Wanneer letselschade ontstaat door een ongeluk, kan dat veel impact hebben op naasten. Zeker wanneer het ongeluk resulteert in een direct of uiteindelijk overlijden van het slachtoffer.

Voor nabestaanden is deze situatie al heftig genoeg. Vaak komt daar echter nog een aantal vragen bovenop.

De vraag op welke overlijdensschadeposten nabestaanden recht hebben, wordt op deze pagina beantwoord. Ook schreven we eerder al over de het recht op affectieschade. In deze blog staan we stil bij de nabestaandenuitkering.

Wat is een nabestaandenuitkering?

Een nabestaandenuitkering wordt uitgekeerd op basis van een Anw-verzekering. Dit is een sociale volksverzekering waarvoor iedereen (behoudens uitzonderingen) die in Nederland woont verzekerd is.

Wanneer een partner of beide ouders komen te overlijden, kan er aanspraak worden gemaakt op deze uitkering. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het soort uitkering waar het om gaat, en kan ook afhankelijk zijn van uw inkomen.

Wanneer komt u in aanmerking voor een Anw-uitkering?

Er zijn verschillende soorten Anw-uitkeringen, waarvoor verschillende voorwaarden gelden. Het is mogelijk om als minderjarig kind een wezenuitkering te krijgen wanneer beide ouders overlijden. Ook is het mogelijk om een nabestaandenuitkering te krijgen wanneer een partner komt te overlijden. Hieronder worden afzonderlijk de voorwaarden weergegeven.

Voorwaarden voor uitkering – kinderen

Wanneer een kind een wees wordt, dan heeft het kind recht op een uitkering indien de laatst overlijdende ouder Anw-verzekerd was. Iedereen die in Nederland woont of werkt is Anw-verzekerd.

Deze regeling geeft ook stiefkinderen het recht op de uitkering. Wanneer kinderen tussen de 16 en 18 zijn geldt de extra voorwaarde dat zij op school zitten om een startkwalificatie te halen, tenzij zij daarvoor een vrijstelling voor hebben.

Heeft het kind met deze leeftijd al een startkwalificatie, dan kan hij ook een wezenuitkering krijgen wanneer hij een huishouden runt (al dan niet voor broertjes of zusjes). Wanneer het kind tussen de 18 en 21 jaar is, geldt ook dat het kind op school moet zitten, of een huishouden moet runnen en daarom niet naar school gaat.

Voorwaarden voor uitkering – (ex-)partner overleden of arbeidsongeschikt

Wanneer uw (ex-)partner overlijdt, heeft u recht op de uitkering wanneer u voor uw inwonende minderjarig (pleeg/stief)kind zorgt. Ook heeft u recht op de uitkering wanneer u voor meer dan 45% arbeidsongeschikt bent.

Is uw ex-partner overleden, dan heeft u recht op een Anw-uitkering indien uw ex-partner verplicht was om u partneralimentatie te betalen. Als u nog verdere inkomsten heeft, dan worden deze mogelijk van uw uitkering afgetrokken. Ontvangt u bruto-inkomen uit loondienst dat hoger is dan €2705,91, dan heeft u geen recht op uitkering.

Ook worden andere soorten uitkeringen, zoals een WW-uitkering, volledig van de Anw-uitkering afgetrokken. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (www.svb.nl) kunt u precies zien welke inkomens wel, niet, of gedeeltelijk van uw uitkering worden afgetrokken.

Wanneer stopt uw recht op een Anw-uitkering?

Er zijn meerdere situaties waardoor uw recht op Anw-uitkering stopt. Zo stopt uw uitkering wanneer u opnieuw gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen. Ook stopt uw uitkering die u kreeg omdat u voor een minderjarig inwonend kind zorgde, indien het kind niet meer bij u woont of wanneer het kind 18 jaar wordt.

Wanneer u na het overlijden van uw partner een Anw-uitkering krijgt omdat u voor meer dan 45% arbeidsongeschikt bent, eindigt uw uitkering wanneer u minder dan 45% arbeidsongeschikt bent geraakt. Ook als u de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt, stopt uw uitkering. Tot slot eindigt uw recht op uitkering indien u langer dan een maand in de gevangenis, huis van bewaring of tbs-kliniek verblijft.

Overlijden en schade

Bij het overlijden van een partner door een ongeluk, kunnen er meerdere schadeposten optreden. In sommige gevallen kan deze schade verhaald worden.

Vaak is dit echter geen eenvoudige opgave. In emotioneel, maar ook in juridisch opzicht kan het een lastige periode meebrengen. Het is daarom raadzaam om een advocaat in te schakelen die gespecialiseerd is in letselschade en overlijdensschade.

De ervaren belangenbehartigers van Ferme Letselschade Advocaten maken zich sterk voor een persoonlijke benadering en een goede begeleiding gedurende uw gehele juridische traject. Wilt u naar aanleiding van de bovenstaande informatie meer weten, of bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust en vrijblijvend contact met ons op.