Als u bij een ongeval betrokken raakt en letselschade oploopt, dan kan uw leven hier lange tijd, of zelfs blijvend door worden beïnvloed. Is het ongeval door iemand anders veroorzaakt en wordt de aansprakelijkheid erkend? Dan heeft u recht op een schadevergoeding. Deze schadevergoeding zorgt ervoor dat u alle gemaakte kosten ter herstel van de schade vergoed krijgt. Daarnaast krijgt u ook een vergoeding van de inkomsten die u mis bent gelopen, omdat u tijdelijk of blijvend niet meer kan werken. Deze vergoeding zou u dus in alle ongevalsgerelateerde toekomstige kosten moeten kunnen voorzien.

Maar hoe zit het met deze schadevergoeding, wanneer u een bijstandsuitkering van de gemeente ontvangt? Dit is wat u moet weten.

Recht op bijstand

Wanneer u een bijstandsuitkering ontvangt, geldt voor u een aantal regels, rechten en plichten. Een van de regels is dat uw vermogen niet boven een bepaalde grens mag liggen.

Daarnaast geldt de inlichtingenplicht; u dient de gemeente op de hoogte te stellen van uw verkregen schadevergoeding. Dit is zowel voor de gemeente als voor u van belang.

De gemeente heeft op grond van de participatiewet een grote mate van beleidsvrijheid, op basis waarvan zij gaan beslissen wat voor invloed uw schadevergoeding heeft op uw recht op bijstand. Uw recht op bijstand is namelijk afhankelijk van de mate waarin uw inkomen of vermogen ontoereikend is om in uw levensonderhoud te voorzien.

Meer informatie over de bijstandsuitkering vindt u op Rijksoverheid.nl.

De invloed van schadevergoeding

Het is van belang dat u openheid van zaken geeft over uw verschillende soorten schade. De gemeente beschouwt namelijk niet iedere schadepost als inkomen of vermogen. De gemeente bekijkt per soort schadevergoeding of deze van invloed is op uw bijstandsuitkering.

  • Een schadevergoeding voor uw verlies van inkomsten wordt vrijwel altijd aangemerkt als inkomen en in mindering gebracht op de uitkering. Hierdoor kan het zelfs het geval zijn dat de gemeente alle uitgekeerde bijstand vanaf de datum van uw ongeval terugvordert.
  • Als de schadevergoeding is bedoeld om bijvoorbeeld medische kosten of hulp in het huishouden te betalen, dan wordt deze schadevergoeding door de gemeente vaak juist niet gezien als vermogen. Een dergelijke schadevergoeding heeft dus geen invloed op uw recht op bijstand.
  • Met een vergoeding voor smartengeld wordt per gemeente verschillend omgegaan. Soms wordt een deel wel en een deel niet als vermogen aangemerkt.

Indien u een bijstandsuitkering hebt, is het dus verstandig om met de gemeente te overleggen. Dan weet u in hoeverre de schadevergoeding van invloed is op het recht op bijstand.

Letselschadeadvocaat Utrecht

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of bent u op zoek naar een gespecialiseerde letselschadeadvocaat om u te helpen met uw schadeproces na een ongeval?

Ferme Letselschade Advocaten in Utrecht helpt u graag! Door onze jarenlange ervaring hebben wij meer dan voldoende kennis en kunde om u op de juiste wijze bij te staan.