In een eerder blog is al stilgestaan bij het recht op vrije keuze van een advocaat bij rechtsbijstandsverzekeringen. Op grond van dat recht kunnen verzekerden een eigen advocaat of jurist inschakelen bij een juridische procedure en rechtsbijstandsverzekeraars zijn dan verplicht om de kosten van deze advocaat of jurist te vergoeden.

Er is echter al lange tijd een discussie gaande over de vraag hoever het recht op vrije advocaatkeuze reikt. Zowel het Europese Hof van Justitie als de Geschillencommissie van Kifid hebben zich hier recentelijk over uitgelaten.

Uitspraak van Europese Hof van Justitie over vrije advocaatkeuze

Op basis van artikel 201 van de Richtlijn 2009/138/EG hebben verzekerden het recht om zelf een advocaat te kiezen als sprake is van een `gerechtelijke procedure´. Op 14 mei 2020 heeft het Europese Hof van Justitie in een uitspraak duidelijk gemaakt dat elke fase die kan leiden tot een procedure bij een rechtelijke instantie, zelfs een voorafgaande fase, onder het begrip `gerechtelijke procedure´ valt.

Uitspraak van Geschillencommissie van Kifid

De Geschillencommissie van Kifid heeft zich op 31 maart 2021 voor het eerst uitgelaten over de invloed van bovengenoemde uitspraak op de Nederlandse praktijk van rechtsbijstandsverzekeringen.

De commissie ontving op 24 april 2020 immers een klacht van een atlete die was geïnterviewd voor het Tijdschrift van de Nederlandse Triatlonbond. Volgens de atlete stond het artikel vol met onwaarheden en foute citaten waardoor de atlete te maken kreeg met reputatieschade en verlies van inkomsten. Om rectificatie en schadevergoeding te claimen, schakelde de atlete een sportrechtspecialist in. Toen de atlete de kosten van de sportrechtspecialist vervolgens probeerde te verhalen op rechtsbijstandsverzekeraar DAS, werd deze claim door de verzekeraar afgewezen. Er waren enkel buitengerechtelijke werkzaamheden verricht en daarvoor zou geen recht op vrije advocaatkeuze bestaan, aldus de verzekeraar. Volgens de atlete was deze conclusie onjuist en daarom wendde de atlete zich tot de Geschillencommissie.

De Geschillencommissie heeft de uitleg van het Europese Hof van Justitie omtrent het begrip ‘gerechtelijke procedure’ overgenomen. De commissie herhaalt in de uitspraak van 31 maart 2021 dat elke fase die kan leiden tot een procedure bij de rechter, dus ook een buitengerechtelijke zoals bemiddeling of mediation, onder het begrip `gerechtelijke procedure´ valt.

Rechtsbijstandsverzekeraar DAS diende daarom de redelijke kosten voor de sportrechtspecialist (tot het kostenmaximum van €5.000) te vergoeden aan de atlete.

Nederlandse Orde van Advocaten

Hoewel het recht op vrije advocaatkeuze steeds meer lijkt uit te breiden, blijkt uit onderzoek van MoneyView dat verzekeraars ook steeds meer drempels opwerpen ten aanzien van de uitoefening van dat recht. Zo worden de maximumvergoedingen voor externe (advocaat)kosten steeds meer verlaagd en door deze lagere maximumvergoedingen zien verzekerden vaker af van hun keuzerecht.

Volgens de Nederlandse Orde van Advocaten is het echter van groot belang dat rechtzoekenden in een zo vroeg mogelijk stadium worden geadviseerd door een (zelf gekozen) gespecialiseerde advocaat. Een goede en tijdige advisering kan immers leiden tot kostenbesparing. De Orde van Advocaten gaat daarom in gesprek met het Verbond van Verzekeraars en de verantwoordelijke ministeries.

Ferme Letselschade Advocaten

Heeft u een geschil over de afhandeling van de door u opgelopen letselschade? Dan is het raadzaam om in een zo vroeg mogelijk stadium een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen. U kunt de kosten van het inschakelen van een letselschadeadvocaat mogelijk verhalen op uw rechtsbijstandsverzekeraar.

De gespecialiseerde advocaten van Ferme Letselschade Advocaten kunnen u daarbij helpen. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.