Een letselschadezaak levert soms langdurige discussies op. Meestal zijn partijen het niet eens over wie aansprakelijk is voor een ongeval of lukt het bij een gedeelde aansprakelijkheid niet om tot een schuldverdeling te komen.

Het is dan mogelijk om de rechter te laten beslissen, maar er kan ook gekozen worden voor mediation om zo gezamenlijk tot een akkoord te komen.

Wat is mediation?

Bij mediation probeert u samen met de andere partij onder begeleiding van een mediator (bemiddelaar) tot een oplossing te komen over bepaalde geschillen.

Mediation kan voor verschillende conflicten worden ingezet. U kunt hierbij denken aan arbeidsconflicten, erfrechtgeschillen en scheidingsgeschillen.

Tegenwoordig wordt mediation steeds vaker toegepast bij letselschadezaken. Met behulp van mediation wordt vaak sneller een oplossing gevonden voor een geschil dan via een procedure via de rechter.

Mediation voordelen

Het grootste voordeel van mediation ten opzichte van een procedure, is dat er geen winnaar of verliezer is. Er wordt bij mediation altijd gestreefd naar de beste oplossing voor beide partijen. Mediation wordt daarom meestal afgesloten met een bevredigend gevoel.

Andere voordelen van mediation zijn:

  • Het gehele proces wordt begeleid door een onafhankelijke derde partij, de bemiddelaar, die geen oordeel velt
  • De gesprekken zijn volledig vertrouwelijk
  • De kosten worden vaak vergoed door de verzekeraar
  • Er wordt meestal snel een akkoord bereikt dus u ontvangt sneller een schadevergoeding

Vaststellingsovereenkomst of juridische procedure

Als er een akkoord wordt bereikt tussen de partijen, dan wordt dit schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Na ondertekening is dit akkoord bindend.

Als het niet lukt om met behulp van mediation tot een oplossing te komen, dan kan later alsnog een gerechtelijke procedure worden gestart.

Mediation voorstellen

Als u geen advocaat heeft ingeschakeld, dan kunt u de tegenpartij of verzekeraar voorstellen om gesprekken aan te gaan met een mediator.

Heeft u wel een letselschadeadvocaat? Dan kunt u mediation voorstellen aan uw advocaat. Sommige advocaten kunnen u ook begeleiden met mediation. Het voordeel van een letselschadeadvocaat als mediator, is dat hij of zij ook juridisch onderlegd is en veel weet over het berekenen van de hoogte van de schadevergoeding. Het is daarom altijd verstandig om bij mediation ook een letselschadeadvocaat in te schakelen.

Als alle partijen akkoord zijn dan kan er een mediationovereenkomst worden opgesteld en kunnen de gesprekken beginnen. Soms is een enkel gesprek voldoende om tot een oplossing te komen.

Letselschadeadvocaat Utrecht

Bent u op zoek naar een ervaren letselschadeadvocaat? Ferme Letselschade Advocaten in Utrecht helpt u graag bij het vaststellen van de schade en het gehele letselschadeproces. Daarnaast kunnen wij u verschillende betrouwbare mediators aanraden. Neem contact op voor een kennismaking.