Het is winters weer als vanouds in Nederland. Dat betekent enerzijds sneeuwpoppen en iglo’s bouwen, anderzijds helaas ook meer verkeersongelukken dan gewoonlijk.

De combinatie van regen of natte sneeuw en vorst creëert voor de weggebruikers een extra risico met alle mogelijke gevolgen van dien. In deze blog gaan we in op de belangrijkste aspecten.

Niet gestrooid: wegbeheerder aansprakelijk?

Binnen de bebouwde kom is de gemeente vaak de wegbeheerder. Wanneer er niet is gestrooid waar er volgens het strooiplan van de gemeente wel gestrooid had moeten worden, dan is het soms mogelijk om de gemeente aansprakelijk te stellen.

Bijvoorbeeld wanneer ze zijn vergeten om het fietspad waarover u fietste te strooien, ondanks dat de weg en het fietspad voor fietsers uit de tegengestelde richting wel waren gestrooid, en ook het betreffende fietspad op de strooiroute lag.

De gemeente heeft als wegbeheerder de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de opstal, daaronder verstaan de openbare weg, de veiligheid bezit die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen.

Op wegen die niet in beheer van de gemeente is ook sprake van wegbeheerdersaansprakelijkheid. Vaak is de weg dan in beheer van Rijkswaterstaat, de provincie of het waterschap.

Let op: het gaat om de eisen die men in de gegeven omstandigheden aan de weg mag stellen. Dit betekent dus niet dat het feit dat het op straat glad is, altijd meteen zal volstaan als doorslaggevend argument voor aansprakelijkheid. Voor verwijtbaarheid dat er niet is gestrooid, is dus nadere motivatie vereist.

Aanrijding door iemand anders

Ook bij sneeuw gelden de reguliere verkeersregels. Echter, van weggebruikers mag verwacht worden dat ze hun rijgedrag aanpassen aan de weersomstandigheden. Daarom snijdt het excuus dat het “gladder was dan verwacht” vaak geen hout wanneer het aankomt op bijvoorbeeld een scherpe bocht of een kop-staart botsing.

Bijna altijd is de weggebruiker die u aanrijdt aansprakelijk te stellen voor de schade die u dientengevolge lijdt, ook als het glad is.

Schadeverzekering Inzittenden (SVI)

Is er sprake geweest van een eenzijdig ongeval door gladheid, dan kunnen u en alle inzittenden van uw auto hun letselschade vergoed krijgen indien er een SVI op de auto is afgesloten.

Ondanks dat u daarvoor aanklopt bij uw eigen verzekeraar, is het belangrijk om u te realiseren dat ook deze bepaalde schadeposten mogelijk niet (geheel) zal willen vergoeden. Vaak proberen verzekeraars immers het te vergoeden bedrag zo laag mogelijk te houden. Het kan zijn dat er een maximumbedrag is afgesproken, maar het kan ook zijn dat de verzekeraar een percentage van de schade niet wil vergoeden vanwege eigen schuld van de bestuurder.

In ieder geval waarin u of uw passagiers letselschade probeert te verhalen op uw SVI, is het daarom evenzeer raadzaam een letselschadespecialist in te schakelen als bij een aanrijding door een derde.

Werkgever

Bent u voor uw werk onderweg, bijvoorbeeld naar een klant of naar een werklocatie, dan heeft uw werkgever de plicht om u goed te verzekeren voor schade die ontstaat tijdens werk-werk verkeer, ongeacht of u met de auto of met de fiets reist.

Dit is bepaald door de Hoge Raad in verschillende rechtszaken. Ook in deze situaties kunt u dus uw schade verhalen.

Letselschade? Ferme Advocaten

De doorgewinterde advocaten van Ferme Letselschade Advocaten hebben jarenlange ervaring in het bijstaan van verkeersslachtoffers. Zeker bij gladheid zit een ongeluk in een klein hoekje.

Bent u slachtoffer geworden? Neem dan gerust contact met ons op. Dan bespreken we wat wij voor u kunnen betekenen. Wij werken in heel Nederland.