Utrecht heeft verschillende pittoreske maar ook smalle straatjes, waarbij aan één of beide kanten auto’s geparkeerd staan. Het komt daarom wel eens voor dat fietsers tegen een stilstaande auto aanfietsen, of in botsing komen met een deur die opeens open wordt geslagen.

Kunnen fietsers of voetgangers die letselschade hebben opgelopen door een openslaande deur van een stilstaande auto hun schade vergoed krijgen?

Openslaande autodeur? Veroorzaker aansprakelijk!

Wanneer een fietser in botsing komt met een autodeur die plots wordt opengegooid, is het niet waarschijnlijk dat de fietser dit kon voorkomen. In die gevallen kan de fietser degene die de autodeur heeft geopend aansprakelijk stellen. Diegene heeft immers het ongeval veroorzaakt, door bij het openen van de deur niet voorzichtig genoeg te zijn.

Het slachtoffer kan de veroorzaker aansprakelijk stellen voor de letselschade en een vergoeding eisen.

Bij een autodeur die al open stond kan de uitspraak anders zijn. Van de fietser mag immers verwacht worden dat hij of zij zelf ook oplet in het verkeer, ondanks de beschermde status tegenover gemotoriseerd verkeer.

Aansprakelijkheid volgens art. 185 van de Wegenverkeerswet

Eén van de hoofdregels bij verkeersongevallen is art. 185 van de Wegenverkeerswet (WVW). Fietsers of voetgangers die slachtoffer worden van een aanrijding door gemotoriseerde voertuigen (auto’s, motoren) hoeven op grond van dit artikel niet te bewijzen dat de tegenpartij aansprakelijk is.

Op grond van art. 185 in de WVW is de bestuurder van het motorvoertuig aansprakelijk voor de letselschade van het slachtoffer, tenzij de bestuurder kan bewijzen dat er overmacht in het spel is geweest. Deze verdeling van de aansprakelijkheid wordt gerechtvaardigd door het feit dat fietsers en voetgangers meer risico lopen op zwaarder letsel.

Verschil tussen stilstaand of geparkeerd

Wanneer een fietser of voetganger botst met een auto, bestaat er een verschil tussen een stilstaande auto en een geparkeerde auto. De Wegenverkeerswet is namelijk niet van toepassing op een auto die geparkeerd is, en wel op een stilstaande auto.

1. Geparkeerde auto

Een geparkeerde auto is een auto die langer stilstaat dan nodig voor het in- en uit laten stappen van passagiers of het laden- en lossen van goederen.

Als een fietser of voetganger schade aan een auto toebrengt aan een geparkeerde auto, is art. 185 WVW niet van toepassing, omdat deze auto niet deelneemt aan het verkeer. De fietser of voetganger moet dan de schade betalen, ook als de auto fout stond geparkeerd. Het gaat in dit geval om een stilstaande auto die niet beweegt; een openslaande deur is dus een ander verhaal.

2. Stilstaande auto

Een stilstaande auto is bijvoorbeeld een auto die deelneemt aan het verkeer, maar stopt voor bijvoorbeeld een rood verkeerslicht. Een stilstaande auto is wél een verkeersdeelnemer. Een auto die voorrang verleent aan een fietser, neemt zeker deel aan het verkeer. Art. 185 WVW is daarom van toepassing als een fietser wordt aangereden door een stilstaande auto. De automobilist van een stilstaande auto kan aansprakelijk worden gesteld. Het slachtoffer kan daarom een vergoeding eisen voor de opgelopen letselschade.

Automobilist kan beroep doen op overmacht

De fietser of voetganger heeft geen recht op schadevergoeding als er sprake is van overmacht bij de automobilist. Er is sprake van overmacht als de voetganger of fietser zelf een fout heeft gemaakt, die zo onwaarschijnlijk was dat de bestuurder hiermee geen rekening hoefde te houden. Een succesvol beroep op overmacht komt in de praktijk niet vaak voor.

Automobilist zorgt voor gevaarzetting

Verkeersregels zijn ingevoerd om de verkeersveiligheid te bevorderen. Zo helpen regels bij het voorkomen van gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld door stilstaande auto’s.

Zo bestaat er de gele doorgetrokken streep op de stoeprand. Mocht de bestuurder hier met zijn auto stilstaan, op een manier die in strijd is met de regels, kan het zijn dat die bestuurder een gevaarlijke situatie creëert voor voetgangers of fietsers. Dit wordt ook wel gevaarzetting genoemd. Als er sprake is van gevaarzetting door de stilstaande auto, is de kans groot dat de voetganger of fietser wel zijn of haar schade vergoed kan krijgen.

Advies nodig?

Ferme Letselschade Advocaten in Utrecht adviseert u graag wanneer u of uw naasten letsel hebben opgelopen. Wij zijn bekend met vele complexe zaken die na een ongeval kunnen ontstaan, zoals niet-aangeboren hersenletsel. Wij staan u bij in het proces en helpen u de schade te verhalen.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek met een van onze ervaren advocaten.