Bij een ongeluk is er naast letselschade ook vaak schade aan de betrokken voertuigen. Mochten de betrokken voertuigen zijn beschadigd, zal de verzekeraar een schade-expert inschakelen. Die is beëdigd en werkt onafhankelijk. Hij stelt vast wat de hoogte van de schade is.

Het kan voorkomen dat het bedrag dat je krijgt uitgekeerd na de inzet van een schade-expert veel lager is dan het bedrag dat jij vindt dat je had moeten krijgen van je verzekeraar. Welke stappen kun je dan nemen?

Stap 1: niet ondertekenen

Ten eerste kun je zorgen dat je de stukken van de schadeonderhandelaar niet tekent, of je moet er bij het tekenen een aantekening bij zetten dat je het er niet eens bent met het vastgestelde bedrag.

Stap 2: contra-expert inschakelen

De tweede stap is het inschakelen van een contra-expert: dit is een expert die jij zelf inschakelt. Hij voert een eigen onderzoek uit naar de hoogte van de schade en stelt daarvoor een schaderapport op. In dit rapport wordt geschreven over de oorzaak van de schade en welke onderdelen moeten worden gerepareerd of vervangen. Ook staat daarin een kostenoverzicht.

Stap 3: patstelling doorbreken (indien nodig)

Zo’n contra-expert vraagt natuurlijk wel een vergoeding voor de diensten die hij levert. Vaak liggen de kosten tussen de € 250 en € 350. Deze vergoeding schiet je zelf voor. Als de contra-expert die jij hebt ingehuurd meent dat de schade hoger ligt dan het bedrag dat de verzekeraar heeft uitgekeerd, is er sprake van een patstelling. Deze wordt doorbroken door een derde schade-expert bij de zaak te betrekken, die een doorslaggevend oordeel geeft over de zaak. Als de derde expert vindt dat jij gelijk hebt, dan vergoedt de verzekeraar de ‘redelijke kosten’.

Contra-expertise: de redelijke kosten worden vergoed

Wat wordt gezien als ‘redelijke kosten’ verschilt per situatie en soms ook per verzekeraar. In veel gevallen worden vergoed die gelijk zijn aan de kosten van de eigen contra-expert van de verzekeraar. Extra kosten die je hebt gemaakt, krijg je dan alleen vergoed als die redelijk zijn. Als de expert die je inschakelt een veel hoger tarief rekent, kan het zijn dat de verzekeraar dus maar een deel van de kosten van de contra-expert vergoedt.

Alleen contra-expert voor benadeelde partij

Als jij zelf schade hebt veroorzaakt bij een ongeval, kun je in principe geen contra-expert inschakelen als jij vindt dat de uitkering aan degene die schade heeft geleden, te hoog is. Sommige verzekeraars bieden die mogelijkheid wel.

Werkt uw verzekeraar niet mee?

Mocht je verzekeraar niet willen meewerken aan het inschakelen van de contra-expert, kun je een klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Zij kunnen je verder helpen bij het halen van je gelijk. Je kunt er ook voor kiezen om een rechtszaak te beginnen.

Letselschade Advocaat Utrecht

Ferme Letselschade Advocaten specialiseert zich in ingewikkelde letselschadeprocessen. Een schadeclaim kan complex uitvallen, en moet er soms veel gebeuren om een zo hoog mogelijke schadevergoeding te realiseren. Het is dan ook verstandig om een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen.

Heeft u vragen, of wilt u kennismaken met een van onze belangenbehartigers? Ferme Letselschade Advocaten helpt u hier graag bij. Neem gerust contact op, dan staan wij u graag te woord.