovenop dat de rechters niet gespecialiseerd zijn in dit soort ingewikkelde kwesties.

Zaak van de heer Schuurman in de media

Onderstaand fragment is een item uit het NPO-programma ‘Pointer’ waarin beroepsziekten en de mangaanintoxicatiezaak van de heer Schuurman wordt besproken.

Wilt u meer weten over deze beroepsziektezaak of bent u benieuwd naar meer reportages over de heer Schuurman, bekijk dan dan ook dit artikel van KRO-NCRV uit december 2020 of dit item van Omroep Gelderland uit december 2018.

Ferme Letselschadeadvocaten

Hanneke van Ommen is samen met collega Wendy Boer oprichter van het Utrechtse advocatenkantoor Ferme Letselschade Advocaten. Al jaren staan zij door het hele land cliënten met ingewikkelde letselschadezaken bij. Niet alleen in de randstad, maar ook in Gelderland en alle andere provincies helpen ze cliënten hun leven weer op de rit te krijgen.

Bent u slachtoffer van een arbeidsongeval of beroepsziekte en wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.