Een slachtoffer van een geweldsdelict heeft naast de grote hoeveelheid leed ook vaak te kampen met hoge kosten. De Nederlandse organisatie Fonds Slachtofferhulp zet zich met het Noodhulpfonds in om mensen die slachtoffer zijn geworden van een geweldsdelict in noodsituaties te ondersteunen. Hiermee draagt Fonds Slachtofferhulp bij aan het voorzien in de primaire behoeften van slachtoffers op een effectieve en snelle manier.

Sinds 1 mei 2021 is het Noodhulpfonds uitgebreid en is het ook voor nabestaanden van geweldsslachtoffers in het buitenland mogelijk om er een beroep op te doen. In deze blog wordt hier nader op ingegaan.

Wat is er veranderd aan het Noodhulpfonds?

Voor 1 mei 2021 was het slechts voor slachtoffers zelf mogelijk een beroep te doen op het Noodhulpfonds. Dit kan gaan om een financiële bijdrage, een bijdrage in natura of een bijdrage in de vorm van een dienst.

Bij overlijden van het geweldsslachtoffer kunnen voor de nabestaanden ook veel kosten ontstaan, al helemaal wanneer het geweld buiten de Europese Unie heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld kosten om naar het desbetreffende land af te reizen, om daar juridische bijstand te krijgen of kosten voor het vervoeren van het lichaam van het slachtoffer naar Nederland.

Tot 1 mei 2021 was er voor deze kosten geen acute voorziening. Maar nu het Noodhulpfonds voor slachtoffers is uitgebreid door extra subsidie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, kunnen nabestaanden ook aanspraak maken op dit fonds en bovengenoemde kosten vergoed krijgen.

Het kan in dit kader om grote bedragen gaan. Waar voor reguliere noodhulp voor slachtoffers een maximum uit te keren bedrag van € 1000,- geldt, is dit voor nabestaanden veel meer, namelijk maximaal € 10.000,-.

Wat betekent dit?

De uitbreiding van het Noodhulpfonds voor slachtoffers betekent dat sinds 1 mei 2021 ook nabestaanden van geweldsslachtoffers een beroep kunnen doen op dit fonds.

De voorwaarden hiervoor zijn ten eerste dat het geweld buiten de Europese Unie moet hebben plaatsgevonden en ten tweede dat de aanvraag wordt ingediend door een tussenpersoon, bijvoorbeeld een advocaat of hulpverlener.

Ferme Letselschade Advocaten

Heeft u als nabestaande schade door gemaakte kosten ten gevolge van een geweldsdelict in het buitenland? Dan is het raadzaam om in een zo vroeg mogelijk stadium een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen. U kunt de kosten van het inschakelen van een letselschadeadvocaat mogelijk verhalen op uw rechtsbijstandsverzekeraar.

De gespecialiseerde advocaten van Ferme Letselschade Advocaten kunnen u daarbij helpen. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.