Een patiënt ziet een specialist omdat zij verschillende ernstige klachten ervaart. Alle klachten duiden erop dat nader medisch onderzoek noodzakelijk is om ernstige oorzaken, zoals een tumor, uit te kunnen sluiten. Toch besluit de arts af te wachten, ondanks dat de behandelrichtlijnen nader onderzoek wel voorschrijven.

Twee maanden later worden de klachten erger: de patiënt wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt blijkt een agressieve tumor te hebben die, zo blijkt uit onderzoek, veel beter en minder ingrijpend behandeld had kunnen worden indien deze eerder was ontdekt.

Behandeling had de patiënt hoe dan ook nodig gehad, met alle (schade)gevolgen van dien. Door de onnodig late medische ingreep heeft de patiënt een veel kleinere kans om nog volledig te herstellen en zal zij waarschijnlijk voor altijd zorg nodig blijven hebben.

Als de patiënt eerder was geholpen, was dan de kans op beter herstel groter geweest? En hoe zit het met de schade die de patiënt nu lijdt?

Kansschade: verlies van kans op herstel

De patiënt in het bovengenoemde (fictieve) voorbeeld bevindt zich in een vervelende situatie. De kans dat zij bij een directe ingreep volledig zou herstellen was groter dan de kans die zij nu heeft op volledig herstel. Anderzijds, de kans dat zij blijvend zorgbehoevend zou raken bestond ook indien zij wel tijdig behandeld zou zijn.

Hoe vertaalt een verlies van kans op een betere uitkomst zich naar letselschade? En op welke grond verhaalt men die?

Causaal verband

Voor aansprakelijkheid en verhaal van de geleden schade van de patiënt is vereist dat er sprake is van een causaal verband. Dit betekent dat de schade het directe gevolg moet zijn van de fout die is gemaakt.

Bij dit vereiste doet zich echter het probleem voor dat de schade ook ingetreden zou kunnen zijn, indien de medische behandeling wel tijdig was uitgevoerd. We spreken dus van een onzeker causaal verband.

Rechtspraak

Er is sprake is van een onzeker causaal verband omdat er geen garantie bestaat dat de schade niet was ingetreden zonder de medische fout. De Hoge Raad deed hierover de volgende belangrijke uitspraak:

“Bij de beantwoording van de vraag of voor een patiënt een kans op een beter behandelingsresultaat verloren is gegaan, dient eerst te worden beoordeeld of is gehandeld in strijd met de norm van hetgeen een redelijk handelend en redelijk bekwaam beroepsgenoot betaamt. Indien wordt geoordeeld dat in strijd met deze norm is gehandeld, dient vervolgens ter beoordeling van het causaal verband tussen de normschending en de gestelde schade een vergelijking te worden gemaakt tussen de feitelijke situatie na de normschending en de hypothetische situatie zoals die geweest zou zijn als de normschending zou zijn uitgebleven.’’

De Hoge Raad stipt hiermee aan dat, om te kijken of er daadwerkelijk sprake is van kansschade, er eerst moet worden bezien hoe een bekwame beroepsgenoot had gehandeld.

Als andere artsen met dezelfde specialisatie allemaal zeggen: “deze situatie vroeg overduidelijk om directe ingreep, hier had direct behandeld moeten worden”, dan indiceert dat dat de betreffende arts een beroepsfout heeft gemaakt. Vervolgens geeft de Hoge Raad aan dat de huidige situatie vergeleken moet worden met de hypothetische situatie waarin direct de behandeling zou zijn uitgevoerd.

Kansberekening

Vaak komt het bij kansschade aan op een kansberekening. Een verdeling in percentages van de mogelijke hypothetische uitkomsten lijdt dan tot een berekening van schadevergoeding.

Iemand die bij een adequate behandeling ook het risico op blijvende schade liep, zal hierom niet snel een volledige schadevergoeding krijgen indien een beroepsfout leidt tot het verwezenlijken van dit risico. Er zou dan aansprakelijkheid kunnen volgen voor het verlies van het percentage ‘kans’ dat iemand méér zou hebben gehad bij adequate behandeling.

Voorbeeld: de patiënt uit het bovengenoemde voorbeeld had bij adequaat ingrijpen van de medisch specialist 70% kans gehad op volledig herstel. Door het late ingrijpen is deze kans echter gereduceerd tot nog 30%, en de schade verwezenlijkt zich: onvolledig herstel met blijvende zorgbehoevendheid en alle bijbehorende kosten tot gevolg. Bij een aansprakelijkstelling zou de specialist aansprakelijk kunnen zijn voor de 40% kans die is vergaan door de gemaakte beroepsfout.

Letselschade Advocaat Utrecht

Zoals blijkt uit de bovenstaande informatie, is medische aansprakelijkheid een lastig en veelomvattend thema. Daarom is het altijd verstandig om een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen.

Ferme Letselschade Advocaten heeft jarenlange ervaring met complexe en veelomvattende letselschadezaken. Wij handelen niet alleen de aansprakelijkheid af, maar staan cliënten bij in hun gehele zaak. Persoonlijke aandacht en een brede inzet van hulp staan bij ons voorop.

Heeft u vragen of wilt u een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan gerust contact met ons op.