Veel mensen die door een ongeval niet-aangeboren hersenletsel oplopen, ontwikkelen veel verschillende klachten. Er zijn verschillende gradaties van hersentrauma, en niet allemaal zijn ze even goed aantoonbaar.

Niet-aangeboren hersenletsel wordt onderscheden in twee gradaties: mild-traumatisch en zwaar-traumatisch. De aanwezigheid van hersenletsel kan mogelijk worden aangetoond met een scan: bijvoorbeeld een CT-scan, een PET-CT-scan of een MRI-scan.

Daarom wordt in deze blog de vraag gesteld: hoe wordt NAH aangetoond, en wat als er het onderzoek een ‘schone scan’ oplevert?

Begrippen en vaktermen bij hersenletsel

Om het aantonen van hersenletsel goed te kunnen uitleggen, lichten we eerst de volgende vijf begrippen toe.

·      Mild-traumatisch hersenletsel

Onder deze categorie valt hersentrauma dat niet daadwerkelijk schade in het brein veroorzaakt. Dit kan een lichte of zware hersenschudding zijn. Mensen kunnen hier vaak een paar dagen tot enkele weken klachten aan overhouden. Blijven deze klachten langer aanhouden, dan spreekt men van post-commotioneel syndroom (PCS).

·      Zwaar-traumatisch hersenletsel

Onder deze categorie valt hersentrauma dat wel daadwerkelijk schade in het brein teweeg brengt. Men kan denken aan hersenkneuzingen, schedelbreuken of interne bloedingen in het brein. Dit kan zowel diffuus (verspreid), als focaal (schade op één plek in het brein) zijn. Dit kan ernstige klachten veroorzaken en in sommige gevallen permanente schade met zich brengen.

·      CT-scan

CT staat voor Computer Tomografie. Kort uitgelegd wordt er een series röntgenfoto’s gemaakt van een lichaamsdeel. Dit kan ook van de hersenen zijn. Met behulp van computerreconstructie kan een 3D beeld worden gemaakt van de röntgenfoto’s.

·      PET-CT-scan

Een PET-CT-scan is een tweedelig onderzoek waarbij eerst een kleine hoeveelheid licht-radioactieve stoffen in het lichaam ingebracht wordt. Daar merkt u zelf niets van. Door de radioactiviteit en het gebruik van CT-scans kan de doorbloeding en de stofwisseling in de hersenen in kaart worden gebracht. Zijn er op dat gebied beschadigingen, dan worden die hiermee duidelijk.

·      MRI-scan

Een magnetic resonance imaging scan wordt ook gebruikt om scans te kunnen maken van het menselijk brein. Men ligt dan op een plateau dat een tunnel in wordt gereden. De tunnel verzendt radiogolven, die vervolgens ook weer opgevangen worden. Dit resulteert in een afbeelding van de inhoud van het brein. Als er schade is opgetreden door bijvoorbeeld bloedingen, dan is dat op de MRI te zien.

Schone scans, en nu?

Niet alles is op een CT- of MRI-scan te zien. Hersenschuddingen zijn vaak niet aan te duiden met behulp van scans. Toch kunnen al tijden na een ongeluk flinke klachten zoals hoofdpijn, duizeligheid, overgevoeligheid voor licht en geluid en slaap- of gedragsstoornissen bestaan.

Dat er sprake is van een schone scan, is natuurlijk enerzijds goed nieuws. Anderzijds beweert de verzekeraar van de aansprakelijke partij misschien wel dat er dan dus niets aan de hand zal zijn. Dat een scan geen schade aantoont, wil natuurlijk niet zeggen dat de mogelijkheid van klachten daarmee is uitgesloten. 

Neuropsychologisch onderzoek

Wanneer er op scans geen duidelijkheid te vinden is over de oorzaak van de klachten, kan er ook een neuropsychologisch onderzoek plaatsvinden. De testen omvatten verschillende methoden voor het evalueren van cognitieve functies en capaciteiten zoals aandachtsspanne, geheugen, taalcapaciteit, ruimtelijke waarneming, het oplossen van problemen, motoriek en zintuiglijk bewustzijn.

NAH niet aantoonbaar: Letselschade Advocaat

Het komt nu eenmaal voor dat NAH niet altijd aantoonbaar is. Het is echter een mythe dat er dan ook geen sprake kan zijn van schade. De klachten die u ervaart kunnen wel degelijk schade veroorzaken in uw dagelijks leven. Schakel bij het verhalen van letselschade door NAH daarom altijd een gespecialiseerde letselschade advocaat in. Die kan u verder helpen en de discussie beëindigen.

Ferme Letselschade Advocaten

Door het hele land helpen onze ervaren letselschadeadvocaten mensen met het verhalen van schade ten gevolge van NAH. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust en vrijblijvend contact met ons op.