Wie ernstig letsel oploopt door een ongeval, heeft vaak met veel onzekerheden te maken. Hoe moet dat met het werk, kan dat nu nog wel? Hoe zou de leefsituatie zijn geweest als…? Waar vaak ook bij stilgestaan moet worden is de vraag hoe iemands rijvaardigheid wordt beïnvloed na het oplopen van letsel.

Het lijkt misschien niet de eerste prioriteit, maar wie er goed over nadenkt, zal zich realiseren dan autorijden toch een groot onderdeel van het dagelijks leven vormt. Het bezit van een rijbewijs geeft mobiliteit en zelfstandigheid. Maar hoe zit het met uw rijbewijs indien u afhankelijk bent geworden van een prothese of rolstoel?

In dit blog komen verschillende situaties aan bod waarmee men rekening dient te houden.

Kind met letsel

Wanneer een kind bij een ongeval betrokken raakt en letsel oploopt, zijn er veel toekomstige zaken ineens onzeker. Een daarvan die vaak over het hoofd gezien wordt, is of het kind later zal kunnen autorijden. Deze vraag speelt op wanneer een kind bijvoorbeeld blijvend hersenletsel, oogletsel of beenletsel oploopt. Omdat het kind nog geen rijbewijs heeft, en mogelijk nog te jong is om rijles te nemen, kan niet direct vastgesteld worden hoe het kind het autorijden zal ervaren en of er speciale voorzieningen nodig zijn.

Wanneer het kind zijn of haar rijbewijs wil gaan halen, moet er voorafgaand bij het CBR een gezondheidsverklaring worden ingevuld. Heeft het kind beperkingen, dan moet dat daarop ingevuld worden. Het hebben van een beperking staat echter niet gelijk aan het niet mogen autorijden. Vaak kan het CBR beslissen dat het rijbewijs gehaald kan worden, wanneer er aanpassingen aan de auto worden verricht.

Volwassene met letsel

Wanneer u als volwassene al in het bezit bent van een rijbewijs en u loopt letsel op waardoor u (tijdelijk) niet meer zelfstandig een voertuig kunt besturen, moet er gekeken worden naar wat nog wel mogelijk is.

Als u al een rijbewijs had, dient u melding te maken van uw toestand bij het CBR. Die gaan dan met behulp van artsen en medische verklaringen bekijken of en onder welke omstandigheden u nog zelfstandig de weg op kunt.

Als u een ongeluk veroorzaakt en u niet heeft gemeld bij het CBR dat u een lichamelijke beperking heeft, kan het zijn dat uw WAM-verzekeraar de schade niet vergoedt. Neem contact op met uw verzekeraar om te vragen of dit in uw geval zo is. U kunt bespreken dat u een beperking heeft en of dit gevolgen heeft voor uw verzekering.

Aanpassingen aan uw voertuig, of ander voertuig: wie betaalt?

De wet staat gelukkig bepaalde aanpassingen aan de auto toe, zodat u in veel gevallen toch zelfstandig zal kunnen blijven autorijden. Welke aanpassingen nodig en wettelijk toegestaan zijn, kunt u het beste bespreken met het CBR. Zij kunnen kijken wat voor u de beste oplossing is.

Ook kan het zijn dat u in een schakelauto reed, maar door uw opgelopen letsel u niet meer in staat bent om te schakelen. Het overstappen naar een automaat kan dan uitkomst bieden.

In beide bovenstaande gevallen zult u een flink bedrag moeten betalen om weer op de weg te kunnen. Ook in geval van letsel bij een kind, als geconstateerd wordt dat het kind later enkel met aangepaste voertuigen zal kunnen rijden, zal er sprake zijn van een extra kostenpost. Wanneer het ongeluk dat het letsel teweeg heeft gebracht is veroorzaakt door iemand anders, en diegene is aansprakelijk voor de geleden schade, dan zal (de verzekeraar van) deze aansprakelijke partij ook deze kosten moeten vergoeden.

Wilt u meer weten over rijden met lichamelijke of geestelijke aandoeningen? Klik dan hier voor de toepasselijke webpagina van het CBR.

Vaak discussie over schadeposten

Niet zelden draait dit soort schadeposten uit op een discussie over wat er nodig is om de situatie van de benadeelde zo veel mogelijk terug te brengen naar hoe die zou zijn geweest wanneer letselschade door een verkeersongeval nooit was gebeurd. Kan bijvoorbeeld van de tegenpartij worden verwacht dat zij een volledig nieuwe automaat-auto vergoeden? Of zal er dan gekeken worden naar de dagwaarde van de huidige auto, om daar een vergelijkbaar model voor te vinden? En welke aanpassingen zijn echt noodzakelijk?

Voer deze discussie niet zelf, maar schakel altijd een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in. Die kan u bijstaan in uw letseltraject, waardoor u zich kunt focussen op herstel.

Ferme Letselschade Advocaten

Onze ervaren letselschade advocaten stellen niet alleen de tegenpartij voor u aansprakelijk. Ook de vraagstukken en de discussies zoals hierboven omschreven worden door ons opgepakt. Waar mogelijk pragmatisch, en waar nodig doortastend zorgen wij ervoor dat u de juiste middelen krijgt om uw leven weer op te pakken. Meer weten? Neem gerust contact met ons op.