Niet-aangeboren hersenletsel komt in Nederland veel voor. Ook bij kinderen kan niet-aangeboren hersenletsel (NAH) ontstaan: volgens onderzoeken krijgen jaarlijks ruim 19.000 kinderen hersenletsel. NAH kan voor kinderen verstrekkende gevolgen hebben, die levenslang kunnen zijn.

Gevolgen van NAH bij kinderen

De gevolgen kunnen per kind verschillen en hangen ook af van de oorzaak van het hersenletsel. Van de kinderen die traumatisch NAH hebben opgelopen (bijvoorbeeld door een ongeluk), heeft 90% een lichte vorm van NAH, waarvan het grootste gedeelte uiteindelijk herstelt.  De overige 10% heeft een zware of matige vorm van NAH.

NAH is vaak lastig te diagnosticeren, omdat de gevolgen niet altijd zichtbaar zijn. Als het kind spraakproblemen krijgt, is dit een zichtbaar probleem en kan ernaar gehandeld worden. Maar onzichtbare problemen, zoals bijvoorbeeld geheugenproblemen, zijn lastiger te constateren en daarmee is het lastiger de diagnose NAH te stellen. Bovendien verloopt NAH vaak grillig: op sommige momenten gaat het beter dan andere. Door deze onzichtbaarheid van het hersenletsel, is er vaak onbegrip vanuit de omgeving van het kind.

Ook kan het zijn dat de gevolgen van het niet-aangeboren hersenletsel in eerdere levensfases weinig beperkingen opleveren, maar dat zij pas in latere levensfases grotere problemen veroorzaken. De verschillende stappen in de ontwikkeling van het kind, zoals wanneer het kind op zichzelf gaat wonen, kunnen ook weer specifieke problemen met zich brengen. Dit kan ertoe leiden dat het verband tussen deze problemen en NAH pas laat wordt gelegd.

De fasen bij traumatisch hersenletsel

Kinderen met NAH doorlopen over het algemeen drie zorgfasen: de acute fase, de herstelfase en de participatiefase.

1. De acute fase

De acute fase zijn de eerste uren/weken nadat het kind het letsel heeft opgelopen. In deze fase wordt de medische toestand van het kind gestabiliseerd en wordt de oorzaak van het hersenletsel achterhaald.

2. De herstelfase

Na de acute fase komt de herstelfase. Deze duurt, afhankelijk van de ernst van het letsel, maanden tot jaren. In deze fase wordt geprobeerd de gevolgen van het NAH zoveel mogelijk te beperken.

3. De participatiefase

De derde fase is de participatiefase, waarbij er weer naar het ‘gewone dagelijkse leven’ wordt gegaan. Het kind en de naasten participeren voor optimaal mogelijk met inachtneming van het NAH: zij hebben het leven opnieuw vormgegeven.

Gevolgen op school

Voor kinderen kunnen de gevolgen van NAH grote problemen veroorzaken. Zo kan het zijn dat ze op school of studie minder goed kunnen meekomen dan eerst.

Kinderen met NAH moeten op een speciale manier worden benaderd, maar lang niet alle leerkrachten zijn hiervoor opgeleid. Kinderen die matige of zware NAH hebben, komen meestal op een school met speciaal onderwijs terecht. Gelukkig lopen er op het moment meerdere projecten waarin aandacht wordt besteed aan het herkennen en omgaan met NAH.

Behandeling van hersenletsel bij kinderen

Bij de behandeling van NAH bij kinderen kunnen verschillende medisch specialisten betrokken zijn: neurologen, kinderartsen, huisartsen. Ook zijn er andere hulpverleners bij betrokken, zoals psychologen en pedagogisch medewerkers.

Revalidatie kan het herstel van kinderen met NAH bespoedigen. Vaak wordt bij de behandeling gekeken welke gevolgen er allemaal spelen en hoe de impact van deze gevolgen zoveel mogelijk verminderd kan worden. De behandeling wordt afhankelijk van de ernst van het letsel opgezet als een klinische revalidatie of poliklinische behandeling. Voorlichting speelt een belangrijke rol in de behandeling.

Bij de behandeling wordt ook vaak aandacht besteed aan de naasten van het kind, zoals het gezin, omdat ook op hen het NAH een grote invloed heeft. Zo geeft maar liefst 40% aan stress te ervaren voor meer dan twaalf maanden nadat het kind NAH heeft opgelopen. Ook kunnen er andere heftige gevolgen zijn voor het gezin van het slachtoffer.

Ferme Letselschade Advocaten

De ervaren letselschadespecialisten van Ferme Letselschade Advocaten hebben jarenlange ervaring met het bijstaan van volwassenen en kinderen met niet-aangeboren hersenletsel. Bent benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust en geheel vrijblijvend contact met ons op.