Naast de elektrische fiets en speed-pedelec is ook het hoverboard de nieuwe rage. Hoverboards worden niet alleen als speelgoed gebruikt door jonge kinderen, maar ook als vervoersmiddel door volwassenen. Het deelnemen aan het verkeer met een hoverboard kan echter aansprakelijkheid opleveren.

Hoverboard

Het hoverboard is een transportmiddel dat wordt aangedreven door een elektrische motor. Het wordt bestuurd door bewegingen van de voeten en het verplaatsen van het lichaamsgewicht.

Motorrijtuig

De vraag is of een hoverboard juridisch gezien een motorrijtuig is. De definitie van ‘motorrijtuig’ wordt gegeven in art 1 lid 1 onder c van de Wegenverkeerswet (WVW):

motorrijtuigen: alle voertuigen, bestemd om anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het voertuig zelf aanwezig dan wel door elektrische tractie met stroomtoevoer van elders, met uitzondering van fietsen met trapondersteuning”

Het hoverboard valt dus onder die definitie van ‘motorrijtuig’.

Juridische consequenties bij gebruik op openbare weg

Het gebruik van een hoverboard op de openbare weg (ook de stoep) is niet toegestaan.

Het is geen goedgekeurd voertuig omdat hij geen zitplaats en stuur heeft. Het gebruik op eigen terrein mag wel. De leverancier wijst hier vaak al op, door te vermelden dat men bij het gebruik op de openbare weg een boete riskeert oplopend tot € 260,00.

Het risico gaat echter verder dan dat: er zijn met name juridische consequenties te verwachten wanneer de hoverboard-bestuurder betrokken is bij een verkeersongeval.

Ongeval veroorzaakt met hoverboard

Een hoverboard is een motorrijtuig in de zin van de Wegenverkeerswet. Artikel 185 van deze wet biedt vergaande bescherming voor ‘zwakke’ verkeersdeelnemers. Wordt een voetganger of fietser aangereden door een hoverboard, dan is het slachtoffer als ‘zwakke’ verkeersdeelnemer aangereden door een ‘sterke’ verkeersdeelnemer.

Dit betekent dat de voetganger of fietser de letselschade die hij heeft opgelopen, voor minstens 50% kan verhalen op de bestuurder van het hoverboard (tenzij er sprake was van overmacht bij de hoverboardbestuurder).

Omdat een hoverboard geen goedgekeurd motorrijtuig is, kan er geen WAM-verzekering voor worden afgesloten. Bovendien valt een hoverboard vaak niet onder de dekking van een reguliere aansprakelijkheidsverzekering, omdat het een motorrijtuig is. Dit verschilt per verzekeraar: bij sommige verzekeraars is schade veroorzaakt door een hoverboard nooit gedekt, andere verzekeraars stellen bepaalde eisen (zoals een maximumsnelheid of gebruik op eigen terrein).

Als de bestuurder van het hoverboard niet is verzekerd, kan er een claim worden ingediend bij het Waarborgfonds Motorverkeer.

Ongeval met hoverboard als slachtoffer

Wordt de bestuurder van een hoverboard aangereden door een ander motorrijtuig, heeft hij geen voordeel van de bescherming die art. 185 WVW biedt. Als bestuurder van een motorrijtuig wordt de bestuurder van een hoverboard namelijk niet als ‘zwakke’ verkeersdeelnemer gezien, waarvoor art. 185 WVW geldt.

Gespecialiseerde advocaat

Heeft u door toedoen van een ander letselschade opgelopen? Dan is het aan te raden om een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen. Deze kan u helpen met het in kaart brengen van al uw schadeposten en het afwikkelen van uw schade. Bovenstaande informatie is een van de vele situaties die uw letselschadeproces kunnen bemoeilijken.

De ervaren advocaten van Ferme Letselschade Advocaten in Utrecht staan u graag bij, zodat u zich kunt focussen op uw persoonlijke herstel.

Heeft u naar aanleiding van de bovenstaande informatie vragen, of bent u benieuwd wat een letselschade advocaat van Ferme Letselschade Advocaten voor u kan betekenen?

Neem dan gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Bronnen: am:webIndependerUnivéConsumentenbondRijksoverheid