Niet-aangeboren hersenletsel (NAH): Chronische Traumatische Encefalopathie (CTE).

Een aantal neurodegeneratieve ziektes is al langer bekend. Alzheimer, ALS, Parkinson en dementie zijn daar goede voorbeelden van. Wat al deze ziektes gemeenschappelijk hebben, is dat ze bestaan uit versnelde slijtage van de hersenen of zenuwen en dat ze dus met de jaren erger worden.

Sinds een tijdje is er een nieuwe hersenziekte bijgekomen: Chronische Traumatische Encefalopathie, kortweg CTE. Het belangrijkste verschil met veel andere ziektes die worden veroorzaakt door slijtage van hersenen is dat CTE daadwerkelijk kan worden veroorzaakt door gebeurtenissen in het dagelijks leven.

Oorzaak van CTE

Deze ‘ziekte van de hersenen die niet meer over gaat’ (want dat is de letterlijke betekenis van chronische encefalopathie), wordt in belangrijke mate veroorzaakt door herhaaldelijk trauma. Denk daarbij aan meerdere hersenschuddingen of het veelvuldig stoten van het hoofd.

Vooral in de sport komt dit veel voor: skiërs die vaak hard vallen, American Football-spelers of ijshockeyers die “head-first” tackelen of voetballers die vaak de bal koppen (of kopduels aangaan en daarbij een hersenschudding oplopen doordat ze het hoofd van een andere speler raken). Ook kan het ontstaan door mishandeling.

Het is niet zo dat er iedere keer bij een botsing van het hoofd sprake moet zijn van een hersenschudding. Ook wanneer dit lang niet altijd het geval is, kunnen mensen op latere leeftijd CTE ontwikkelen.

Hoe chronische encefalopathie ontstaat

Het menselijk brein bevat miljoenen hersencellen die allemaal voedingsstoffen nodig hebben. Om die voedingsstoffen te verplaatsen, vindt in die cellen een chemisch proces plaats. Zogenaamde Tau-eiwitten zijn een belangrijk onderdeel van dat proces. Dit soort eiwitten is een hulpmiddel dat er voor zorgt dat de voedingsstoffen stabiel van de ene naar de andere cel getransporteerd worden. Ook zorgen deze Tau-eiwitten ervoor dat de ontelbare zenuwen in ons brein impulsen aan elkaar door kunnen geven.

Wanneer men een hersenschudding oploopt, of vaak harde klappen tegen het hoofd te verduren krijgt, kunnen deze eiwitten beschadigd raken, waardoor ze samenklonteren. Er ontstaan dan kluwen van onbruikbare Tau-eiwitten. Hierdoor kan het stabiele vervoer van voedingsstoffen van en naar hersencellen wordt verstoord, en kunnen zenuwen geen impulsen meer doorgeven.

Dit heeft als resultaat dat de hersens versneld achteruitgaan. Dit noemen we neurodegeneratie of neurodegeneratieve ziekte.

De uitwerking van CTE in het dagelijks leven

Als de hersenen versneld achteruit gaan, kan men daarvan op verschillende manieren de gevolgen ondervinden. In gedrag, in het vermogen om dingen te doen, in emotie, een beeld dat we ook zien bij andere vormen van NAH, zoals bij het Post-commotioneel Syndroom (PCS). De meestvoorkomende gevolgen in het dagelijks leven zijn:

  • Geheugenverlies, of beginnende dementie,
  • Concentratieproblemen,
  • Veranderingen in gedrag; het hebben van een kort lontje, ongeremdheid, veranderingen van karaktereigenschappen of persoonlijkheid,
  • Veranderingen in emotie; bipolariteit, (manische) depressie, emotionele instabiliteit,
  • Lichamelijke klachten; problemen met zien of spraak, moeite met lichamelijke handelingen

NAH: vaak complexe zaken

Veel letselschadezaken waarbij sprake is van niet-aangeboren hersenletsel zijn vaak complex. Dit kan komen omdat er nog relatief weinig bekend is in de medische wereld over het ontstaan en de verloop van hersenziektes. Ook als hersenletsel is veroorzaakt door toedoen van iemand anders, voelen mensen zich vaak niet begrepen of wordt hun ziektebeeld niet direct erkend. Hiervoor zijn vaak medische onderzoeken en verklaringen van deskundigen nodig.

Ferme Letselschade Advocaten

De gespecialiseerde letselschadeadvocaten van Ferme hebben veel ervaring met NAH-zaken. Met adequate begeleiding, de juiste connecties en het inschakelen van deskundigen wanneer dat nodig is, helpen wij u graag om uw schade te verhalen en om uw leven weer op de rit te krijgen. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking, om te zien wat wij voor u kunnen betekenen.