Goed nieuws vanuit Den Haag voor mensen die het slachtoffer zijn geworden van onder andere geweldsmisdrijven en zedendelicten.

Op 13 oktober 2020 is de nieuwe wet van minister van Rechtsbescherming Sander Dekker aangenomen door de Tweede Kamer. De Wet uitbreiding slachtofferrechten schept zowel nieuwe rechten voor slachtoffers, als nieuwe verplichtingen voor de daders van de misdrijven.

In deze blog vindt u een korte uiteenzetting van enkele nieuwe rechten, plichten en mogelijkheden.

Lees ook: Schadevergoeding: via strafzaak of civielrechtelijke procedure?

Aanwezigheidsverplichting verdachte

Voorheen was het voor de verdachte niet verplicht om aanwezig te zijn in de rechtszaal bij diens strafproces. Dat wordt anders. De verdachte moet nu verplicht bij zijn eigen proces aanwezig zijn, zodat deze geconfronteerd kan worden met het slachtoffer.

Op die manier krijgt het slachtoffer de kans om duidelijk te maken wat het misdrijf met hem of haar heeft gedaan en welke impact het heeft (gehad) op zijn of haar leven. Dit draagt bij aan het verwerken van de gebeurtenis voor het slachtoffer. Dat is een belangrijke factor die niet onderschat mag worden.

Aanvullingen op het spreekrecht

Sinds juli 2016 kunnen slachtoffers al hun woord doen tijdens het strafproces in de rechtszaal. Zij hebben het recht om te spreken over het letsel dat zij opliepen, over de gevolgen van het misdrijf voor hun lichaam, psychische gesteldheid of toekomst, en over dingen die te maken hebben met het strafproces.

Met deze uitbreidingswet worden twee aanvullingen op dit waardevolle slachtofferrecht in het leven geroepen. Ten eerste wordt dit spreekrecht ook van toepassing op de stief-familie van het slachtoffer. Dit was nog niet mogelijk, ondanks dat steeds meer kinderen opgroeien in een samengesteld gezin. Daar komt dus verandering in.

Ten tweede krijgen slachtoffers de mogelijkheid om te spreken tijdens de zitting waarin wordt bepaald of de aan de dader opgelegde tbs-maatregel wordt verlengd of beëindigd. Slachtoffers kunnen zich direct en persoonlijk richten tot de rechter en vertellen wat het (mogelijke) vrijkomen van de dader met hen doet en wat zij nodig achten. Zo kunnen slachtoffers bijvoorbeeld de rechter verzoeken om een contact- of straatverbod op te leggen.

Uitbreiding voorschotregeling

Slachtoffers met letselschade en andere schadesoorten kunnen de rechtbank tijdens het strafproces verzoeken een schadevergoedingsplicht aan de dader op te leggen.

Op dit moment geldt alleen voor schade die veroorzaakt is door misdrijven, dat er een voorschotregeling getroffen kan worden. Deze regeling houdt in dat de overheid het slachtoffer een voorschot kan geven op de te innen schadevergoeding, indien de verdachte na 8 maanden nog geen schade heeft vergoed.

Bij het inwerkingtreden van deze uitbreidingswet zal deze voorschotregeling ook gaan bestaan voor schade door toedoen van handelingen die in het wetboek van strafrecht als ‘overtreding’ worden aangemerkt, naast de handelingen die worden aangemerkt als ‘misdrijf’.

Letselschade Advocaat Utrecht

Bent u het slachtoffer geworden van een geweldsmisdrijf, een ander soort delict of een (verkeers)overtreding waardoor u letselschade hebt opgelopen? Dan is het raadzaam om een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in de arm te nemen. Deze kan u begeleiden in uw gehele traject, om te zorgen dat al uw schade vergoed wordt.

Heeft u vragen naar aanleiding van de bovenstaande blog, of wilt u graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een van de specialisten van Ferme Letselschade Advocaten? Neem dan gerust contact met ons op.