Wanneer u letsel heeft vanwege een gepleegd strafbaar feit, kunt u de schade ten gevolge van dit letsel op de dader verhalen. Dit kan in een civiele procedure, maar dit kan ook tijdens de strafrechtelijke procedure. De rechter beslist dan ook over de eventuele toe te kennen schadevergoeding.  Dit wordt ‘voegen’ genoemd. In deze blog wordt hier nader op ingegaan.

Wie kan zich voegen?

U kunt zich voegen in een strafzaak als u schade heeft geleden ten gevolge van het gepleegde feit waarvoor de persoon in het strafproces terecht staat. Ook nabestaanden van een slachtoffer dat ten gevolge van het strafbare feit is overleden, kunnen zich voegen in het strafproces. Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan om te kunnen worden aangemerkt als ‘nabestaande’.

Wanneer de benadeelde partij jonger is dan achttien jaar, dan kan de wettelijk vertegenwoordiger namens diegene optreden. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen zich voegen.

Hoe kan een slachtoffer zich voegen?

Wanneer het Openbaar Ministerie voornemens is om een verdachte te vervolgen voor een strafbaar feit, wordt aan u, het slachtoffer, een formulier opgestuurd. Op dit formulier kunt u aangeven wat voor schade u geleden heeft. Dit kan materiële, maar ook immateriële schade zijn.

Wanneer de rechter de schadevergoeding toewijst, kan tevens een schadevergoedingsmaatregel worden opgelegd. Dit betekent dat het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) zorgt dat de dader de schadevergoeding betaalt. Wanneer dit niet binnen acht maanden lukt, schiet het CJIB het bedrag aan u voor.

Andere opties om schade te verhalen

Wanneer u schade lijdt ten gevolge van een strafbaar feit en u zich niet voegt in het strafproces, kan u de schade ook via een civiele procedure proberen te verhalen. De strafrechter kan tevens beslissen om het verzoek tot schadevergoeding over te laten aan de civiele rechter, wanneer het verzoek te complex is om te behandelen tijdens de strafzaak.

Heeft u letselschade ten gevolge van een door iemand anders gepleegd strafbaar feit? Het is raadzaam om dan in een zo vroeg mogelijk stadium een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen. De ervaren advocaten en letselschadebehandelaars van Ferme Letselschade Advocaten in Utrecht helpen u graag met uw juridische proces en met het verhalen van uw schade, zodat u zich kunt focussen op uw herstel. Neem direct en vrijblijvend contact met ons op.

Bel ons:

Gerelateerde berichten: