Als u werkzaam bent in de bouw is de kans op een arbeidsongeval met letselschade groter dan wanneer u bijvoorbeeld werkzaam bent op een kantoor. Ongevallen op de bouwplaats komen dan ook met regelmaat voor. Heeft u letselschade opgelopen tijdens uw werk op de bouwplaats? Dan heeft u mogelijk recht op schadevergoeding van uw werkgever. Hoe u uw letselschadevergoeding kunt claimen, leggen we uit in deze blog.

Werkgever aansprakelijk stellen via brief

De eerste stap om uw letselschadevergoeding te kunnen claimen is het aansprakelijk stellen van uw werkgever. De aansprakelijkstelling dient schriftelijk verstuurd te worden. Doe dit het liefst zo snel mogelijk na het ongeval. Plaats in de brief altijd de datum en een korte beschrijving van het arbeidsongeval.

Wat als de werkgever de aansprakelijkheid niet wil erkennen?

In de meeste gevallen zal de aansprakelijkheid worden erkend. De verzekeringsmaatschappij van de werkgever zal de verdere afhandeling vervolgens op zich nemen. Helaas komt het ook nog wel eens voor dat een werkgever de aansprakelijkheid niet erkent. Bijvoorbeeld als de werkgever van mening is dat hij alles heeft gedaan om het ongeval te voorkomen of wanneer het arbeidsongeval door eigen toedoen of een derde veroorzaakt is. In dit geval zullen zowel werknemer als werkgever moeten bewijzen wat er is gebeurd en wie er aansprakelijk is.

De werknemer zal moeten aantonen dat er een direct verband bestaat tussen de werkzaamheden en het ontstaan van de letselschade. Hiervoor dient bewijsmateriaal verzameld te worden, zoals een medisch dossier en bijvoorbeeld foto’s van het ongeval. Soms is dit lastig, bijvoorbeeld indien er sprake is van gezondheidsklachten door blootstelling aan giftige stoffen. De werknemer wordt als ‘zwakkere’ partij door de wet beschermd; van opzettelijk of roekeloos gedrag is niet snel sprake.

Zorgplicht van werkgever

De werkgever is wettelijk verplicht om de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers te beschermen. Dit wordt de zorgplicht genoemd. Dit geldt ook voor ingehuurde zzp’ers waarvoor de financiële consequenties vaak veel groter zijn dan voor vaste werknemers.

Aan de zorgplicht worden hoge eisen gesteld. Bij een bedrijfsongeval is het voor de werkgever lastig om aan te tonen dat hij volledig aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Een werkgever zal daarom niet snel de aansprakelijkheid kunnen ontlopen.

Als er sprake is van een ernstig bedrijfsongeval, met ernstig letsel of zelfs overlijden tot gevolg, dan is de werkgever verplicht het ongeval te melden bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De Inspectie zal een onderzoek doen en vaak komt hieruit voldoende bewijs naar boven om de werkgever aansprakelijk te stellen.

Schakel altijd een letselschadeadvocaat in

De regelgeving rondom de arbeidsomstandigheden (arbo-)wetgeving en de aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval in de bouw is complex. Het is daarom altijd verstandig om u te laten bijstaan door een ervaren letselschadeadvocaat. Met de juiste advocaat kunt u als werknemer rekenen op de maximaal haalbare schadevergoeding. Bovendien is een letselschadeadvocaat vaak kosteloos voor het slachtoffer. Zodra de aansprakelijkheid door de verzekeraar van de werkgever is erkend, dienen de kosten van de advocaat namelijk te worden vergoed door de verzekeraar van de werkgever.

Ferme Letselschade advocaten in Utrecht heeft jarenlange ervaring op het gebied van letselschadezaken door een arbeidsongeval. Wij helpen u graag bij het vaststellen van de schade en het gehele schadeproces.