Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid vliegen de afkortingen u soms om de oren. In dit blog lichten we 4 veelgebruikte afkortingen voor u uit: WIA, IVA, en WGA.

WIA: Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Als u langere tijd ziek bent, kan het zijn dat u na twee jaar recht heeft op een WIA-uitkering. WIA is de afkorting van werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WIA-uitkering heeft twee soorten uitkeringen: de IVA en de WGA.

Het UWV stuurt u een brief na 88 weken, daarin staat dat u de WIA kunt aanvragen. Het is belangrijk dat u dit op tijd doet, zodat u niet in financiële moeilijkheden komt: na twee jaar krijgt u namelijk geen loon meer van uw werkgever of stopt u uitkering van de Ziektewet.

IVA: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten

IVA heeft de betekenis: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Als u helemaal of bijna niet meer kunt werken en de kans op herstel klein is, kunt u mogelijk de IVA-uitkering krijgen. Een voorwaarde die daaraan wordt gesteld is allereerst dat u minimaal 2 jaar ziek bent geweest en er zicht is op een situatie waarin u (weer deels) kunt gaan werken. Ten tweede is in die situatie de regel opgesteld dat u maximaal 65% van uw oude loon mag verdienen.

Vervroegd IVA aanvragen

Soms is het al duidelijk dat u nooit meer zal kunnen werken, bijvoorbeeld omdat u een ernstig ongeluk heeft gehad en u blijvend ernstig letsel hebt opgelopen. In die gevallen waarin het meteen duidelijk is, kunt u eerder een WIA-uitkering aanvragen. Het is belangrijk dat u alleen een vervroegde aanvraag doet voor de WIA als dit is geadviseerd door uw bedrijfsarts of verzekeringsarts. Dit omdat u de vervroegde aanvraag maar één keer mag doen.

WGA: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

Als u wel nog (deels) kunt werken, nu of in de toekomst, kunt u de WGA-uitkering krijgen als u twee jaar of langer ziek bent. WGA is de afkorting voor werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten.

Een WGA-uitkering bestaat in drie soorten. De eerste soort is de loongerelateerde uitkering: dit is een tijdelijke uitkering die is gebaseerd op wat u vroeger verdiende, nu verdient en uw arbeidsverleden. Afhankelijk van hoe lang u heeft gewerkt, krijgt u de uitkering 3 tot 24 maanden.

De tweede soort is de loonaanvullingsuitkering: u moet dan werken voor zover u kunt en de aanvullende uitkering is afhankelijk van hoeveel u werkt.

De derde soort is de vervolguitkering: als u minder verdient dan u zou kunnen verdienen (helemaal niet of minder dan de helft van wat u kunt verdienen), dan krijgt u een vervolguitkering gebaseerd op het minimumloon of uw vroegere loon als dat minder was dan het minimumloon.

Er wordt per maand bekeken of u recht heeft op loonaanvullingsuitkering en de vervolguitkering. Afhankelijk van hoeveel u verdient, ontvangt u deze uitkering 2 maanden tot 1 jaar. Mogelijk wordt de uitkering omgezet in een IVA-uitkering, als u uiteindelijk nooit meer dan 20% van uw oude loon gaat verdienen.

Verzekeringen

U krijgt vaak niet het bedrag uitgekeerd van het UWV als dat u eerst verdiende. Het is mogelijk voor uw werkgever om dit ‘gat’ of deze hiaat tussen de uitkering en uw loon te verzekeren. Let daarom goed op bij uw arbeidscontract of dit wordt verzekerd en vraag ernaar als u het niet ziet staan. Vaak kunt u via uw werkgever de verzekering collectief afsluiten, waardoor u ook nog korting krijgt op de premie.

WIA-excedentverzekering

De WIA verzekert het inkomen tot aan een maximaal loon. Als u meer verdiende, krijgt u het bedrag boven het maximale loon onder de WIA niet uitgekeerd en dus kan u een inkomen hebben dat veel lager is dan dat u eerst verdiende.

Met de WIA-excedentverzekering verzekert u het bedrag dat u meer verdiende dan het maximale jaarloon. Deze verzekering is geschikt voor mensen die 80-100% arbeidsongeschikt zijn.

WGA-hiaatverzekering

Het WGA-gat of de WGA-hiaat is het verschil tussen de WGA-uitkering en het laatst verdiende salaris. Zoals hierboven uitgelegd, krijgt u een WGA-vervolguitkering als u na een bepaalde periode minder dan 50% van uw verdiencapaciteit benut.

Deze uitkering is een percentage van het minimumloon en dus is uw inkomen uit deze uitkering erg laag. U kunt de vervolguitkering dus aanvullen met het bedrag dat u op grond van de WGA-hiaatverzekering krijgt uitgekeerd.

Ferme Letselschade Advocaten

De ervaren letselschadespecialisten van Ferme Letselschade Advocaten hebben kunnen slachtoffers van letselschade bijstaan in het verhalen van hun schade. Wij zijn ervaren in complexe letselschadezaken en werken voor cliënten door heel Nederland.

Bent benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust en geheel vrijblijvend contact met ons op.