Heeft u een vervelend ongeval meegemaakt en heeft u letselschade opgelopen? Dan is het voor uzelf belangrijk om zorgvuldig medisch onderzoek te laten verrichten.

Beeldvormend onderzoek na een ongeval

De medisch specialist heeft bij de beoordeling van lichamelijk letsel verschillende instrumenten in handen om het letsel in kaart te brengen. Beeldvormend onderzoek laat zien hoe het lichaam er van binnen uitziet. Het is een belangrijk hulpmiddel bij het stellen van diagnoses. Ook laat het zien hoe uitgebreid eventuele afwijkingen zijn.

Er bestaan verschillende soorten scans die gebruik maken van verschillende technieken. Elke scan heeft zijn eigen specialiteit, maar ook zijn beperkingen. Wat zijn nou de verschillend tussen de onderzoeken?

In dit artikel zetten wij kort op een rij welke scans u kunt krijgen in het ziekenhuis na een ongeval.

MRI scan

Een MRI-scan geeft een nauwkeurig beeld van botten, gewrichten en omliggend weefsel zoals spieren, pezen en kraakbeen. MRI staat voor Magnetic Resonance Imaging. Het is een scantechniek waarbij gebruik wordt gemaakt van magnetische golven en radiogolven.

Tijdens het onderzoek lig je in een smalle tunnel waar de voor- en achterkant open zijn. Het is belangrijk om stil te blijven liggen, omdat beweging de precisie van de resultaten kan beïnvloeden. Afhankelijk van het gebied dat onderzocht moet worden, duurt het onderzoek tussen de 30 en 90 minuten. Van de magnetische golven voel je niets. Wel kan lang stilliggen oncomfortabel zijn en ervaren sommige mensen claustrofobische angst.

CT-scan

Een CT-scan (Computer Tomografie) is onderzoek waarbij met röntgenstraling dwarsdoorsneden van het lichaam worden gemaakt. De computer voegt de plaatjes van de scans samen tot een geheel. Elke opname die in deze scan wordt gemaakt is een dwarsdoorsnede van het lichaam. De tafel waarop je ligt is beweegbaar en deze schuift elke keer millimeters verder onder de boog waar de scanner zich bevindt. Dit gebeurt net zo lang tot dat het hele te onderzoeken lichaamsdeel in beeld is gebracht.

Soms wordt er bij de scan een contrastmiddel gebruikt om op de scan bepaalde afwijkingen beter in beeld te brengen. Deze vloeistof wordt via de bloedbaan in het lichaam gestopt en voel je nauwelijks iets van. Sommige mensen zijn allergisch voor contrastvloeistof.

Van het proces van een CT-scan voel je niets. Wel is het ook hier de bedoeling dat je stilligt. De houding van je lichaam en de duur van de scan is afhankelijk van welk lichaamsdeel in beeld gebracht moet worden.

Echografie/echoscopie

Echografie maakt gebruik van geluidsgolven om weefsels en organen in beeld te brengen. Zo kunnen we zicht krijgen op grootte, structuur en eventueel pathologische afwijkingen.

Tijdens het onderzoek wordt de blote huid die moet worden onderzocht ingesmeerd met gel. De onderzoeker beweegt een klein apparaatje over de huid dat geluidsgolven uitzendt die niet hoorbaar zijn. Deze golven worden teruggekaatst door weefsels en omgezet in beelden die direct op een scherm te zien zijn. Echografie is pijnloos.

Röntgenfoto

Bij dit onderzoek worden met behulp van röntgenstraling de botten en het kraakbeen zichtbaar gemaakt. Röntgenstralen hebben een korte golflengte en maken vooral weefsels zichtbaar die kalk bevatten. Ook hier kan contrastvloeistof worden toegediend, ditmaal om organen en bloedvaten beter zichtbaar te maken.

Meestal worden meerdere foto’s gemaakt, in verschillende richtingen. Het onderzoek is niet belastend: je voelt de straling niet. De dosis röntgenstraling die nodig is voor het onderzoek is gering. Een volwassen persoon ondervindt hier geen schade van.

DXA-scan

Deze scan meet het kalkgehalte van de botten. Daarmee kunnen medici onderzoeken of er sprake is van osteoporose, ofwel botontkalking. De DXA-scan meet met röntgenstraling de dichtheid van het bot. De hoeveelheid kalk geeft aan of je osteoporose hebt en hoe groot de kans is dat je osteoporose krijgt. Ook deze scan is niet vervelend.

Hulp bij letselschade

Heeft u een ongeval gehad en heeft u letselschade opgelopen? En zoekt u een belangenbehartiger? Wij, van Ferme Letselschade advocaten te Utrecht, zijn gespecialiseerd in allerlei letselschadezaken en hebben veel kennis van bijzondere medische situaties. Schroom niet om vrijblijvend met ons contact op te nemen!